Katselukiikarit lisäävä turvallisuutta

Teksti: Jyrki Puupponen  11.04.2023
Katselukiikari on ehdoton apuväline esimerkiksi kanalinnunpyytäjälle, niin pystykorvametsästykseen kuin latvalinnustukseenkin. Ilman kiikaria saaliin paikantaminen puusta on vaikeaa. Kuva: Pekka Rousi.
Turvallisen aseenkäsittelyn perussäännön mukaan aseella ei koskaan pidä osoittaa kohti kohdetta, jota ei ole tarkoitus ampua. Aseen tähtäinkiikarin käyttäminen metsästettävän kohteen tunnistamiseen ei siis ole lainkaan suositeltavaa. Kuva: Pekka Rousi.
Katselukiikarit ovat oivallinen apuväline kaikkeen metsästykseen ja riistan tarkkailuun. Kunnollisen kiikarin avulla saalis havaitaan ja tunnistetaan aikaisemmin ja varmemmin. Turvallisuuskin paranee kiikaria käyttämällä.

Katselukiikarit ovat – tai ainakin niiden pitäisi olla – yksi metsästäjän perusvälineistä. Kiikareilla etsitään lintukoiran haukussa oleva kanalintu ja tarkastetaan kyttäyspaikalle saapuvien sorkkaeläinten sukupuoli, ikä ja usein myös sarvet. 

Kiikarit parantavat metsästysturvallisuutta ja lisäävät jahdin eettisyyttä.

Kiikarit ovat turvallisuuden lisääjä

Turvallisen aseenkäsittelyn perussäännön mukaan aseella ei koskaan pidä osoittaa kohti kohdetta, jota ei ole tarkoitus ampua. Aseen tähtäinkiikarin käyttäminen metsästettävän kohteen tunnistamiseen ei siis ole lainkaan suositeltavaa.

Valitettavasti viime vuosilta on traagisiakin esimerkkejä vahingonlaukauksista, jotka ovat johtuneet osaltaan siitä, että on tähdätty ennen kuin on varmistuttu kohteesta. 

Mikäli metsästettävä kohde sijaitsee niin kaukana, ettei sitä ilman optiikkaa pysty varmuudella tunnistamaan, varmistetaan kohde katselukiikareilla. Rinnalla kiikarivaljaissa olevien kiikareiden nostaminen silmille käy sekunnissa, joten kohde on tunnistettu hetkessä. 

Katselukiikareiden käyttö on hyödyllistä oikeastaan lähes kaikessa kiväärillä tapahtuvassa metsästyksessä. Katselukiikarit lisäävät jahdin mielekkyyttä ja tehoa, esimerkiksi pikaisesti haaskalla käyvä kettu ei jää havaitsematta sen takia, ettei sitä huomaisi.

Katselukiikarit kyttäysmetsästykseen

Ihmisen molemmat silmät katsovat kohdetta hieman eri kulmasta, jolloin näemme maailman stereona, eli kolmiulotteisena. Tähtäinkiikarin läpi taas katsotaan vain yhdellä silmällä, jolloin stereonäkökyky menetetään. Laadukkaimmallakaan tähtäinoptiikalla ei päästä samaan havainnointikykyyn kuin vastaavilla katselukiikareilla. 

Laadukkailla kiikareilla katseltaessa pystyy havainnoimaan huomattavasti tarkemmin ja laajemmin kuin pelkällä yksiokulaarisella tähtäinoptiikalla. Luonnollisesti kaksi silmää myös näkevät huomattavasti laajemmin ja paremmin kuin yksi silmä. Aseen kiikarilla havainnoitaessa aiheutuu kiikaroinnista myös huomattavasti enemmän liikettä kuin pelkillä kiikareilla katseltaessa.

– Kyttäyspaikalle saapuvan eläimen tarkkailemiseen ja kaadettavan eläimen valikoivaan metsästykseen katselukiikarit ovat ehdoton apuväline. Kunnollisilla kiikareilla riistan tarkkaileminen on miellyttävää, eivätkä silmät rasitu. Olen sitä mieltä, että katselukiikarit ovat kyttäysmetsästäjän perusväline, Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen kertoo.

Katselukiikareiden hyödyt korostuvat olosuhteiden muuttuessa haastavammiksi esimerkiksi etäisyydestä, hämärästä tai tiheästä kasvustosta johtuen. Ilman optiikkaa ihmissilmä ei hämärässä erota suurtakaan rauhallisesti liikkuvaa kohdetta. Kyttäysaluetta onkin järkevää kiikaroida lähes tauotta silloin, kun riistan saapuminen sinne on todennäköistä.

Koon 8 x 42 kiikari sopii peruskokoisena kaikkeen metsästykseen. Sen linssi on halkaisijaltaan 42 millimetriä. Hämärässä kyttäämiseen taas sopii suurempi linssi, ja keveyttä toivovalle pienemmällä linssillä varustettu kiikari. Kuva: Jyrki Puupponen.

