Ilmoita kuolleista ja sairaista luonnonvaraisista eläimistä sekä lähetä niitä tutkittavaksi

Teksti: Kirsi Färm, Ruokavirasto  Valokuvat: Teemu Simenius  16.06.2020
Ruskeakarhu suolla
Ruokavirasto pyytää luonnossa kulkijaa lähettämään kuolleena löytyneitä ja sairauden takia lopetettuja luonnonvaraisia eläimiä näytteiksi. Tämä koskee kaikia lajeja. Näytteiden avulla seurataan muun muassa vakavien eläintautien ja eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien esiintymistä Suomessa.

Korona-pandemian myötä zoonoosit nousivat pinnalle, vaikka kyseessä ei ole mikään uusi juttu. Zoonoosit ovat tartuntatauteja, jotka voivat siirtyä ihmisten ja eläinten välillää. Näitä voivat olla mm. bakteerit, virukset, alkueläimet ja loiset.

Zoonoosit voivat tarttua suoraan tai välillisesti eläimen ja ihmisen välillä, esimerkiksi elintarvikkeiden, veden tai hyönteisten välityksellä.

Monet ihmisten merkittävimmistä tartuntataudeista maailmassa ovat zoonooseja. Niistä osa aiheuttaa melko lieviä sairastumisia, mutta eräät zoonoosit ovat ihmiselle hengenvaarallisia ja voivat aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä yhteiskunnassa.

Zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannan tarkoituksena on auttaa viranomaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan kansanterveyttä, elintarviketurvallisuutta sekä tuotantoeläinten terveyttä edistäviä toimia ja arvioida niiden tehokkuutta. 

 

Auta ja lähetä näytteitä

Tuoreet raadot ovat parhaita näytteitä, mutta useat taudit voidaan osoittaa pilaantuneistakin eläimistä. Voit lähettää näytteesi Ruokaviraston laskuun Matkahuollon kautta.

Näytteen mukaan tulee liittää lähete ja kirjoittaa siihen aina eläinlaji, löytöpäivä ja löytöpaikka mieluiten koordinaatein (hae esim. älypuhelimen karttasovelluksella tai 112 -sovelluksella) sekä omat yhteystietosi.

Luonnonvaraisten eläinten joukkokuolemista ja sairaista eläimistä tulee aina ilmoittaa kyseisen alueen kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille. Hän antaa tarvittaessa lisäohjeita. Virkaeläinlääkäri tarvitsee samat tiedot ilmoitettaessa kuolleista tai sairaista eläimistä.

 

Toimi näin:

Näytteenotto-ohjeet: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/naytteenotto-ohjeet/

Lisätietoja näytteiden toimittamisesta antaa erikoistutkija Marja Isomursu, puhelin 040 512 1248, marja <piste> isomursu <ät> ruokavirasto <piste> fi tai Oulun toimisto puhelin 029 520 4181.

Lähetettävän näytteen mukaan on aina liitettävä lähete: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/laboratoriotutkimukset/elaintautitutkimukset/luonnonvaraiset-elaimet/

Luonnonvaraiset eläimet Näytteenotto- ja pakkausmateriaaleja voi tarvittaessa tilata etukäteen Ruokavirastosta: tilaukset <ät> ruokavirasto <piste> fi Ruokavirasto maksaa näytteiden lähetyksen Matkahuollon kautta.

Kunnaneläinlääkärien yhteystiedot: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/elainlaakaripalvelut/

Tietyistä eläintautien seurantaan lähetettävistä näytteistä maksetaan palkkio. Palkkion saamista varten tulee Ruokavirastoon lähettää täytetty palkkiolaskulomake: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-terveys/

 

Näytteitä tarvitaan erityisesti seuraavista eläinlajeista tai lajiryhmistä:

 

VILLISIAT
Seurattavat taudit: afrikkalainen sikarutto, klassinen sikarutto, Aujeszkyn tauti, brusella

Seurantaan tarvitaan näytteitä kuolleena löydetyistä villisioista koko maasta. Ilmoita kuolleesta villisiasta kyseisen alueen kunnaneläinlääkärille, niin hän huolehtii näytteenotosta ja lähettämisestä sekä tarvittaessa raadon hävittämisestä. Kuolleet villisiat tutkitaan Ruokaviraston Helsingin toimipaikassa

Ilmoittaminen kuolleena löydetystä luonnonvaraisesta villisiasta kunnaneläinlääkärille: palkkio 100 € / eläin

PIENPEDOT (ketut ja supikoirat)
Seurattavat taudit: rabies, myyräekinokokkoosi, trikinelloosi

Seurantaan tarvitaan kuolleena löydettyjä kettuja ja supikoiria koko maasta ja erityisesti rabiessyöttirokotusalueelta itärajalta. Eläimen voi lähettää kokonaisena Ruokavirastoon Oulun toimipaikkaan.

Kuolleena löydetyn pienpedon (kettu, supikoira) lähettäminen rabiessyöttirokotusalueelta: palkkio 40 € / eläin

HIRVIELÄIMET
Seurattavat taudit: hirvieläinten näivetystauti (CWD)

Seurantaan tarvitaan näytteitä kuolleena löydetyistä (ml. kolarieläimet ja petojen tappamat) ja sairaana lopetetuista yli vuoden ikäisistä hirvieläimistä koko maasta. Näytteeksi lähetetään eläimen pää Ruokavirastoon Ouluun, Seinäjoelle, Helsinkiin tai Kuopioon. Näytteen voi lähettää eläimen löytäjä. Löytäjä voi myös tehdä ilmoituksen kyseisen kunnan kunnaneläinlääkärille ja tällöin kunnaneläinlääkäri huolehtii näytteenotosta.

Luonnonvaraisen hirvieläimen pään lähettäminen (ei poro) seurantaohjelman ajan v. 2019-2020: palkkio 50 € / eläin

LINNUT
Seurattavat taudit: lintuinfluenssa

Seurantaan tarvitaan kuolleina löydettyjä lintuja koko maasta. Lintujen joukkokuolemien osalta kunnaneläinlääkäri huolehtii näytteenotosta ja lähettämisestä sekä tarvittaessa raatojen hävittämisestä. Lintuinfluenssaan viittaavana joukkokuolemana voidaan pitää tilannetta, jossa samalta alueelta löytyy kuolleena useampi kuin yksi joutsen, viisi tai useampi muu vesilintu tai yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua. Muissa tapauksissa löytäjä voi lähettää kuolleena löydetyn linnun tai linnut Ruokavirastoon Oulun toimipaikkaan. Näytteeksi toivotaan erityisesti vesi- ja petolintuja.