Mitä luolametsästyksessä tapahtuu?

Teksti ja kuvat: Nanna Salonen  22.02.2022
Nanna Salonen ja Persikka.
Nanna Salonen ja hiekkainen, mutta onnellinen luolakoira Persikka.
Jackrussellinterrieri pystyy hyvin koulutettuna olemaan oiva apu vieraspetopyynnissä. Rotuyhdistyksen järjestämällä käyttöleirillä aikanaan tutustunut viiden hengen naisporukka lähti koiriensa kanssa yhteiseen luolajahtiin. Tästä jutusta opit, mitä luolametsästyksessä tapahtuu, miksi sitä tehdään ja miten luolapyyntiä toteutetaan eettisesti.

Tässä artikkelissa:

Supikoira on uhka suomalaiselle luonnolle ja levittää vakavia tauteja

Supikoira on haitallinen vieraslaji.

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita (vieraslajit.fi).

Supikoiran pyynti on luonnonsuojelullisesti erittäin tärkeää. Supikoirat uhkaavatkin villiminkkien ohella luonnon monimuotoisuutta tuhoamalla tehokkaasti alkuperäislajeja, etenkin vesirajassa ja maassa pesiviä lintujen munia ja poikasia. Vieraslajien onkin arvioitu olevan maailmalla toiseksi suurin luonnon monimuotoisuuden hupenemisen syy heti elinympäristöjen katoamisen jälkeen.

Supikoira toimii myös tehokkaana trikiinin, rabieksen ja ekinokokki-loisen levittäjänä, jotka voivat kaikki tarttua koiriin tai ihmisiin. On oletettu, että ilman supikoiran runsautta rabies ei olisi voinut Suomen kettutiheyksillä muodostua eteneväksi epidemiaksi.

Supikoiran lihaa ei korkean trikiinivaaran vuoksi voi käyttää ihmisten eikä kotieläinten ravintona, vaan sitä metsästetään kannan leikkaamiseksi ja muiden eläinkantojen suojelemiseksi. Marras-helmikuun aikana talvikarvassa olevan supikoiran turkki voidaan muokata turkikseksi. Saaliin käyttö kokonaan on sen kunnioitusta.

Lue myös: Mitä jos vieraspetoja ei poistettaisi, vaan minkit ja supikoirat leviäisivät vapaasti?

 

Miksi luolapyyntiä harrastetaan?

Supikoira on arka ja varovainen, joten sitä on haastavaa pyytää kytikseltä, eli hiljaa pellon laidassa istuen ja odottaen. Supikoiraa voidaan myös loukuttaa, mutta oppivaisena eläimenä varsinkin vanhemmat yksilöt karttavat loukkuja helposti.

Kytistä ja loukuttamista tehokkaammin supikoiraa voidaan poistaa luolapyynnillä, sillä se on enemmän kohdennettua: supikoirat vetäytyvät lumien tultua luolastoihin ja rakennusten alle.

Luolapyynti kohdistuu vanhempiin lisääntyviin yksilöihin ja hillitsee näin tehokkaasti uutta supikoirakantaa

Luolapyynnissä paikallistetaan eläin luolastosta pientä metsästyskoiraa apuna käyttäen. Koira voi olla esimerkiksi jackrusselinterrieri tai saksanmetsästysterrieri. Maan päältä kaivetaan reitti riistaeläimen luo ja se lopetetaan luolaan mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Vaihtoehtoisesti koira voi ajaa supikoiran ulos luolasta, jolloin se lopetetaan luolan suulle.

Tästä se alkaa: luolapyynnissä pysyy metsästäjäkin lämpimänä. Jenni Lindqvist ja Miia Jussila sekä kaivuu-urakka.

Supikoirajahtia jackrusselinterriereillä

Yhteisjahdista idean sai Salla Lankinen, kahden jackrussellinterrierin omistaja ja metsästäjä. Hän päätti järjestää seuransa mailla supikoirajahdin vain russeleille. Lankinen oli kartoittanut valmiiksi pesiä, joista mahdollisia supikoiria saattaisi löytyä.

Turun suunnalta kohti Kanta-Hämettä suuntasi kaksi innokasta luolametsästäjää koirineen. Jenni Lindqvist toi jahtiin mukanaan koiransa Safin, joka on tällä hetkellä rotunsa ainoa kolmoiskäyttövalio.  Mia Jussilan mukana puolestaan jahtiin matkasi Nipsu. Omalta kylältä päivään osallistui Nanna Salonen koiransa Persikan kanssa. Haulikkoampujiksi ja kaivuuapureiksi jahtiin lähtivät Saija Koskinen sekä Lankinen. Sallalla oli myös mukana koiransa Reino.

Jenni Lindqvist ja Miia Jussila kaivuu-urakan jälkeen nostamassa koiraa ja saalista pois luolasta.

Nopea lopetus on osa saaliin kunnioitusta

Päivä aloitettiin puoli yhdeksältä lauantaiaamuna laajalta maapesältä, jonka suuaukolla oli selkeästi supikoiran jälkiä.

Luolasto oli kohtuullisen laaja ja sisäänmenoaukkoja oli useita. Kaksi naista jäivät haulikoin vahtimaan kulkuaukkoja. Mikäli koira ajaisi riistan ulos luolasta, supikoira päästäisiin lopettamaan nopeasti.

