Ainikki-sorsa hautoo keinopesässä - sorsatuubilive on käynnissä

Koonnut: Kirsi Färm  Video: Janne Neuvonen / LiveEye  12.05.2021
sorsatuubilive
Ainikki-sinisorsa pesii Savitaipaleella rakennetulla kosteikolla keinopesässä eli sorsatuubissa. Metsästäjäliiton sorsatuubilivessä jännitetään Ainikin pesinnän onnistumista suorana lähetyksenä.

Sorsatuubilive 2021 on päättynyt, ja kaikki 10 untuvikkoa ovat turvallisesti ulkona pesästä. Katso tallenne pesueen ensihetkistä.

Edellisinä vuosina Metsästäjäliiton sorsatuubilivessä on seurattu Saimi-sinisorsaa Lopella. Nyt suunnataan Etelä-Karjalaan Savitaipaleelle kosteikolle, joka on rakennettu vesilintukantojen ylläpitämiseksi.

Sinisorsa hautoo munia noin 26 vuorokautta, joten Ainikin untuvikkojen kuoriutumisen odotetaan tapahtuvan noin parin viikon sisään aamuvarhaisella, auringon noustessa.

Katso sorsatuubiliveä

 

Rakennetut kosteikot ja keinopesät turvaavat sorsakantoja

Luonnollisten elinympäristöjen hoito, rakennetut kosteikot ja keinopesät ovat elinehto sorsakannoille. Vierasperäisten pienpetojen poisto voi palauttaa pesivän linnuston aikaisemmin tuottavalle kohteelle.

Putkimallisessa keinopesässä, sorsatuubissa, pesinnän onnistuminen on noin 90 % varmaa, kun luonnonpesissä se onnistuu pahimmillaan vain 5 -10 % tapauksista. Onneksi mm. sinisorsa pystyy tekemään uusintapesän useita kertoja.

– Putkipesät ovat kustannustehokkain keino lisätä paikallisia vesiriistakantoja. Erityisesti sinisorsien suosivat keinopesiä, mutta myös muiden vesilintujen kuten tavin, telkän ja nokikanan on huomattu hyötyvän turvallisista pesälaitteista. Meillä on suuria toiveita saada myös harvinaisempia putkipesijöitä, kuten esimerkiksi punasotkia. Punasotka kuuluu Yhdysvalloissa pesäputkia käyttäviin lajeihin, Metsästäjäliiton lintuvesiasiantuntija Veli-Matti Pekkarinen kertoo.

– Tänäkin vuonna uusia putkipesiä on talkoiltu ahkerasti ja mm. osakaskunnat ovat kunnostautuneet kehittämään vesialueidensa poikastuotantoa. Yhteistyössä on voimaa myös kansainvälisellä tasolla. Suomen Metsästäjäliitto on mukana eurooppalaisessa Waterfowlers Network -toimintaryhmässä, joka alkaa tänä vuonna kerätä tietoa vesilintujen pesimälaitteiden käytöstä ja tuloksista. 

Metsästäjäliitto on mukana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa ja yhdessä BirdLife Suomen kanssa toteutettavassa SOTKA-elinympäristöhankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää vesilintujen syysaikaisia ruokailu- ja levähtämismahdollisuuksia.

Hankkeessa perustetaan eri puolille Suomea kokeiluluonteisesti 25 häiriövapaan vesilintuympäristön verkosto. Verkoston vaikutuksista kerätään tietoa ja kokemuksia.

Info
SOTKA-hanke

Suomen Metsästäjäliitto on mukana Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa SOTKA-elinympäristöhankkeessa.

Levähdysalueverkosto -hankkeen tavoitteena on kehittää vesilintujen syysaikaisia ruokailu- ja levähtämismahdollisuuksia. 

Levähdysalueen tarkoituksena on toimia loppukesän ja alkusyksyn aikaisena vesiriistan suoja-alueena. Elokuun puolenvälin tienoilla useiden vesilintujen sulkiminen, eli höyhenpuvun vaihto, voi olla vielä kesken. Myös osa saman kesän myöhäisistä uusintapesinnän poikasista saattaa olla lentokyvyttömiä. Näille yksilöille rauhallinen ja runsaasti ravintoa tarjoa ympäristö on erityisen tärkeä. Levähdysalueen tarvitsijoita voivat olla myös muut vesilinnut, jotka tankkaavat vararavintoa muuttomatkan varalle.

Lue lisää hankkeesta Metsästäjäliiton SOTKA-sivuilta