Koulutusta intohimoisille metsästäjille - Riistanhoitajan ammattitutkinto tarjoaa monipuolista oppimista

Mainos Koulutuskeskus Brahe  Teksti ja kuvat: Teemu Keränen  01.03.2024
Riistanhoitajan tutkinnon suorittamisen myötä opiskelija hankkii syvällisen osaamisen luonnon tuotteistamisesta, riistanhoidosta ja voi valita mieleisiään erikoistumisalueita, jotka tukevat omia kiinnostuksen kohteita.
Riistalinjalla hankitaan hyvä pohja riistanhoitoon, ikimuistoisia luontoelämyksiä ja elinikäisiä ystäviä.
Alaansa omistautuneille aikuisille metsästäjille avautuu mahdollisuus syventää osaamistaan ja kehittää taitojaan Koulutuskeskus Brahessa suorittamalla riistanhoitajan ammattitutkinto. Koulutus on suunniteltu toteutettavaksi työn ohessa monimuotoisena kokonaisuutena, jossa teoria ja käytäntö yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla.

Etäluentojen ja maastotehtävien tasapaino

Riistanhoitajan ammattitutkinto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua koulutukseen etäluentojen avulla. Näin opiskelu on joustavaa ja sovitettavissa työelämään. Luennot kattavat laajasti riistanhoitoon liittyviä aiheita, kuten ekologia, lajien biologia, metsästys ja riistanhoito.

Käytännön harjoittelu tapahtuu maastotehtävissä, jotka vaativat opiskelijoilta taitoa ja käytännön osaamista. Maastotehtävät antavat mahdollisuuden soveltaa teoriaopintojen aikana opittua käytännön tilanteissa. Näin varmistetaan, että opiskelijat saavat konkreettista kokemusta ja pystyvät soveltamaan oppimaansa.

Koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulun järjestämiin jahteihin, joissa metsästetään karhuja, hirviä, hanhia, fasaaneja ja valkohäntäpeuroja.

Metsästys osana koulutusta

Riistanhoitajan ammattitutkinto sisältää merkittävän osuuden metsästykseen liittyviä opintoja. Koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulun järjestämiin jahteihin, joissa metsästetään karhuja, hirviä, hanhia, fasaaneja ja valkohäntäpeuroja. Tämä tarjoaa opiskelijoille hyvän mahdollisuuden kokea monipuolista metsästystä ja soveltaa oppimaansa käytännössä.

Miksi käytännön harjoitukset ovat korvaamattomia

Vaikka nykyaikaiset teknologiat mahdollistavat monenlaisia simulaatioita, metsästystä ei voi simuloida. Riistanhoitoon liittyvä monimuotoinen ympäristö ja tilanteet vaativat opiskelijalta todellista kenttäkokemusta. Käytännön harjoitteet tarjoavat mahdollisuuden oppia reagoimaan erilaisiin tilanteisiin, harjoittaa turvallista metsästystä ja kehittää päätöksentekokykyä.

Kokonaisvaltainen koulutus lähestyy riistanhoitoa monipuolisesti, ja käytännön harjoitukset ovat keskeinen osa tätä kokonaisuutta. Ne eivät ainoastaan vahvista metsästystaitoja vaan myös syventävät ymmärrystä riistanhoidon ja kaupallisen metsästyksen monimutkaisista kysymyksistä.

Riistanhoitajan ammattitutkintoon voi hakeutua jatkuvassa haussa, mikä mahdollistaa opiskelijoiden liittymisen koulutukseen milloin tahansa vuoden aikana.

Tutkinnon osat tarjoavat monipuolisen näkökulman riistanhoitoo

Riistanhoitajan ammattitutkinto koostuu useista osista, jotka yhdessä muodostavat kattavan ja monipuolisen kokonaisuuden. Tutkinnon suorittamisen myötä opiskelija hankkii syvällisen osaamisen luonnon tuotteistamisesta, riistanhoidosta ja voi valita mieleisiään erikoistumisalueita, jotka tukevat omia kiinnostuksen kohteita.

Luonnon tuotteistaminen (20 osaamispistettä)

Luonnon tuotteistamisen osa-alueella opiskelija syventyy luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tekemällä luontoon liittyvän tuotteistamisprosessin. Tuotteistaminen voi kohdistua luontoalan tuotteeseen tai palveluun.

Riistanhoito (40 osaamispistettä)

Riistanhoidon keskeinen osa-alue opettaa opiskelijalle riistakannan hallintaa sekä metsästyksen vaikutusta luontoon. Opiskelija perehtyy myös riistanhoitosuunnitelman laatimiseen ja käytännön toimenpiteisiin, joilla edistetään luonnon monimuotoisuutta ja riistan hyvinvointia.

