Ovet avoinna nuorille Kurikassa

Teksti: Johanna Koskiahde  Valokuvat: Lowline Creative  26.04.2021
Kurikan Pirttimaassa ruokintapaikkaa tarkistamassa nuoret metsästäjät Aaro Ratavaara ja Petteri Teivaala. Riistanhoitotyö on nuorille mieluisaa tekemistä.
Kurikan Pirttimaassa ruokintapaikkaa tarkistamassa nuoret metsästäjät Aaro Ratavaara ja Petteri Teivaala. Riistanhoitotyö on nuorille mieluisaa tekemistä.
Eteläpohjalaisessa Kurikan Metsästysseurassa on panostettu nuorisotyöhön jo vuosikymmenen ajan. Metsästäjäliitto on valinnut vuoden 2021 metsästysseuraksi Kurikan Metsästysseuran. Vuoden metsästysseuran tunnustuksella Metsästäjäliitto haluaa nostaa esiin hyviä metsästysseurojen käytäntöjä ja toimintatapoja.

Kurikan Metsästysseurassa tiedetään, että toimivan nuorisotyön avainsana on nuorisolähtöisyys. Yksinkertaisilla asioilla toimintaan saadaan nuorten näkökulma, mikä lisää viihtyvyyttä ja tunnetta siitä, että porukka suhtautuu nuorisoon arvostaen. 

– Miksi tarjota nuorisolle eräleirillä perunasoppaa, kun heille maistuu paremmin riistalihasta tehty hampurilainen, heittää seuran Eräkerhoa vetävä Antti Ratavaara.

Kurikan Metsästysseura on suuri, jäseniä on noin 620. Alueen nuorisotoiminta on muutamien aktiivisten harteilla. Heidän panoksensa tuottaa kuitenkin tulosta, kun asenne on avoin ja hyväksyvä koko seurassa. 

– Meillä äänestettiin Metsästäjäliiton Nuoret seuraan-kampanjaan lähtemisestä ja kannatus oli yksimielistä. Kampanja toi ison helpotuksen uusien jäsenten hyväksymiseen, sillä sitä kautta jäsenet hyväksyttiin suoraan, ilman vastalauseita, toteaa seuran puheenjohtaja Tommi Teerimäki.

Metsästys on sosiaalinen harrastus, jossa saa uusia kavereita, tietävät Petteri Teivaala ja Aaro Ratavaara. Taustalla Eräkerhon vetäjä Antti Ratavaara.

Isiltä muidenkin pojille

Perinteisesti nuori polvi on siirtynyt metsästysharrastukseen isien jäljissä. Tämä ajattelu johtaa kuitenkin toiminnan kuihtumiseen, kun innokkaita poikia ja tyttöjä kasvaa yhä harvemmassa. 

– Me näemme, että toiminnan jatkuvuus turvataan sillä, että isät opettavat muidenkin poikia. Kaikkien Kurikan alueen metsästysseurojen 8–14-vuotiaille suunnattu Eräkerho on tästä konkreettinen esimerkki. Metsästykseen pääsevät tutustumaan nekin, jotka eivät niin sanotusti omaa sukurasitetta lajin pariin, toteaa Antti Ratavaara.

Nuorten aktivoimiseksi on tehty myös yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Seurakunta on ollut pitkään tärkeä yhteistyökumppani. Samoin kaupunki ja paikalliset erähenkiset yhdistykset, kuten kalastusseura.

– Ei sillä ole väliä, minkä tahon kanssa yhteistyötä tehdään, kunhan arvot ovat tältä osin yhteiset. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuus kokea metsästysharrastuksen monipuolisuus, summaa nuorisotoiminnasta seurassa vastaava Kimmo Rintanen.

Metsästysseuran Eräkerhossa oppii hyödyntämään riistaa monipuolisesti. Hantuuki- eli pyyhetelinettä nikkaroimassa Aaro Ratavaara ja Antti Ratavaara

Rohkeasti uutta päin 

Kurikan Metsästysseurassa on tavattu lähteä toimintaa kehittäviin hankkeisiin rohkeasti. 

– Siirryimme ensimmäisten joukossa keskitettyyn jäsenlaskutukseen Metsästäjäliiton kautta ja seuramme on ollut pilottiryhmänä Reviiri-hankkeessa. EU-rahoitusta on haettu lahtivajan ja saunan rakentamiseen sekä useamman yhdistyksen yhteistyönä toteutettavaan ampumaradan uudistamiseen, listaa seuran entinen puheenjohtaja Juha Kotiranta

Myös johtokunnan nuorennusleikkaus on ollut tietoinen toimenpide ajan hermolla pysymiseksi.

