Fyra ovillkorliga vapensäkerhetsregler

Teksti: Jussi Partanen  24.01.2023
Varje olycka eller när ögat-händelse med vapen är för mycket och jägarna måste göra allt de kan för att förebygga dem. Jägarna måste ha goda kunskaper och färdigheter i säker vapenhantering.
Varje olycka eller när ögat-händelse med vapen är för mycket och jägarna måste göra allt de kan för att förebygga dem. Jägarna måste ha goda kunskaper och färdigheter i säker vapenhantering.
Vapensäkerheten både vid jakt och på skjutbanan omfattar otaliga olika regler. De har alla gjorts för att trygga såväl själva hobbyutövarna som familjemedlemmar och andra människor. Amerikanen Jeff Cooper har sammanfattat dem i fyra regler. Om du lär dig dem och tar till dig deras betydelse kan du genom att följa dem kalla dig själv för en trygg utövare av jaktskytte.

1. Ett vapen ska alltid hanteras som om det var laddat

• Utgå aldrig ifrån att ett vapen är oladdat.

Kontrollera alltid vapnets tillstånd varje gång du hanterar det och följ därefter de andra reglerna.

• Vidrör aldrig andras vapen utan lov.

• Varje gång du tar ett skjutvapen i dina händer ska du först försäkra dig om att det är oladdat genom att bryta vapnet eller öppna låset.

• Med vapen där du inte direkt ser om det finns en patron i patronkammaren, ska du göra det till en rutin att säkerställa. Detta kan du göra till exempel genom att titta i patronutkastet eller genom att med fingret känna efter om det finns en patron i pipan.

• Förvara inte patroner i kassetten eller magasinet.

• Skjut inte så kallade tomma skott. Om du torrtränar, använd s.k. klickpatroner och förvara dem separat från riktiga patroner för att undvika förväxlingar.

• När vapenhanteringen är avslutad, upprepa startrutinerna, dvs. kontrollera patronkammaren och kassetten och fäll ihop vapnet eller stäng låset. Obs. till exempel låset till ett gevär med bultlås kan förvaras separat från vapnet.

2. Rikta aldrig vapenmynningen mot något som inte ska skjutas (pipkontroll)

Vapnet får endast riktas mot ett objekt (lerduva, måltavla, vilt) som du är mentalt redo att skjuta även om avsikten inte är att skjuta på det. Situationen förändras inte ens av det att vapnet skulle vara oladdat (se regel 1). Vapenmynningens säkra riktningar är mot marken eller mot himlen.

• Vapenmynningen riktas endast mot målområdet eller mot viltet vid jakt, när bakgrunden är säker och viltet som ska skjutas är i ett gynnsamt skjutläge.

• Det är till hjälp när du ska lära dig pipkontroll att du behärskar siktlinjen öga-pipa-mål.

3. Håll fingret borta från avtryckaren (fingerkontroll).

Håll fingret utanför varbygeln ända tills du ser målet genom siktet. Brott mot denna regel orsakar majoriteten av de olyckor som inträffar.

• På lerduvebanan kan fingret läggas på avtryckaren och vapnet vara osäkrat när du intagit utgångsställning och just ska be om en lerduva.

• På en gevärsbana bör fingret läggas på avtryckaren först när vapnet är i vågrätt läge mot målet eller när man följer ett rörligt mål.

• Vid jakt läggs fingret på avtryckaren först när vapnet är mot kinden, viltarten har identifierats, vapnet har osäkrats och skjutbeslutet har fattats.

4. Var säker på objektet

Skjut inte ett objekt som du inte har identifierat. Skuggor, ljud eller silhuetter ska man inte skjuta, om man inte kan se objektet ordentligt. Säkerställ också bakgrunden så att en kula som genomborrar objektet i sin helhet eller hagel som inte träffar objektet inte orsakar fara.

• Vid jakt i skymningen bör du vara särskilt noggrann med att det säkert är fråga om ett vilt. Skjut inte mot enbart ett ljud eller mot ett oidentifierat objekt.

• Använd kikare för att identifiera viltet alltid när det är möjligt. Till exempel vid vaktjakt är det bra att granska terrängen med ljuskraftiga kikare. Ögonen tröttnar inte så lätt och du behöver inte rikta vapnet mot ett oidentifierat objekt (se regel 2).

• Försäkra dig alltid före ett avfyrningsbeslut att bakgrunden är säker. Kontrollera på förhand trygga skjutsektorer och låt bli att skjuta i oklara fall.

• Ta hänsyn till andra som rör sig i naturen, t.ex. bärplockare. Om du möter andra människor i terrängen, ta ut patronerna ur vapnet och berätta för dem hur din jakt fortlöper. Byt jaktområde vid behov.

• Kom ihåg att hålla skjutvinkeln säker t.ex. vid andjakt eller drevjakt på fasan. Vågräta skott under 45 grader är farliga. Hagelskottens flygsträcka är grovt beräknat 100 meter x haglets diameter i millimeter, dvs. 3 mm hagel flyger cirka 300 meter.

Se en animation om vapensäkerhet