Riista- ja kalakerholaiset ovat innokkaita eränkäynnin oppijoita

Teksti ja kuvat: Jaana Lauttaanaho  15.10.2020
riista ja kala kerho

Pieksämäen Seudun Erämiehet järjestivät Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksen riista- ja kalakerholle riistaradan 28.8.2020. Pieksämäellä kerhossa on mukana tänä syksynä 19 lasta, jotka ovat iältään 7-11-vuotiaita. Kerhon vetäjänä toimii Jaana Lauttaanaho 4H-yhdistyksestä.

Yhteistyössä ovat mukana paikallisen metsästysseuran lisäksi Riistanhoitoyhdistys sekä paikallinen kalastusyhdistys.

Riistaradalle valikoitui kuusi eri toimintarastia, joissa eränkäynti oli vahvasti esillä.

Rasteilla päästiin tunnistamaan eläimiä ja vesilintuja, tutkittiin riistaeläinten jälkiä lumijälkimatoilta sekä päästiin kokeilemaan kiekkojen ammuntaa. Rastiratan lopuksi osallistujat pääsivät paistamaan makkaraa.

– Riista- ja kalakerhon ohjelmassa on ollut mm. sorsastusta, tuulastusta, pohja-ongintaa lautalla, ammuntaa, tuulastusta, hirvijahtiin osallistuminen ajojahtina, morrien valmistusta, Simway-simulaattorilla ammuntaa, kertoo Lauttaanaho.

– Kerholaiset pääsivät osallistumaan sorsastusiltaan. Suuret kiitokset Jukka Rastaalle, joka piti noutajakoiranäytöksen lapsille ja kertoi vastuullisesta vesilinnustuksesta. Riistanhoitoyhdistys oli järjestävänä tahoja ja Aki Reinikainen tarjosi mahdollisuuden sorsastukseen omalla kosteikollaan.

Info
Hae avustusta kerhoon

Metsästäjäliiton toiminnassa mukana olevat riista- ja kalakerhot voivat saada toimintaansa avustusta aluehallintovirastoilta. Kerhoja järjestetään ympäri Suomen yhteistyössä Riistakeskuksen, Vapaa-ajan kalastajien sekä 4H-yhdistysten toimesta.

Metsästäjäliitto tukee kerhoja myös varainkeruusta saamilla lahjoituksilla. Hae rahoitusta nuorisotoimintaan.

Metsästäjäliitto kiittää toimijoita hyvästä yhteistyöstä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi.