Riistaliha on eettisesti kestävää, ekologista ja turvallista elintarviketta

Teksti: Eija Vallinheimo  09.06.2020
Riistaruokaa lautasella
Riistaeläimet kasvavat vapaana ja saavat elää lajityypillistä elämää. Kestävästi pyydetty riista on hyvä vaihtoehto, kun haluat syödä ympäristön kannalta parempaa lihaa.

Suomessa riistanpyyntiä harjoitetaan kestävän käytön periaatteella. Metsästystä säädellään metsästyslainsäädännöllä ja ottamalla huomioon riistaeläinkantojen suuruus ja kehitys. Kotimaisia riistanisäkkäitä ovat mm. hirvieläimet, jänikset ja kattava joukko riistalintuja kuten tietyt sorsalajit ja metsäkanalinnut.

 

Elintarvikesäädökset pätevät myös riistalihaan

Riistaeläinten lihan käyttöä elintarvikkeena säädellään sekä EU:n asetuksilla että kansallisella lainsäädännöllä. Lainsäädäntö määrittelee reunaehdot muun muassa elintarvikehygieniaan, elintarvikevalvontaan sekä lihantarkastuksiin ja niiden yhteydessä tehtäviin trikiinitutkimuksiin.

Nykyinen elintarvikelaki mahdollistaa luonnonvaraisten jänisten, kanien ja lintujen lihan lisäksi hirvieläinten lihan pienten määrien toimittamisen paikalliseen vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta. Lisäksi metsästäjä voi myös jatkossa toimittaa pieniä määriä luonnonvaraisen riistan lihaa suoraan kuluttajalle tarkastamattomana. Karhun ja villisian liha on aina hyvä tutkituttaa.

 

Riista on vähärasvaista

Riistanliha on yleisesti ottaen terveellisempää kuin teollisesti tuotettu liha, koska se on yleensä vähärasvaisempaa ja myös rasvahappokoostumus on hyvä eli tyydyttynyttä rasvaa on vähemmän kuin esimerkiksi sian- tai naudanlihassa. Riistaeläimen rasva sijaitsee useimmiten lihaksen ulkopuolella, joten sen poistaminen on helppoa. Riistalinnuista erityisesti fasaani on vähärasvainen vaihtoehto. Myös muut linnut ovat erittäin suositeltavia edullisen rasvakoostumuksen takia. Terveellisyyttä lisää myös se, että luonnollisesta ruokavaliostaan johtuen riistanlihassa on monesti enemmän proteiinia ja kivennäisaineita kuin teollisesti tuotetussa lihassa.