Aseen puhdistus ja huolto

Teksti: Kirsi Färm  24.12.2023
Aseen huolto ja puhdistus
Oikeanlainen aseen säilytys ja huolto ovat osa metsästys- ja ampumaturvallisuutta.
Aseen puhdistus ja huolto on yksinkertaista. Sen suorittamiseen metsästys- tai ratapäivän jälkeen ei kulu montaakaan minuuttia, ja panostus tuottaa pitkäikäisen hyödyn. Kokosimme tähän artikkeliin aseen huoltovinkit. Linkeistä pääset lukemaan tarkemmat huolto-ohjeet eri asetyypeille.

Muista nämä ennenkuin puhdistat asetta:

 • Tarkista aina ennen huoltoa, että ase on lataamaton!
 • Älä koskaan ”unohda” märkää asetta asepussiiin, kiikarilla tai ilman
 • Kuivaa ensin märkä ase ja anna kylmän aseen lämmetä huoneenlämmössä ennen huoltoa
 • Puhdista ase irtoroskista ennen huoltoa – näin vältät roskien leviämisen aseen sisälle
 • On olemassa aseita, joissa on korroosiosuojaus tai -pinnoite, mutta siitä huolimatta ase on hyvä aina kuivata ja puhdistaa käytön jälkeen

 

Aseen puhdistus: tarvitset ainakin nämä tarvikkeet aseen huoltoon ja puhdistamiseen

 • Pehmeä nukkaamaton liina, esimerkiksi mikrokuituliina aseen yleiseen puhdistamiseen liasta
 • Puhdituspuikko tai puhdistustulppia ja -varsi aseöljyn viemiseen piippuun
 • Boresnake palojätten puhdistukseen piipusta
 • Aseöljy
 • Kuparinpoistoaine, mikäli käytät kuparisia patruunoita
 • Tukkiöljy, jos aseessasi on puutukki

 

Miksi aseen puhdistus on tärkeää?

Metsästysase on yleensä arvokas ja tarkkaan harkittu hankinta. Sen vuoksi siitä kannattaa pitää hyvää huolta: oikeaoppinen ja huolellinen aseen puhdistus ja säännöllinen huolto pidentävät metsästystyökalun käyttöaikaa. Hyvässä öljyssä pidetty ase kestää paremmin kosteutta ja silkkaa sadevettä, jota suomalaisen metsästyskauden aikana sekä ase että omistaja joutuvat pakostakin kohtaamaan. 

Puhdas ja toimiva ase on myös turvallisuuskysymys: puhdas ase on toimintavarma. Ruudista kerääntyy esimerkiksi aina palojätettä piippuun. Aikojen saatossa jäämät voivat alkaa vaikuttaa luodin lentorataan. Puhdistamattoman aseen lukkoon tai liipasinkoneistoon voi jäädä roskia tai öljyyn sekoittunutta pölyä, jotka nekin heikentävät aseen toimintaa. 

Kun käytät aseöljyä, muista maltillinen määrä. Öljyä valuva ase on turvallisuusriski, sillä liika öljy voi heikentää aseen koneiston toimintaa.

 

Käytä oikeanlaista öljyä aseen huollossa

Käytä puulle aina puuöljyä ja metallisiin aseen osiin asemetallille tarkoitettua öljyä. Puuöljy aiheuttaa korroosiota metallille ja aseöljyssä on puuta lahottavia ainesosia.

Öljyn käytön ja määrän kanssa kannattaa olla tarkkana. Varo öljyn joutumista koneistoon esimerkiksi nallipiikin reiästä. Jos öljy palaa pintoihin kiinni, aseeseen tulee toimintahäiriötä. 

Saranatappien ja ejektorien liikkuvissa osissa on kätevää käyttää puhdasta vaseliinia, jossa on hyvä kuumuuden ja kylmyyden sieto. Jos käytät vaseliinia pakkasella, sen tulee olla koostumukseltaan jäätymätöntä. Muuten aseeseen voi tulla toimintahäiriöitä.

Puoliautomaattiaseessa vaseliinin käyttö ei ole suotavaa, vaan ase tarvitsee hyvän viskositeetin omaavan öljyn, jotta liu’ut toimivat hyvin.

Huoltamaton tai väärin huollettu ase voi aiheuttaa käyttäjälleen sekä ympäristölle odottamattoman vaaratilanteen.

 

Voiko aseen huoltaa väärin?

