Vesilintujen levähdysalueverkostoon etsitään kohteita

Teksti: Veli-Matti Pekkarinen  Valokuvat: Heikki Helle  13.03.2024
Kaajanlampi on tärkeä levähdypaikka
Kaajanlampi on tärkeä levähdypaikka. Vesilinnut ovat vuosikymmenten aikana oppineet tankkaamaan Kaajanlammella luonnonravintoa ja kerääntyvät sinne kevät- ja syysmuuton aikaan.
Hyvälaatuiset levähdysalueet ovat tärkeä voimavara muutolle lähteville vesilnnuille. Valtakunnalliseen SOTKA-levähdysalueverkostoon etsitään uusia kohteita.

Suomessa on nyt meneillään elinympäristöjen kunnostusta useiden hankkeiden yhteistoimintana. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteisessä Helmi-elinympäristöohjelmassa panostetaan hoitotoimiin historiallisen laajalla mittakaavalla. Kaiken toiminnan keskiössä on mukana olevien maa- ja vesialueiden omistajien vapaaehtoisuus.  

Vesilintujen levähdysalueet kuuluvat SOTKA-hakeperheen kautta Helmi-ohjelman aihepiireihin. Syysaikaisilla levähdysalueilla tarkoitetaan hyvälaatuisia elinympäristöjä, joilla vesilinnut voivat valmistautua muuttoon rauhassa ja tankata luonnonravintoa sekä viimeistellä oman kehityksensä talven koitoksia varten. Vahva syysmuuttaja on tuottava kevätmuuttaja.   

SOTKA levähdysalue -hankkeessa liikutaan kentällä ja välitetään ajankohtaista tietoa vesilinnuista koulutuksella, neuvonnalla ja tiedottamisella. Kuluvan vuoden aikana hankkeessa on järjestetty yli 30 koulutusta eri puolilla maata. Niissä on päästy keskustelemaan vesilintukantojen muutoksesta, elinympäristöjen taantumisesta sekä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista lintujen käyttäytymiseen.

Neovan omistama Joutsan Haapasuo liittyi syksyllä 2023 valtakunnalliseen SOTKA -levähdysalueverkostoon. Lajiston kehittymistä seurataan ja tavoitteena on, että kosteikosta muodostuu merkittävä lisääntymis- ja levähdysalue.

Ilmoita kosteikkosi mukaan

SOTKA levähdysalue -hankkeen levähdysaluekohteita on perustettu eri puolille maata. Hankkeeseen haetaan edelleen lisää vapaaehtoisuuteen perustuvia hyvälaatuisia vesilintujen elinympäristöjä, joilla osakaskunta, maanomistaja tai metsästysoikeuden haltija haluaa parantaa oman alueensa lintukantoja kustannustehokkaalla tavalla. 

Hankeyhteistyön kautta kohteen toimija voi riistataloushyödyn lisäksi saada näkyvyyttä sekä lisätä vastuullisen vesilinnustuksen toteutumista.  

SOTKA on maa- ja metsätalousministeriön erityisesti riistavesilintujen kantojen kohentamiseen keskittyvä hankeryhmä. SOTKA levähdysalue -hanke toteutetaan Suomen Metsästäjäliiton ja BirdLife Suomen yhteistyönä.

Suoniityn 14 hehtaarin levähdysalue on yksi yli sadasta Pien-Saimaan ympärille tehdystä monimuotoisuuskosteikosta. Kohdeluettelo ja lisätietoa toiminnasta löytyy sivulta piensaimaa.fi

Käytännön toimeenpanosta vastaavat lintuvesiasiantuntijat Veli-Matti Pekkarinen Metsästäjäliitosta ja Heikki Helle BirdLife Suomesta. Heihin voi olla yhteydessä kaikissa hankkeeseen liittyvissä asioissa: 050 472 8724 (Pekkarinen), 010 406 6209 (Helle).

Metsästäjäliiton SOTKA levähdysalue -hankkeen toteutusta tukee Metsä Group.