Vieraslajien tehopyynti on luonnonsuojeluteko

Teksti: Suomen Metsästäjäliitto  Valokuvat: Eija Vallinheimo  22.11.2022
minkillä on suussa sorsanpoikanen
Haitalliset vieraspedot, esimeriksi minkit, ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle.
Vieraspetojen vähentäminen vaatii yhä enemmän panostusta. Luonnon kannalta parasta on tehopyytää pienpetoja kerralla tietyltä alueelta mahdollisimman tehokkaasti.

Minkki ja supikoira ovat haitallisia vieraspetoja, jotka aiheuttavat tuhoa erityisesti linnustolle. Ne onkin määritetty haitallisiksi vieraslajeiksi, joiden hävittäminen Suomen luonnosta on katsottu erittäin tärkeäksi. Niiden pyyntiä on helpotettu monin lainsäädännöllisin keinoin, esimerkiksi keinovalon käytön sallimisella.

Tästä huolimatta vieraspetotilanne on räjähtänyt käsiin, erityisesti supikoiran osalta. Tavanomainen pyyntipanostus ei enää riitä, vaan vaaditaan koko ajan kovempaa tahtia, että kannan kasvun kanssa pysytään edes nykytilanteessa.

Vieraspetojen tuloksekas vähentäminen vaatii valtavasti työtä.

Lue lisää: Vieraspedot kurittavat vesilintukantoja

Alueellinen tehopyynti kannattavinta

Paikallisluonnon kannalta tehokkain tapa vähentää vieraspetojen aiheuttamia tuhoja on poistaa niitä kerralla tietyltä alueelta mahdollisimman tehokkaasti. Pyynnin tulisi kohdistua samanaikaisesti mahdollisimman laajalle alueelle.

Pyyntitehon kasvattamiseksi eri puolilla maata on viime vuosina järjestetty pienpetopyynnin kilpailuita. Kilpailuviikonlopun aikana pienpetoja pyydetään usean joukkueen voimin laajalta alueelta.

Luonnon kannalta lopputulos on erinomainen, olipa kyseessä kilpailu tai muuten järjestetty tehopyyntiviikonloppu. Kilpailut ovat kuitenkin hyvä tapa motivoida väkeä mukaan pyyntiin – on vaikea keksiä millä muulla tavoin saataisiin vapaaehtoisia pyytäjiä innostettua mukaan tiettynä ajankohtana yhtä suurella joukolla.

Lopputuloksena saadaan maksimaalinen hyöty kaikille osapuolille, erityisesti luonnolle.

Lue lisää: Mitä jos vieraspetoja ei poistettaisi, vaan minkit ja supikoirat leviäisivät vapaasti?

Pienpetotiheydet alas

Pienpetojen tehopyyntiviikonloppuina saadaan saaliiksi myös muitakin pienpetoja, esimerkiksi kettuja ja mäyriä. Vaikka tärkeintä on kohdistaa pyyntipaine erityisesti vieraspetoihin, on muidenkin pienpetojen tiheyden laskeminen hyväksi.

Nykyinen nuoria metsiä ja heinikkoisia hakkuuaukeita tuottava metsätaloutemme pitää yllä suurempaa myyräkantaa, kuin luonnontilaisissa metsissämme olisi. Tämä mahdollistaa maahamme ylisuuren pienpetokannan, joka tuo paitsi painetta esimerkiksi metsäkanalinnuille, on myös tautiriski. Pienpetotiheyden laskeminen laskee esimerkiksi ihmiselle vaarallisen rabieksen ja myyräekinokokin leviämisriskiä.

Vieraslajien poistolla on nykyisin laaja yhteiskunnan tuki ja hyödyillä vahva tutkimusnäyttö.

Linkissä kiinnostavaa tietoa Uuden-Seelannin vieraspetopoistosta. Siellä vieraspetojen rooli on ymmärretty aidosti myös suojeluväen keskuudessa. Lue Suomen Luonnon blogi.