Pura ja puhdista asetta vain siltä osin, kuin osaat sen myös kasata.

Aseen omistajalla tulee olla tiedossa, millaista perushuoltoa aseeseen voi tehdä. Asiasta voi kysyä asiantuntevalta myyjältä, kokeneelta aseenkäsittelijältä tai asesepältä. Jos ei tiedä, mitä teet, voit hajottaa aseesi vääränlaisella huollolla, purkamisella ja kasaamisella.

Uusien aseiden takuun sisällössä on usein mainittu, mitä saa tehdä itse ja mitä ei, jotta takuu säilyy.

 

Käyttämättömän perintöaseen huolto

Jos ase on lojunut käyttämättömänä vuosia, vie se ennen käyttöönottoa asesepällä tarkastettavaksi, huollettavaksi ja koeammuttavaksi. Aseen täytyy olla aina toimintavarma, jotta sillä voi ampua turvallisesti. Älä ammu vanhalla aseella ilman asianmukaista tarkastusta ja huoltoa.

Sama koskee myös vanhoja patruunoita, joiden historiaa et tunne. Älä ammu niitä, vaan toimita ne poliisille asianmukaiseen hävitykseen.

 

Mitä eroa: aseen puhdistus ja aseen  vuosihuolto?

Jokaisen metsästyspäivän jälkeen ase jätetään kuivumaan huoneenlämpöön ennen varastointia. Mikäli aseella on päästy ampumaan riistalaukaus,  ase kannattaa puhdistaa aina kaadon ja ratakäynnin jälkeen. Tähän riittää irtoroskien ja piipun puhdistus esimerkiksi boresnakella, sekä välillä piipun kevyt öljyäminen sisältä.

Peruspuhdistus on kevyttä ylläpitävää puhdistusta: pinnat ja piiput ja puut.

Vuosihuollossa ase puretaan osiin ja puhdistetaan pikkutarkemmin lukkoa myöden. Merkkejä ja malleja on paljon, ja lukkorunkojen sisällöt vaihtelevat teknisesti yhtä lailla. Toiset ovat yksinkertaisia toimintatavoiltaan (kuten puoliautomaatit ja pumppuhaulikot) sekä kiväärin lukot, kun taas päällekäispiippuiset aseet ovat haastavampia purkaa ja koota.

Mikäli et osaa tehdä aseen vuosihuoltoa itse, se kannattaa teettää asiantuntevalla sepällä tai asemerkin valtuuttamalla huoltohenkilöllä. Jos takuuta ei aseessa enää ole, käänny silloin asesepän puoleen. Jos kivääristä on vuosihuollossa irroitettu kiikari, ase täytyy aina kohdistaa uudelleen.

Jos ase on tarkoitus jättää pidemmäksi ajaksi huilaamaan huollon jälkeen, siihen jätetään niin sanottu varastoöljy, joka suojaa asetta korroosiolta.

Katso video: aseen kohdistus

 

Kiväärin puhdistus

Kun huollat ja puhdistat kiväärisi ohjeiden mukaan, se pysyy käyttökelpoisena vuosia. Pidä huoli, ettei kiikariin joudu huollon yhteydessä aseöljyä. Jos näin käy, kiikari on vietävä ammattitaitoiselle korjaajalleKäytä kiväärin huollossa öljyä, joka kestää hyvin kuumuutta ja jossa on hyvä viskositeetti.

Lue lisää: kiväärin huolto ja puhdistus

 

Haulikon puhdistus

Haulikon huolta on yksinkertaista, mutta vaatii viitseliäisyyttä. Ase kuivataan kostealla kelillä pikimmiten jahdin tai ratapäivän päätyttyä.  Se kannattaa purkaa osiksi (piippu, etutukki – takatukki lukkorungon kanssa). Pinnat öljytään ja piippu puhdistetaan ja kuivataan.

Kokosimme ohjeet sekä päällekäispiippuisen että itselataavan haulikon perus- ja vuosihuoltoon. Jos haulikossasi on puinen tukki, sen huoltaminen vaatii erityistä huolellisuutta.

Lue lisää: päällekäisppiipuisen ja itselataavan haulikon huolto ja puhdistus

 

Yhdistelmäaseenn puhdistus

Yhdistelmäaseessa yhdistyy nimensä mukaisesti haulikko ja kivääri. Sen huolto ja puhdistus kattavat siis kummankin aseen huolto-ohjeet - katso tästä video.