Jussila ja Linqvist kaivoivat luolatutkan paikanninlaitteet repuistaan ja koira laskettiin maan alle tutka kaulassaan. 

Safi löysi riistan nopeasti, jonka jälkeen alkoi pyynnin raskain urakka - kaivaminen.

Maata siirtyi vaihtovuoroin ja jokainen nainen pääsi vuorotellen lämmittelemään lapion varteen. Haasteita kaivamiseen toivat luolaston ja supikoiran sijainti suuren kiviröykkiön alla. Reikää alettiin kaivaa kivikasan vierestä aina metrin syvyyteen, josta kaivuusuuntaa käännettiin luolastoa kohti. Sillä aikaa koira piti supikoiraa paikoillaan haukkuen. Maa saatiin lopulta auki ja supikoira näkyviin. Lopetus oli nopea. Luolasta nostettiin sekä saalis että hiekan peittämä, itseensä tyytyväinen koira, joka sai kovasti kehuja hyvästä työstään.

Päivän suunnitelma oli, että kaikki koirat pääsevät töihin. Tänään kuitenkin russeli Reinoa ei maan alla touhuaminen kiinnostanut. Koira lähti ensin reippaana maan alle kiertelemään. Hetken kuluttua koira poistui kuitenkin luolasta ja ilmoitti, että tänään ei homma kiinnosta. Luolapyynnissä on tärkeää osata lukea koiraa. Jos sitä ei huvita, sitä ei pakoteta maan alle. 

Päivän saldo naisvoimin ja jackrussellinterrierein oli lopulta kolmen vieraslajin verran.

Hyvä luolakoira on itsenäinen mutta totteleva. Se ei käy saaliiseen kiinni eikä revi sitä. Koiran tehtävä on painostaa supikoira pysymään luolassa paikoillaan tai saada se pakenemaan luolastosta ulos.

 

Paikat jätetään hyvään kuntoon

Kun viimeinenkin vieraslaji oli saatu maan pinnalle ja luolasto oli todettu tyhjäksi, alkoi kansien teko. 

Tukevien ja kestävät kansien rakentaminen aukikaivettuihin reikiin on ehdoton asia luolametsästyksessä. Kansien on kestettävä niiden päällä kulkemista ja pidettävä luolasto sateelta sekä vedolta suojassa. 

Pesän on pysyttävä asuttavassa kunnossa, jotta se houkuttelee jatkossakin supikoiria, ja ne voidaan kohdennetusti poistaa. Kaivuualueen on pysyttävä turvallisena myös muille metsässä liikkujille. Kansi valmistetaan sahatuista puunrangoista, havuista sekä hiekasta ja maa-aineksesta.

 

Miten luolapyynti pidetään eettisenä?

Luolakoirapyynti, kuten kaikki muukin metsästys, perustuu aina saaliseläimen kunnioitukseen. Saaliseläimelle ei saa tuottaa tarpeetonta kärsimystä.

Hyvä luolakoira ei käy saaliiseen kiinni eikä revi sitä. Koiran tehtävä on painostaa supikoira pysymään luolassa paikoillaan tai saada se pakenemaan luolastosta ulos.

Metsästäjäliitto, Riistakeskus ja luolakoirajärjestöt ovat sitoutuneet näihin yhdessä sovittuihin eettisiin ohjeisiin.

  1. Anna metsästettäville lajeille metsästysasetuksen mukainen pesimärauha.
  2. Kunnioita saaliseläintä pyynnin kaikissa vaiheissa.
  3. Pyydä maanomistajan lupa kaivamiseen maastossa ja rakennusten alla. Peitä ja ennallista kaivannot asianmukaisesti. Älä jätä roskia luontoon.
  4. Käytä tarkoitukseen sopivaa koiraa siten, että riista saadaan mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti saaliiksi.
  5. Sijoita passihenkilöt siten, että ampuminen on turvallista. Huomioi koiran ja koiranohjaajan sijainti ennen ampumista.
  6. Lopeta saaliseläin ampumalla. Käytä lopettamiseen tarkoituksenmukaista asetta ja kaliiperia.
  7. Älä tuota apuvälineillä saaliseläimelle tarpeetonta kärsimystä.
  8. Huolehdi koirasi terveydestä. Jos koiralle on tullut vammoja, anna niiden parantua kunnolla.
  9. Hyödynnä turkiseläimen nahka mahdollisuuksien mukaan. Jos nahkaa ei voi käyttää, hävitä saaliseläin asianmukaisesti.

Lue lisää supikoiran pyynnistä: Huoli vesilinnuista motivoi Kristiinaa supikoirien loukuttamiseen

 

 

Liity Metsästäjäliiton jäseneksi

 

Liity jäseneksi

Metsästäjäliitto on suomalaisen metsästyksen tietotaidon koti. Sen ovet ovat auki kaikille metsästäjille, metsästyksestä kiinnostuneille ja suomalaista eräkulttuuria arvostaville. Metsästäjäliitto tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen tekemiseen, uuden harrastuksen aloittamiseen sekä luonnonläheiseen elämäntapaan. Jäsenenä saat tietoa, taitoa ja edunvalvontaa sekä yhteisöllistä toimintaa samanhenkisten ihmisten kesken.

Liity sinäkin jäseneksi >>