Suomalaisia riistaeläimiä: Teeri

Teksti: Henna Kaarakainen  Piirrokset: Juha Hellström  20.06.2023
teeri piirroskuva

Teeri (Tetrao tetrix) on pyyntimääriltään merkittävin riistalintu heti heinäsorsan jälkeen. Erämaiden lyyrapyrstöä tavataan koko Suomessa lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia.

Parhaiten se viihtyy nuorissa sekametsissä, suoalueilla sekä puustoisten hakkuuaukeiden tuntumassa.

Teeren lisääntyminen

Teerille ominaista on yhteissoidin, jonka paikka voi säilyä vuodesta toiseen. Soidinpaikka on avoimessa maastossa, usein aapasuolla, toisinaan myös niityllä, jäällä tai pellolla. Huhti–toukokuun soidinmenossa koiraat pulputtavat ja suhahtelevat, levittävät komeaa pyrstöään, hypähtelevät korkealle ja ottavat yhteen siivet lepattaen. Keskipaikka on tavoitelluin ja naaraiden suosima, ja sinne pääsevät vahvimmat koiraat. Naaras valitsee naukahdellen puoleensavetävimmän koiraan parittelukumppaniksi, joita tosin voi olla useitakin.

Koiraat soitivat myös syksyllä, vaikkei tuolloin parittelua tapahdukaan. Ne selvittelevät silloin välejään ja vahvistavat asemiaan kevättä varten. Samalla naaraat pääsevät arvioimaan koiraita

Teeren pesiminen

Naaras kuopii pesän kasvuston, kannon tai mättään suojaan. Pesiä on löydetty hakkuuaukoista, nuorista sekametsistä ja varttuneemmasta hongikosta. Vieraspedot ovat yksi suurimmista uhkista, mutta jos pesintä onnistuu, pesue kuoriutuu noin 3–4 viikon haudonnan jälkeen. Poikaset oppivat lentämään jo viikon–parin ikäisinä.

Poikaskuolleisuus on suurta. Pedot, taudit, ankarat sääolosuhteet sekä ravinnonpuute verottavat poikasia. Heti kuoriutumisen jälkeen emo vie poikaset hyville apajille. Aluksi poikaset syövät lähinnä hyönteisiä ja niiden toukkia turvatakseen nopean kasvun vaatiman energiantarpeen.

Elintavat

Aikuisten lintujen kesäravinto painottuu kasvikunnan tuotteisiin kuten versoihin, silmuihin ja marjoihin sekä myös sieniin. Talven tullen ravinto muuttuu: tärkeintä ravintoa ovat koivun urvut. Lisäksi linnut saattavat käyttää havupuita.

Talvisin teeret muodostavat jopa kymmenien lintujen parvia, joissa ne ruokailevat koivujen oksilla. Kovimmilla pakkasilla ruokailuajat lyhenevät jokuseen tuntiin, ja lopun ajasta teeret viettävät lämpöä eristävissä lumikiepeissä.

Naarasteeri

Teeren metsästys

Teeri on pyydetyin metsäkanalintumme ja toiseksi pyydetyin riistalintu. Pyynti tapahtuu joko haukkuvan, seisovan tai karkottavan lintukoiran avulla tai ilman koiraa maasta karkkoavia lintuja etsiskellen.

Teertä pyydetään myös syyssoitimelta kyttäämällä, usein houkutuskuvien avulla. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että syyssoitimelta ei kannata pyytää keskeisimmillä paikoilla olevia valtakukkoja, jos muitakaan. Parhaiden lintuyksilöiden verotus vaikuttaa kevään lisääntymismenestykseen ja voi hävittää pienemmän soitimen.

Info
Teeri
  • Latinankielinen nimi: Tetrao tetrix
  • Paino: 800–1 400 g
  • Levinneisyys: Koko Suomi pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta
  • Lisääntyminen: 7–11 munaa