 

Kiikarin huolto ja puhdistus

Jos aseessasi on kiikaritähtäin, pidä mukanasi puhdasta ja nukkaamatonta liinaa, jolla voit pyyhkiä kiikarin linsseistä kosteuden tai roskat. Pienikin hiekanmuru voi tehdä linssiin ikävän naarmun. Onneksi pienet naarmut ovat vain elämää niin kauan kuin ne eivät häiritse optiikkaa. Linssejä ei voi hioa, vaan ne vaihdetaan aina uusiin. 

Kun huollat kivääriä, suojaa kiikarin linssit aseöljyltä läpät kiinni, ja käsittele öljyä huolellisesti, jotta sitä ei joudu tähtäimen osiin.

Kun kiikari on käynyt huollossa ja asetettu takaisin, kivääri täytyy jälleen kohdistaa. Näillä selkeillä ohjeilla onnistut kohdistamisessa. Kohdistus pätee tietysti myös uuteen aseeseen sekä aina patruunoiden vaihdoin jälkeen.

 

Äänenvaimentimen puhdistus

Äänenvaimentimet olisi suositeltavaa poistaa aseesta säilytyksen ajaksi, jotta kierteet kuivuvat ja ne saadaan puhdistettua. Avattuna vaimennin kuivuu nopeammin, eikä kosteus jää aiheuttaman korroosiota.

Vaimennin kannattaa myös purkaa ja puhdistaa aika ajoin. Vaimentimen koppaan kertyy palamisjätettä, joka voi pahimmillaan muuttaa luodin lentorataa.

Ennen äänenvaimentimen kiinnittämistä tarkista, että piipun kierteet ovat puhtaat, jotta vaimennin kiertyy oikealle paikalleen.

 

Muista aseen oikea säilytys

Jos ase laitetaan käytön jälkeen märkänä säilytyspussiin ja ase unohtuu sinne pitkäksi aikaa, metalliosat saavat korroosiota pintaansa suurella todennäköisyydellä.

Aseenomistajan tulee muistaa kuivattaa myös asepussi. Se helposti unohtuu. Pussia tai laatikkoa ei kannata säilyttää kylmässä varastossa tai tilassa, jossa se ei pääse kunnolla kuivumaan. Ase saa nimittäin kosteutta heti, kun se laitetaan kosteaan asepussiin, vaikka se olisikin huollettu oikeaoppisesti.

Aseen huoltotarpeen kannalta ei ole väliä, säilytätkö asetta sen omassa pussissa vai asekaapissa. Säilytitpä asetta sitten asepussissa tai asekaapissa, kosteudenpoistaja on kumpaankin hyvä hankinta.

Asepussissa tai -laatikossa voit käyttää uudelleen esimerkiksi  elektroniikkapakettien mukana tulevia "Do not eat" -pussukoita, jotka sisältävät kosteutta imevää silikageeliä eli amorfista piidioksidia. Asekaappiin kosteudenpoistajan voi askarrella itse esimerkiksi silika-pitoisesta kissanhiekasta ja vanhasta sukasta.

Aseen säilytyksessä voi huomioida miten päin asetta kaapissa pitää. Helpoin on pitää piippu alaspäin perä ylhäällä, jolloin koneistoon ei valu öljyä eikä varise ruutijäämiä. Tällöin tulee huomioida asekaapin lattian pehmeys, etteivät piiput kolhiinnu.

Jos säilytät asetta perä alaspäin, pidä patruunapesässä esimerkiksi kangastuppoa tai strasselipäistä klikkipatruunaa, joka estää lian pääsyn koneistoon.

Ota ase pois vireestä säilytyksen ajaksi ja aina kun et käytä asetta, jotta koneiston jouset eivät pääse väsymään.

 

Aseen oikeanlainen kuljetus pidentää aseen käyttöikää

Jahtimediasta löytyy kattava artikkeli aseen ja patruunoiden oikeaoppisesta säilytyksestä.

Lisäksi aseen turvalliseen kuljetukseen kannattaa paneutua huolella. Kuljetuksesta löydät hyvän ohjeistuksen Jahtimediasta.

Ja kuten aseen käytössä aina - kaiken pohjana on turvallisuus:

 1. Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu
 2. Älä ikinä osoita aseen piipulla mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua
 3. Pidä sormi pois liipaisimelta
 4. Ole varma kohteesta

Metsästäjillä on oltava hyvät tiedot ja taidot turvallisesta aseenkäsittelystä.