– Ulkopaikkakuntalaiset jäsenet eivät ole uhka vaan mahdollisuus. Jokainen uusi harrastaja, oli hän sitten paikallinen tai kauempana asuva, jolle saamme välitettyä positiivisen kuvan metsästyksestä, vie asiaa hyvällä tavalla eteenpäin, korostaa seuran sih

Nuoret seuraan 

Vuonna 2019 metsästysseura sai 33 uutta jäsentä, joista 18 on alle kolmekymppisiä, mikä on melkoinen positiivinen piikki jäsenmäärän kehityksessä. 

– Tässä summautui monta tekijää. Aktiivinen nuorisotyö, kuten osallistuminen Metso-leirin järjestämiseen ja järjestetyt perhetapahtumat. Ja sitten kampanja, joka on merkittävä kattaessaan puolet nuoren jäsenmaksusta, summaa seuran sihteeri Juha Siltala.

Useissa seuroissa jäsenyyden avaaminen uusille jäsenille saattaa edellyttää sääntömuutosta. Kurikan Metsästysseurassa sitä ei tarvittu, sillä seura on jo kymmenisen vuotta sitten ottanut käyttöön Metsästäjäliiton mallisäännöt. 

– Tärkeää on saada läpi viesti siitä, miten metsästysharrastus kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia yhteiskuntakelpoisia yksilöitä. Se on nuorelle iso vastuu, kiväärin kantaminen ja jahtiporukan sääntöjen noudattaminen ja kunnioittaminen, Kotiranta toteaa.

Kurikan metsästysseuran nuoria jäseniä, Petteri Teivaala (vas.), Aaro Ratavaara ja Antton Vuorenpää. Nuoret seuraan -kampanja on nuorille oiva väylä päästä metsästysseuraan.

Mikä innostaa metsästysharrastukseen? 

Antton Vuorenpää, 16

– Metsästysseuran Eräkerho on hyvä tapa aloittaa metsästys. Ja mukava porukka on tosi tärkiä asia. Mutta kyllä se kipinä pitää lähtiä ittestä. Pitää rohkiasti avata suunsa ja pyrkiä mukaan. Sukulaisten ja tuttujen tuki on tärkeä. Perheessäni ei kukaan metsästä, mutta he tukevat ja kannustavat harrastuksessani. Aselupia on hankala saada, se on yksi iso haaste harrastukselle. 

Petteri Teivaala, 12

– Kyllä se on saaliin saamisen jännitys, mikä kiinnostaa. Minä tykkään metsästää pienessä porukassa pienriistaa. Jos omistaa metsästyskoiran niin se innostaa lajiin. On niin hieno tunne, kun koira tekee ekan hyvän ajon. Ja saadaan sen kanssa eka saalis. Se on hienoa, kun näkee, kuinka oma koira oppii mettästykselle.

Aaro Ratavaara, 13

– Olen kulkenut isän mukana metsässä pienestä asti, siitä se innostus on lähtenyt. Eräkerho on hyvä nuorille. Metsästysharrastus on kiva, koska pääsee pois kotoa ja seurassa on kiva porukka! Luonnossa kulkeminen on myös tärkiä osa harrastusta. Nuorten kannattaa mennä rohkiasti kokeilemaan lajia, koittaa päästä sukulaisten tai tuttujen fölijyhyn.

Info
Nuorisotyötä kurikkalaisten tapaan - kuusi vinkkiä
  • Nuorten näkökulma on nuorisotyön kehittämisen kärki.
  • Ulkopaikkakuntalaiset jäsenet eivät ole uhka, vaan mahdollisuus.
  • Tuuletetaan seuran asenneilmapiiri. Uusi sukupolvi, uudet metodit. 
  • Metsästystä esitellään avoimesti. Luodaan matala kynnys lajiin tutustumiselle. 
  • Otetaan nuorisotyö seuran ydintoimintoihin. Nähdään uusien jäsenten kouluttaminen seuran perustyönä.
Info
Kurikan Metsästysseura
  • Seura on perustettu 1927. 
  • Jäsenmäärä noin 630. 
  • Metsästysmaita 26 000 hehtaaria.
  • Metsästyksen pääpaino hirvestyksessä, hirviporukassa 130 jäsentä. 
  • Monipuolista metsästystä ja riistanhoitotyötä, nuoria aktivoiden.

" Kurikan Metsästysseura ry on tehnyt pitkäjänteistä työtä toiminta-alueellaan metsästysmahdollisuuksien ylläpitämiseksi sekä seuratoiminnan kehittämiseksi. Viime aikoina Kurikan Metsästysseura on kehittänyt erityisesti nuorisotoimintaa ja siihen liittyviä asioita. Uusien jäsenten mukaan ottaminen toimintaan on tuonut uusia ajatuksia ja painopistealueita mukaan, perinteisiä toimintatapoja unohtamatta. Onnistuneesti järjestetyt Metso-nuortenleirit, uusien ampumalajien ottaminen mukaan toimintamuotoihin ja johtoryhmän nuorentuminen kertovat omalta osaltaan tästä", Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola kertoo valinnan perusteista.