Blogi
Aktiivista luonnonhoitoa

Antti Otsamo
Ihminen on muuttanut luontoa koko olemassaolonsa ajan. Ilmiö on tuttu Suomessakin, vaikka maailmanlaajuisessa tarkastelussa luontomme on varsin hyvässä kunnossa. Ylettömään tyytyväisyyteen ei kuitenkaan ole varaa, sillä Suomenkin lajisto muuttuu rivakasti, eikä riistakaan ole muutokselta turvassa.

Kukaan ei tiedä tarkasti, miksi monien lajien kannat taantuvat toisten kasvaessa. Elinympäristöjen muuttuminen ja lisääntymisolosuhteiden heikentyminen ovat varmasti päätekijöitä, mutta vaikutussuhteet eivät ole yksinkertaisia. Voimme pohtia, miten suuri osuus muutoksesta menee ihmisen suoran toiminnan piikkiin ja moniko asia on ”korkeemmas käres”. 

Lähihistoriaa tarkastellessa me metsäammattilaiset emme voi ylpeillä kaikilla metsäsektorin tekemisillä. Osa soiden ojituksista oli pahoja huteja, eikä metsä koskaan lähtenyt kasvuun. Suoekosysteemi sen sijaan muuttui.

Ojituksen vaikutuksesta vesistöihin käydään edelleen köydenvetoa tutkijoidenkin kesken, mutta on helppo päätellä, ettei ojituksilla vesien laatu parantunut. Metsien rakenteen muuttaminen on epäilemättä muuttanut maisemaa monin paikoin kanalintu-epäystävällisemmäksi, ja hirvi on vuorostaan kiittänyt.

Metsästäjän kannalta luonnon muutoksessa on ikävää, että monet aiemmin yleiset lajit ovat taantuneet huolestuttavasti. Joidenkin vesilintujen metsästys on jouduttu kieltämään, mikä on toki järkevä päätös.

Lisääntymisolosuhteet ratkaisevat riistan menestymisen

Metsästys ei sinänsä minkään lajin kantaan juuri vaikuta, mikäli lisääntyminen onnistuu ja elinympäristöt ovat kunnossa. Voimme parantaa riistan elinoloja aktiivisella luonnonhoidolla, eli muokkaamalla elinympäristöjä suotuisammiksi.

Elinympäristöjen kunnostaminen on nyt hyvässä nosteessa. Valtion mailla on käynnistymässä mittavia ennallistamishankkeita sekä suojelu- että metsätalousalueilla. Riistakeskuksen vetämä, keväällä alkanut SOTKA-hanke on suursatsaus vesilintujen lisääntymismenestyksen parantamiseen. Tavoitteena on kunnostaa satoja hehtaareja kosteikkoalueita.

Suunnittelu on käynnissä useilla kohteilla, ja uusia kohdealueita etsitään. Ennennäkemättömän laaja Helmi-hanke taas tähtää elinympäristöjen ennallistamiseen, mikä osaltaan parantaa myös riistan oloja.

Elinympäristöjä kannattaa hoitaa. Suotuisat lisääntymisolosuhteet ratkaisevat riistan menestymisen. Elinympäristöjen ennallistaminen toimii ja auttaa laajasti muitakin kuin riistalajeja.

Kannattaa katsoa tarkasti omille metsästysmailleen ja miettiä, mitä itse, tai etenkin oman seuran tai muun yhteistyöporukan yhteistyöllä, voisi saada aikaiseksi. Toteutukseen löytyy nykypäivänä esimerkkejä, neuvoja ja tukea!

 

Antti Otsamo

Kestävän kehityksen päällikkö, Metsähallitus Metsätalous Oy, viikonloppumetsästäjä, kokopäiväpohdiskelija