Sähköläskipyörä – uusi apuri jahtihommiin

Teksti ja kuvat: Ere Grenfors  15.08.2023
Sähköavusteinen, leveärenkainen maastopyörä on oiva apuväline metsästäjälle ja riistanhoitajalle.
Sähköavusteinen, leveärenkainen maastopyörä on oiva apuväline metsästäjälle ja riistanhoitajalle.
Sähkömoottoriavusteiset maastopolkupyörät tarjoavat uusia sovellusmahdollisuuksia moneen luontoharrastukseen – myös riistanhoitajalle ja metsästäjälle. ”Sähköläskipyörä” on liki äänetön, nautinnollisen kevyt ajaa, ja sillä pääsee lähes minne vain.

Sähköavusteinen, leveärenkainen maastopyörä eli ”sähköläskipyörä’” on tavattoman monikäyttöinen kulkupeli. Vaikka se painaakin reilusti tavallista maastopyörää enemmän, sen ajaminen on sähköavusteisena hämmästyttävän kevyttä. 

Leveät renkaat takaavat etenemisen pehmeässäkin maastossa – jopa syvässä lumessa. Renkaiden iso ilmatilavuus alhaisella paineella ja säädettävä etuhaarukan jousitus tuovat ajamiseen miellyttävää joustavuutta. 

”Sähköläskin” edut huomaa, ja siihen ihastuu, tyypillisesti vasta kokeilun myötä. Esimerkiksi videolta nähty kepeä eteneminen ei anna riittävää mielikuvaa siitä, miltä ajaminen oikeasti tuntuu. Maisema vaihtuu lähes äänettömästi ja kapeilla metsäpoluilla pääsee kulkemaan erittäin kevyesti polkien. 

Edes raskaalla taakalla kuormattuna keveyden tunne ei haihdu ajamisesta. Sähköavusteinen maastopyöräily koukuttaa.

Uupumaton sähköratsu riistanlaskentaan

Sähköavusteinen pyörä tarjoaa metsästäjälle ja riistanhoitajalle sovellusmahdollisuuksia läpi vuodenHyötynäkökohtia löytyy heti vaikkapa riistanlaskentaan liittyen. Koska sähköpyörällä eteneminen on äänetöntä, riistaa pääsee lähestymään vaivattomasti. Havainnointi kuuloaistin avulla on luontevaa: kanalintujen lähtörytinät erottuvat selvästi pyörän selästä.

Myös valkohäntäpeurojen keväinen peltolaskenta metsäpellolta toiselle kulkien käy kätevästi eläimiä säikyttämättä. Talven jälkeen pehmenneet peltotietkään eivät rikkoudu. 

Vaikka jokamiehenoikeudet antavat maastossa pyöräilylle varsin laajat mahdollisuudet, on tärkeää aina huomioida maanomistajat hyvillä käytöstavoilla.

Koirille kuntoa ja nuolukivet maastoon

Metsästyskoirien kevät- ja kesäkauden juoksutus sähköavusteilla pyörällä tuo aivan uutta puhtia koirien metsästyskunnon ylläpitoon. Myös supikoirien perässä pyöräily peltojen reunoilla syksyllä on kätevää. 

Varsin painavatkin taakat kulkevat pyörän päällä kevyesti: kymmenkiloisten nuolukivien vieminen maastoon metsäpolkuja pitkin käy kuin tyhjää vain. 

Testattavana olleessa E/FAT 1000W -sähköpyörässä oli edessä vankka tavarateline, jossa kulki helposti myös riistakameran virranlähteeksi tarkoitettu auton käynnistysakku. Mallin erikoisuus, kaasukahva, tuo silmänräpäyksessä taakankin kanssa tiukkoihin estepaikkoihin varsin kätevän maksimitehon avustuksen. 

Testipyörän 832 wattitunnin akun keston luvataan olevan avustuksen tasosta riippuen 50–200 kilometriä, mitä suuruusluokkaa tukevat myös käytännön kokemukset toimintasäteestä.

Info
Sähköpyörä on sallittu metsästyksessä

Markkinoilla on sähköavusteisia polkupyöriä, joissa on pienehkö, pyöräilijän polkiessa avustava 250 watin (W) sähkömoottori. Tämän lisäksi on sähköpyöriä, joissa on isompi korkeintaan 1 000 W sähkömoottori. Sähköpyörä voi toimia myös kaasukahvalla ilman, että polkimia tarvitsee edes polkea. 

Määritelmät menevät usein sekaisin ja arkikielessä molemmista edellä mainituista käytetään yleisnimitystä sähköpyörä. Sekä sähköavusteisen polkupyörän, että sähköpyörän moottori saa avustaa vain 25 kilometrin tuntinopeuteen asti.

Rinnastuu polkupyörään

Metsästyslaissa on useita rajoituksia moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käyttämiselle metsästyksessä: asetta ei saa tiettyjä tarkasti määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kuljettaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla. Riistaeläintä ei saa pyyntitarkoituksessa hätyyttää tai jäljittää maalla kulkevalla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla. Riistaeläintä saa ampua maalla kulkevasta moottorikäyttöisestä ajoneuvosta, eikä sen suojasta.

Nämä eivät kuitenkaan koske sähköpyöriä tai sähköavusteisia pyöriä.

– Sekä sähköavusteisia pyöriä, että sähköpyöriä saa käyttää apuna metsästyksessä. Niiden ei katsota olevan metsästyslaissa tai muussa laissa tarkoitettuja moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, vaan polkupyöriä, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoo.

Metsästysasetta ja -jousta saa siis kuljettaa maastossa sähköpyörällä. Metsästysalueella asetta saa myös kuljettaa ladattuna ilman pussia.

– Metsästäjillä on huolellisuusvelvollisuus aseiden kanssa touhutessa, joten en suosittele aseen kuljettamista ladattuna. Jos pyörällä kaatuu, voi ase olla vaarallinen niin metsästäjälle itselleen kuin muillekin, Arvelin jatkaa.

Yleisillä teillä ja alueilla, joissa ei ole metsästysoikeutta, asetta kuljetetaan suojuksessa lataamattomana.

Huomio maanomistaja

Suomalaisen metsästyslainsäädännön idea on säilyttää asetelma reiluna riistaeläinten ja metsästäjien välillä, ja monet tekniset apuvälineet onkin kielletty metsästyksessä. Vaikka sähköpyörien hyödyntäminen metsästyksessä on tällä hetkellä laillista, voivat ne väärin käytettyinä olla lain hengen vastaisia.

– Uusien teknisten apuvälineiden käyttö on lopulta metsästäjien vastuulla. Suosittelen käyttämään sähköpyöriä metsästyksessä vastuullisesti ensisijaisesti liikkumiseen.

Aina kun liikutaan jalan tai polkupyörällä toisen maalla, täytyy muistaa jokamiehenoikeudet. Sähköpyörillä pitää välttää ajamasta sellaisilla alueilla, joilla pyöräilystä aiheutuu maanomistajalle tai luonnolle haittaa tai vaaraa.

Teksti: Jyrki Puupponen