Ampumatuki tuo varmuutta laukaukseen

Teksti: Johanna Koskiahde  Valokuvat: Anna Grenfors  05.09.2019
Ampumatuelta ampuminen
Kaksijalkaa voidaan käyttää myös istualtaan
Ampumatuki vakauttaa laukauksen. Tukea voi hakea maastosta mättäästä, puunrungosta tai kivestä. Mutta varmimmin tuki löytyy, kun sen tuo passipaikalle mukanaan.

Tässä artikkelissa:

Katso video ampumatuen käytöstä

Ampumatuki on metsästäjälle luontainen apuväline siinä missä kiikaritähtäinkin. Käyttö vaatii harjoittelua, mutta tuen hyöty on kiistaton ja käyttö helppoa. Tuki voi olla mitä tahansa harjanvarresta hiekkapussiin, mutta kaupallisissa tuissa on tiettyjä etuja. Osassa tuen jalat säätyvät haluttuun asentoon liipaisimesta painamalla, eikä ruuvailuja tai erillisiä lukituksia tarvita. Pyörivä pää mahdollistaa liikkuvan kohteen sujuvan seuraamisen. 

Passipaikalle saavuttaessa ampumatuki on nopeasti asennettu paikalleen ja ampumasektori varmistettu, ennen tilanteen kehittymistä laukaushetkeen.


Ampumatuki soveltuu kaikkeen jahtiin

Eränkäynnin ammattilaisille ampumatuki on vakiovaruste, vaikka heidän osumatarkkuutensa lienee keskivertoharrastajaa huomattavasti parempi. 

– Kepit ovat mukanani kaikissa jahdeissa, niin hiipimällä metsästettäessä kuin ajojahdeissakin. Hyödynnän niitä lisäksi riistan kiikaroinnissa, kertoo metsästysoppaana ja riistanhoitajana toimiva Toni Hirvonen Finnhunting Oy:stä.  

Tuki antaa ampujalle optimaalisen vakaan asennon, jossa laukaus osuu todennäköisimmin kohteeseensa.

Kolmijalka seisoo tukevasti omilla jaloillaan, eikä ampuja nojaa siihen

– Usein ajatellaan, että ampumatuki on aseen tuki. Kyse on kuitenkin ampujan tuesta. Kun ammutaan seisaaltaan, ampuja saa parhaan tuen nojaamalla keppiin, neuvoo Aki S. Perälä, Uittokaluston myyntipäällikkö ja suomalaisen houkuttelumetsästyksen uranuurtaja.

Myös Perälä käyttää ampumatukea jahdeissa lähes aina.

– Esimerkiksi metsästettäessä kettua pillittämällä hämärässä tuen vaikutus on usein ratkaiseva, sillä pienikin heilahdus laukausvaiheessa merkitsee ohiampumista, Perälä havainnollistaa.

Suomessa tietoisuus ampumatukien käytöstä on lisääntynyt viime vuosina. Keskieurooppalaiseen tai afrikkalaiseen metsästyskulttuuriin ampumatuet ovat kuuluneet aina, käytännön syistä. 

– Maastoissa, joissa puita tai muita luonnon tukipisteitä ei ole, tuen käyttö on selviö. Kaupallisissa jahdeissa niiden käyttö liittyy suoraan myös tuloksen maksimointiin: osumia saadaan ampumatuen avulla huomattavasti vapaata käsivaraa enemmän, selvittää Hirvonen.


Varmuutta osumiin

Rutiininomaista varmaa aseenkäsittelyä on vaikea saavuttaa käymällä radalla harvakseltaan. Jo pelkkä aseen kannattelu on fyysisesti raskasta ja se vie harjoittelusta enimmän puhdin ja heikentää keskittymistä. Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen on seurannut työnsä puolesta aitiopaikalta ampumatukien vaikutusta harjoittelutuloksiin.

– Koulutuksissa aloitamme usein pystyammunnan vapaasti. Perään kokeillaan ampumista tuen kanssa. Ero on yleensä hämmästyttävän suuri, tuki parantaa suoritusta merkittävästi. Tuen avulla myös harjoituslaukauksien määrä saadaan suuremmaksi, Partanen sanoo.

Yksijalasta voi hakea tukea kahdella tavalla seisaalta ammuttaessa. Ampujan nojatessa eteenpäin tuki asetetaan viistoon ampujaa kohti. Näin ampuja ja ampumakeppi muodostavat yhdessä kolmipistetuen. Pystyasennosta ammuttaessa keppi asetetaan etummaisen jal

Kun ampumatukia moititaan hankaliksi, kyse on yleensä siitä, että niiden käyttöön ei ole totuttu. Ampumatuen käyttö on henkilökohtaista, sopivat asennot ja otteet löytyvät vain testaamalla itselle parasta tapaa, kotona ja radalla. 

– Kun oma tapa löytyy, ampumisesta tulee rentoa ja se näkyy tuloksissa, Partanen vakuuttaa.


Vastuullista metsästystä

Metsästäjäliiton koulutuksissa ampumatuen käyttöä on tehty tutuksi jo pitkään. Kun ampumatuen käyttöön oppii heti alussa, siitä tulee normaali osa metsästysvälineistöä. 