Valinnaiset tutkinnon osat tarjoavat joustavuutta

Opiskelijalla on mahdollisuus valita omiin tarpeisiinsa sopivasti kaksi valinnaisista tutkinnon osista: metsästyspalvelun toteuttaminen (30 osaamispistettä) ja/tai riistan tarhaus (30 osaamispistettä). Näiden avulla opiskelija voi erikoistua haluamalleen alueelle ja syventää osaamistaan.

Laaja valikoima muita valinnaisia tutkinnon osia

Opiskelija voi täydentää tutkintoaan valitsemalla 150 osaamispisteeseen asti muita valinnaisia tutkinnon osia. Suosittuja vaihtoehtoja ovat esimerkiksi eräruokapalvelun järjestäminen, eläinohjelmapalveluiden järjestäminen ja vaativan vaelluksen järjestäminen. Tämä mahdollistaa sen, että jokainen opiskelija voi räätälöidä koulutuksensa omien mieltymystensä ja uratavoitteidensa mukaisesti.

Opiskelun kustannukset ovat hallinnassa – Laadukas koulutus edulliseen hintaan

Riistanhoitajan ammattitutkinto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden laadukkaaseen koulutukseen edulliseen hintaan. Koko tutkinto, joka sisältää kaikki tarvittavat materiaalit, metsästyksen luvat, majoitukset ja tarvittavat oheiskoulutukset, on vain 570 €. Tämä hinta on suunniteltu mahdollisimman kattavaksi, eikä opiskelijan tarvitse huolehtia piilevistä kustannuksista tai "ai niin tämä muuten pitää maksaa erikseen" -hinnoittelusta.

Tutkinnon suorittaminen käytännössä: Tasaista etenemistä ja yksilöllistä ohjausta

Riistanhoitajan ammattitutkinnon suorittaminen on suunniteltu mahdollisimman joustavaksi ja opiskelijaystävälliseksi. Käytännössä tutkinto on kokemustemme mukaan saavutettavissa kahdessa vuodessa, kun opiskellaan tasaisesti ja omaksutaan "teen tämän nyt” -asenne.

Tasaista etenemistä kannustetaan:

Opiskelijoiden kannustetaan pitämään kiinni tasaista etenemistahdista, joka mahdollistaa koko tutkinnon suorittamisen suunnitellussa aikataulussa. Tämä edellyttää säännöllistä osallistumista etäluennoille, aktiivista osallistumista maastotehtäviin ja systemaattista lähestymistapaa opintoihin.

Joustavuutta vuodenaikojen vaatimuksiin:

Riistanhoitoon liittyvät näytöt ja maastotehtävät ovat sidoksissa vuodenaikoihin. Esimerkiksi metsästyskäytännöt ja riistanhoidon toimenpiteet vaihtelevat vuodenajasta riippuen. Tämä vaatii opiskelijalta kykyä ajoittaa suoritteet oikeaan aikaan. Koulutusohjelmassa otetaan tämä huomioon, ja opiskelijat ohjataan suorittamaan näytöt ja tehtävät sopivana ajankohtana.

Henkilökohtaista ohjausta opettajilta:

Henkilökohtainen opetus ja ohjaus ovat keskeisiä opiskelijan etenemiselle. Opettajat tarjoavat tukea ja ohjausta opiskelijoille, jotta nämä voivat saavuttaa asetetut tavoitteet ja suorittaa näytöt onnistuneesti. Opettajat auttavat opiskelijoita myös suunnittelemaan aikataulunsa ja sovittamaan opintojen etenemisen omiin tarpeisiinsa.

Hae milloin tahansa!

Riistanhoitajan ammattitutkintoon voi hakeutua jatkuvassa haussa, mikä mahdollistaa opiskelijoiden liittymisen koulutukseen milloin tahansa vuoden aikana. Tämä antaa joustavuutta opiskelijoille, jotka voivat aloittaa koulutuksen omien aikataulujensa ja elämäntilanteidensa mukaisesti.

Info
Soita Teemu Keräselle ja aloita opinnot

Jos haluat varmistaa, miten pääset hyvin alkuun riistanhoitajan ammattitutkinnossa, voit soittaa Teemu Keräselle numeroon 040-7477234. Teemu on valmis auttamaan ja vastaamaan kysymyksiisi koulutuksesta, hakuprosessista ja mahdollisista käytännön järjestelyistä. Henkilökohtainen kontakti voi auttaa sinua tekemään päätöksen koulutukseen liittymisestä.

Tervetuloa mukaan koulutukseen, joka antaa sinulle laaja-alaisen osaamisen riistanhoidossa. Jatkuvan haun ansiosta voit aloittaa matkasi milloin tahansa, ja me olemme täällä tukemassa sinua koko opintopolkusi ajan!

Lue lisää