Suomalaisia riistaeläimiä: Peltopyy

Teksti: Henna Kaarakainen  Piirrokset: Juha Hellström  27.10.2023
peltopyy

Peltopyy (Perdix perdix) on pieni ruosteenruskean ja harmaan kirjava, pyöreäruumiinen lintu, joka viihtyy vaihtelevissa peltomaisemissa. Se kaipaa avaruutta, mutta myös riittävästi suojaa. Perinteinen peltomaisema, jossa avo-ojien varrella kasvanut pajukko ja metsäsaarekkeet sekä ladonvierukset antoivat suojaa, oli peltopyylle mieleinen.

Luonnonvaraiset peltopyyt ovat viime vuosikymmeninä harvinaistuneet huomattavasti. Aiemmin Keski- ja Itä-Suomessakin oli vahvoja peltopyykantoja, mutta nykyään lintuja esiintyy enää harvakseltaan Lounais- ja Etelä-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Maatalouden muutosta ja peltomaiseman yksipuolistumista pidetään syynä kannan pienenemiseen.

Peltopyitä tarhataan ja istutetaan vuosittain monin paikoin, mutta istutetut linnut eivät selviä luonnonkantojen lailla talven yli. Peltopyyn riistanhoito vaatii laajoja elinympäristöjen kunnostustoimia, joita ei ole nykymaatalouden tuottavuusvaatimuksissa helppo toteuttaa.

Peltopyyn elintavat

Peltopyy elää parvissa, joissa on hieman alle tai yli kymmenen yksilöä, joskus parikymmentäkin. Parveen kuuluvat tavallisesti viimeisin poikue, niiden emot sekä mahdollisesti muita aikuisia. Parvi tehostaa vaarojen havainnointia.

Peltopyyn ravinto koostuu kesällä vihreistä kasvinosista ja kylmän aikaan jyvistä sekä siemenistä. Pehmeän lumen alta peltopyy kaivaa taitavasti ravintoa. Ankara talvi ja lumen jäätyminen voivat olla peltopyille liian suuri koettelemus, ja tällöin talviruokinta tulee tarpeeseen.

Peltopyyn elintavat

Yksiavioinen peltopyy pariutuu maaliskuussa. Pariskunta lähtee nopeasti oman reviirin hakuun. Naaras aloittaa muninnan toukokuussa, ja koiras auttaa pesän vahtimisessa, vaikkei haudontaan osallistukaan. Peltopyynaaras on mestarimunija ja saattaa pyöräyttää kerralla jopa yli 20 munaa.

Vaikka poikaset ovat kuoriuduttuaan varsin itsenäisiä ja lähtevät heti ruoanhakuun, ne lämmittelevät ensiviikkojensa ajan emonsa alla. Myös koiras ottaa tuolloin poikasia kehonsa ja siipiensä alle lämmitettäviksi.

Peltopyyn metsästys

Peltopyytä metsästetään etenkin seisovien koirien avulla. Lukumäärällisesti harvinaistunut peltopyy ei ole merkittävä riistalaji, mutta metsästyskokemuksena peltopyyjahti koiran kanssa on tärkeä osa jahtikulttuuria.

Nykyään peltopyiden metsästysmahdollisuudet ovat Suomessa pienet siitä huolimatta, että lintuja on yritetty istuttaa. Kannan elvytys ei toistaiseksi ole onnistunut toivotusti.

Info
Peltopyy
  • Latinankielinen nimi: Perdix perdix
  • Paino: 350–400 g
  • Levinneisyys: Laikuittain Lounais- ja Etelä-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla
  • Lisääntyminen: 16–24 munaa