D.J Wadén - Käyttökoirien jalostuksen ja riistantutkimuksen uranuurtaja

Teksti: Martti Häikiö ja Eija Vallinheimo  08.02.2021
Eero Järnefelt maalasi Etelä-Suomen Kaukopuhelinyhtiö Oy:n tilauksesta D. J. Wadénin muotokuvan vuonna 1923. Maalaus sijaitsee nykyisin Elisa Oyj:n pääkonttorissa Helsingin Pasilassa.  Kuva: Antti Salmenlinna
Eero Järnefelt maalasi Etelä-Suomen Kaukopuhelinyhtiö Oy:n tilauksesta D. J. Wadénin muotokuvan vuonna 1923. Maalaus sijaitsee nykyisin Elisa Oyj:n pääkonttorissa Helsingin Pasilassa. Kuva: Antti Salmenlinna
Professori Martti Häikiö kirjoittaa parhaillaan kirjaa Metsästäjäliiton ensimmäisestä puheenjohtajasta Daniel Johannes Wadénista. Wadén oli monessa mukana ja Häikiö kuvaileekin miestä ”ihmemieheksi.” Kirja ilmestyy myöhemmin tänä vuonna ja juhlistaa näin Metsästäjäliiton 100-vuotisjuhlia.

Daniel Johannes Wadén oli ammatiltaan fysiikasta maisteriksi valmistunut lennätinlaitoksen Etelä-Suomen piirin päällikkö. Kun sähkö ja puhelin tulivat Suomeen joulukuussa 1877, ryhtyi Wadén yrittäjäksi sähkövalaistuksen ja puhelintoiminnan alalla. Häntä voi pitää nykyisten Helen Oy:n ja Elisa Oyj:n perustajaisänä. Hän rakensi Suomen kaukopuhelinverkon ja oli maan suurimpia sähköurakoitsijoita. Hänen valmistamansa puhelimet ovat nykyään arvokkaita keräilyharvinaisuuksia.

Muiden töiden ohella Wadén kiinnostui metsästyksestä ja osti 34-vuotiaana Vähä-Hiiden tilan Janakkalan Turengista vuonna 1884. Hänen metsästys- ja riistanhoitoharrastuksensa mittakaavasta kertoo se, että hän vuokrasi yli 30 000 hehtaaria metsästysmaita ja hankki kymmeniä metsästyskoiria.

Yksityisen metsästysoikeuden puolustaja

Wadénin johdolla vuonna 1903 perustettu Suomen Metsästysyhdistyksen metsästyshoitovaltuuskunta paneutui salametsästyksen kitkemiseen ja järjestelmälliseen riistakantojen kartoitukseen. Kartoitukset ovat pohjana myös nykyisille riistalaskennoille.

Kun vuoden 1905 suurlakko ja sosialistien vuoden 1907 eduskuntavaalien voitto uhkasivat maanomistukseen perustuvaa metsästysoikeutta, Wadén oivalsi, että hyvä ja joustava valtiollisen tason yhteistyö on välttämätöntä vapaiden metsästysjärjestöjen kehittämisessä ja yksityisen metsästysoikeuden puolustamisessa. Wadénin rooli on siis monin tavoin merkittävä metsästyksen historiassa.

 

Kuuntele podcast, kuka oli D.J. Wadén ja miksi jokaisen metsästäjän tulisi hänet tuntea

Info
Testamentti metsästyksen tueksi

D.J. Wadén jätti myös huomattavan summan omaisuudestaan Suomen Yleiselle Metsästäjäliitolle 27.3.1930 päivätyllä testamentillaan. Testamentatun omaisuuden tuotto toimii edelleen Metsästäjäliiton talouden perustana.