Pystykorvametsästäjän perustyökalu

Metso, koppelosta puhumattakaan, osaa sulautua puun latvustoon. Linnun löytyminen jopa pystykorvan osoittamasta haukkupuusta on usein erittäin haastavaa. Katselukiikareilla kanalinnun löytymisen todennäköisyys kasvaa huomattavasti.

Pystykorvahaukulla ei ole kiire. Lintu kyllä yleensä kuuntelee haukkua, jos on ylipäätään jäänyt haukkuun. Puuta kiikaroidaan oksa oksalta useasta eri suunnasta, kunnes haukussa oleva lintu löytyy. 

Hirvikoiran haukussa olevat hirvet hakeutuvat usein tiheiköihin ja taimikoihin. Mitä kauempaa haukussa olevien hirvien tarkkailu onnistuu, sitä suuremmat ovat onnistumisen edellytykset.

Laadukkailla kiikareilla näkee jopa hieman pusikon sisään. Mikäli kiikareilla havaitaan haukussa oleva kaadettavaksi sopiva yksilö, voidaan ampumatilanteeseen valmistautuminen aloittaa.

Katselukiikareiden hyödyt ovat kiistattomat kaikessa hiivintämetsästyksessä, johon voidaan laveasti luokitella niin kanalintujen latvalintujahti kuin kaurispukin hiivintäkin – ja kaikki liikkuva jahti siltä väliltä.

Oikea koko käytön mukaan

Metsästysoptiikka on kallista, oli kyse sitten tähtäinkiikarista tai katselukiikareista. Toisaalta laadukkaaseen optiikkaan investoitaessa rahoille saa pitkäaikaisesti vastinetta. Kiikarit lisäävät metsästyksen ja luonnontarkkailun mielekkyyttä. Moni metsästäjä on kiikarit hankittuaan ihmetellyt, miten on pärjännyt ennen ilman. 

– Suosittelen hankkimaan laadukkaat katselukiikarit. Itse pidän katselukiikareita lähes aina mukana. Niillä on mukava havainnoida luontoa ja eläimiä ympäri vuoden. Jahtitilanteessa kiikarit auttavat valikoimaan metsästettävän yksilön, Partanen kannustaa.

Katselukiikarit ovat kiinteällä suurennuksella varustettuja. Yleensä suomalainen metsästäjä valitsee kahdeksankertaisen suurennoksen. Kyseinen suurennos on useimpiin käyttötarkoituksiin riittävä, ja vapaalta kädeltä käytettäessä kuva on vakaa. Jos on tarkoitus metsästää erityisen pitkillä etäisyyksillä, esimerkiksi vuoristoissa tai merellä, voi valintana olla suurempi suurennos.

 • Suomalaiselle metsästäjälle suositeltavat yleiskiikarit ovat keskikoon kiikarit 42 millimetrin etulinssillä. 8 x 42 -kiikarit soveltuvat hyvin kyttäysjahtiin, mutta ovat kokonsa puolesta vielä niin kepeät, että niitä viitsii päiväjahdeissakin kuljettaa mukana. 
 • Mikäli kiikareiden ainoa käyttötarkoitus on olla apuna kyttäysjahdissa, ja niiltä haluaa maksimaalista hämäränäkökykyä, kannattaa valita mahdollisimman suurella, esimerkiksi 56-millisellä etulinssillä varustetut 8 x 56 -kiikarit. Kyseiset hämäräkiikarit ovat fyysiseltä kooltaan suurehkot ja painavat.
 • Mikäli kiikareita käytetään pelkästään päivällä, ja niiden pieni koko ja keveys on tärkeä kriteeri, kannattaa valita pienemmät, 32 millimetrin etulinssin 8 x 32 -kiikarit.

Metsästysoptiikassa tuotteen fyysiset ominaisuudet eivät ole tae tuotteen hyvyydestä. Laadukkaiden kiikarien erot tulevat esille kuvan syvyysterävyydessä, näkökentän laajuudessa ja käytettävyydessä erilaisissa olosuhteissa. Katselukiikareihin voi suositella käytettäväksi vähintään saman suuruusluokan verran euroja kuin tähtäinoptiikkaan.
 

Info
Katselukiikarit metsästyksessä
 • Sopivat kaikkeen kiväärimetsästykseen ja riistan tarkkailuun
 • Auttavat kohteen löytymisessä
 • Auttavat saaliin tunnistamisessa ja oikeanlaisen yksilön valikoinnissa
 • Parantavat turvallisuutta – älä osoittele aseella tähtäinoptiikkaa käyttämällä!
 • Kaksiokulaarisena tehokkaammat kuin laadukkainkaan tähtäinkiikari.
 • Kahden okulaarin läpi katselu ei rasita silmiä.
 • Kokovalinnan nyrkkisäännöt:
  • 8 x 42 peruskiikari kaikkeen metsästykseen
  • 8 x 56 hämärään sopiva, painavampi kyttäysmetsästäjän kiikari
  • 8 x 32 kevyt pikkukiikari helppoon kantamiseen