– Tuen käytössä kyse on paljolti siitä, millaiseen kulttuuriin ja tapoihin harrastaja kasvaa, toteaa Partanen.

Tukien käyttö on yleistynyt, kun hyvät kokemukset ja tieto sen hyödyistä ovat levinneet jahtikaverilta toiselle. Aki S. Perälän mukaan ampumatukien käytössä on viime vuosina ollut nähtävissä murros. 


Tuen käytössä on paljolti kyse siitä, millaiseen kulttuuriin ja tapoihin harrastaja kasvaa


– Myös vanhempi kaarti on herännyt huomaamaan, että oma fysiikka ei välttämättä riitä vapaalta kädeltä ampumiseen. Vastuulliseen metsästykseen kuuluu se, että jos tarjolla on mahdollisuus varmistaa onnistunut riistalaukaus, siihen myös tartutaan, Perälä sanoo.

Yksi-, kaksi- ja kolmijalkainen ampumatuki. Tuen jalkoja on mahdollista kiinnittää remmillä toisiinsa, jolloin kaksijalka on muunnettavissa yksijalaksi ja kolmijalka on muunnettavissa yksi- ja kaksijalaksi.

Yksi-, kaksi- ja kolmijalka ampumatukena

Ampumatuen perusmallit ovat yksi-, kaksi- ja kolmijalkaisia, eli mono-, bi- ja tripodeja. Myös muita vaihtoehtoja löytyy. Materiaalina on kestävä ja kevyt alumiini. Enimmilläänkin kyse on vain noin kilon lisäpainosta erävarusteissa. 

Tuen valinnassa vaikuttaa ensisijaisesti metsästysmuoto ja metsästysasento. Kiinteä kaksijalka on toimivin makuulta ammuttaessa, esimerkiksi kettua pillitettäessä tai kanalintujahdissa. Erilliset tuet, ampumakepit, ovat käytännöllisiä istuen ja seisoen ammuttaessa. Matalien keppien korkeutta saa säädettyä noin 45–100 sentin välillä ja korkeampien keppien noin 60–160 sentin välillä. 

Yksijalka on kevyin ja nopea ottaa käyttöön, mutta epävakain. Se on käytännöllisimmillään nopeassa liikkuvassa jahdissa. Pitkillä etäisyyksillä kolmijalka on tukevuutensa ansiosta paras vaihtoehto.  

– Itse suosin kolmijalkaa sen vakauden takia. Kun tuki on pystytetty ja aseen tasapainopiste löytynyt, tuesta ei tarvitse pitää kiinni. Aseen perä lepää olkapäätä vasten ja ase pysyy paikallaan, selvittää Aki S. Perälä

Tuote on kestävä ja huolloksi riittää kuivaaminen ja puhdistaminen. Yksi vaihtoehto ampumakepeille on suomalainen puuhun kiinnitettävä ”puunhalaaja”, 3HGR. Se toimii ampumatuen lisäksi kantovaljaana.

Yksi-, kaksi- ja kolmijalkainen ampumatuki. Tuen jalkoja on mahdollista kiinnittää remmillä toisiinsa, jolloin kaksijalka on muunnettavissa yksijalaksi ja kolmijalka on muunnettavissa yksi- ja kaksijalaksi.

Eettinen näkökulma puoltaa ampumatuen käyttöä. Voiko olla parempi vaihtoehto ampua huono osuma ilman tukea kuin hyvä osuma ampumatukea käyttäen?

– Metsästystilanne ei ole kilpailu. Tauluun voi roiskaista vapaalla kädellä seuraamuksetta. Mutta metsästettäessä mennään vastuu edellä. Vastuullisuutta on ottaa käyttöön kaikki käytettävissä olevat keinot metsästää tavalla, joka ei tuota turhaa kärsimystä riistaeläimelle, Hirvonen muistuttaa.

Ampumatuen käyttö ei heikennä ampujan taitoja tai suorituksen arvoa, päinvastoin.

Vinkki
Ampumatuki

•    Vakauttaa laukaustilanteen
•    Parantaa osumatarkkuutta
•    Soveltuu kaikkiin jahtimuotoihin
•    Auttaa ampumaharjoittelussa
•    On kevyt ja näppärä käyttää

Ampumatuen sopiva korkeus ja ampuma-asento ovat henkilökohtaisia ja ne löytyvät vain testaamalla eri asentoja. Nyrkkisäännön mukaan ampumatuen korkeus säädetään sellaiseksi, että ase asettuu sen päälle suunnilleen ampujan nenän korkeudelle, kun ampuja pitää tukea pystyssä edessään.

Ampumatuen sopiva korkeus ja ampuma-asento ovat henkilökohtaisia ja ne löytyvät vain testaamalla eri asentoja. Nyrkkisäännön mukaan ampumatuen korkeus säädetään sellaiseksi, että ase asettuu sen päälle suunnilleen ampujan nenän korkeudelle, kun ampuja pitää tukea pystyssä edessään.