Seuraa lintukosteikon elämää reaaliajassa - Sorsatuubilive 2024

Teksti: Veli-Matti Pekkarinen  Videot: Janne Neuvonen / LiveEye  16.05.2024
Livekuvaa kosteikolta
Liveseuranta on käynnissä jälleen tänä keväänä: nyt jännitetään, saadaanko sorsatuubiin pesintä, mutta nautitaan myös kosteikon monipuolisesta äänimaailmasta.
Metsästäjäliitto on seurannut useina vuosina livekameroin sorsaemojen haudontaa petoturvallisissa pesäputkissa eli sorsatuubeissa. Pesintäkaudella 2024 seurantaa tehdään uudessa sijainnissa Keski-Suomessa, Viitasaaren Kolkulla sijaitsevalla Harjun kosteikolla sekä pesätuubista että koko kosteikosta.

Tällä pesintäkaudella yhteen aikaisempien vuosien asutetuista pesäputkista asennettiin sisäkamera välittämään reaaliaikaista kuvaan odotettavissa olevasta pesinnästä.

Toistaiseksi pesintä ei kuitenkaan ole alkanut ja odottelemme toiveikkaina alueelle mahdollisesti tulevia sorsalintuja.

Pesäputken ulkopuoleinen kamera on suunnattu kohti kosteikkoa ja siellä pesivää lokkikoloniaa, sekä sen suojissa hautovaa mustakurkku-uikkuparia.  

Kosteikon näkyvimpiä kesäasukkeja ovat pienet lokkilinnut, joiden satapäinen joukko pesii koloniassa kosteikon saarekkeissa. Pikku- ja naurulokkien pesintä antaa ilmasuojaa lukuisille muille vesilinnuille, jotka pesivät kohteella runsaslukuisina.

Pesimälinnustona kohteella on lokkien lomassa muun muassa sinisorsia, haapanoita, taveja, lapasorsia sekä mustakurkku-uikkuja. Myös lukuisat kahlaajalajit ovat kosteikon laitamilla tuttu näky.

Kosteikolle on asennettu vuosien aikana useita pesäputkia. Erityisesti puolisukeltajasorsien suosiossa olevat petoturvalliset pesälaitteet ovat aiempina vuosina olleet kovassa käytössä.    

Linnusto kadoksissa

Kuluvan kevään aikana on sekä lokkilintujen että muiden vesilintujen määrissä tapahtunut Harjun kosteikolla merkittävä muutos.

Pienistä lokkilinnuista puuttuu edellisvuosiin verrattuna lähes 75% ja sorsalinnuista vielä enemmän. Tarkkaa syytä muutokseen voi hakea mahdollisista lintuinfluenssan vaikutuksista sekä lisäksi viipyilevästä keväästä.

On varsin mahdollista, että osa linnuista onkin jäänyt pesimää etelämmäksi suotuisamman sään alueille.

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja raportoimme havainnoista tälle sivulle.

Harjun kosteikko on rakennettu 11 vuotta sitten käsittelemään alueen maatalouden kuivatusvesiä. Kaivamalla ja patoamalla perustettu monimuotoisuuskosteikko toimii vesiensuojelullisena ratkaisuna sekä tarjoaa hyvin rikkaan elinympäristön lukuisille lajeille.

Liveseurannan tuottaa Janne Neuvonen / LiveEye Oy.