Med vapen i bagaget – transportera och förvara vapen rätt

Teksti: Jussi Partanen  Valokuvat: Pekka Rousi  30.11.2022
Om vapnet finns i bilen får det inte synas utifrån, till exempel när du stannar för att ta kaffepaus.
Om vapnet finns i bilen får det inte synas utifrån, till exempel när du stannar för att ta kaffepaus.
När ett vapen transporteras och tillfälligt förvaras någon annanstans än i ägarens bostad, ska det stå under direkt uppsikt av en person som har rätt att inneha vapen, förvaras inlåst eller annars under lås.

Enligt skjutvapenlagen får vapen medföras endast om det finns en godtagbar orsak till det, till exempel när innehavaren är på väg ut på jakt eller till skjutbanan. Vapnet som transporteras ska alltid vara skyddat i ett fodral eller ett skyddat utrymme och det får inte vara laddat. Vapnet eller en del av det ska stå under direkt uppsikt av tillståndshavaren eller någon annan som har rätt att inneha vapnet i fråga.

När du rör dig med egen bil är bagageutrymmet en bra plats för vapnet. Om vapenfodralet är synlig utifrån när du parkerar bilen för att ta kaffepaus, ska du täcka fodralet till exempel med en filt. I allmänna kommunikationsmedel får skjutvapen normalt transporteras endast oladdade i skyddsfodral. Om du vill undvika att dra till dig uppmärksamhet kan du transportera vapnet till exempel i en väska för innebandyklubbor.

Om du transporterar vapnet med båt eller flygplan lönar det sig att kontakta det bolag som du reser med i god tid före resan. De har ofta egna anvisningar för hur du ska hantera vapen och patroner.

Det är bäst att alltid transportera vapnen i ett vadderat vapenfodral eller en transportväska. De skyddar samtidigt vapnet och till exempel gevärets kikarsikte mot stötar.

Vapen i sommarstuga eller på hotell

När du övernattar i en sommarstuga eller en andrabostad får du också förvara dina vapen tillfälligt där. Om du tillbringar en längre tid på stugan så att det inte längre är fråga om tillfällig förvaring, och du har fler än fem vapen, måste det finnas ett säkerhetsskåp för vapnen också där. Även om vapnen alltså kan förvaras till exempel i sommarstugan, måste skyddsnivån på stugan motsvara den stadigvarande bostadens nivå.

Annan än tillfällig förvaring ska enligt skjutvapenlagen ske i tillståndshavarens stadigvarande bostad eller på något annat ställe där tillståndshavaren varaktigt vistas. Förvaring av vapen i bostaden hindrar dock inte till exempel semester- eller arbetsresor. Vapnet kan också innehas av en annan person som har rätt att låna skjutvapnet i fråga eller av en näringsidkare i vapenbranschen.

När vapnet förvaras tillfälligt förutsätter skjutvapenlagen direkt uppsikt över vapnet eller förvaring inlåst eller annars under lås. Om en jaktstuga inte har ett säkerhetsskåp, en låst plats eller möjlighet att annars låsa vapnen, ska vapnen hela tiden stå under uppsikt. Vid läggdags kan du till exempel lägga vapnet under sängen och medan du badar bastu kan du lägga låset, stommen och patronerna på olika ställen.

På hotell kan vapen ofta förvaras endast på hotellrummet. Även då gör du klokt i att gömma lås och patroner. I hotellreceptionen finns vanligtvis inget säkerhetsskåp och personalen har mer sällan de vapentillstånd som krävs för förvaring.

I bilen får du förvara vapen tillfälligt endast när det ska användas eller transporteras. Detta innebär att du inte kan packa vapnen i bilen kvällen innan du ska åka iväg på en jaktresa. Vapnen kan inte heller förvaras i bilen vid destinationen utan ska förvaras i jaktstugan, på hotellrummet eller på motsvarande plats enligt anvisningarna ovan.

I vissa bilmodeller finns ett utdragbart skydd över bagageutrymmet. Vid behov kan du lägga en filt över vapnet, om du inte kan skydda bilen mot insyn.

Under jaktdagarna

Ibland använder en jägare två olika vapen under jaktdagen. Det är till exempel vanligt att jaga orre med kulgevär på morgonen, för att sedan gå en runda med hagelgeväret senare på dagen. Om kulgeväret lämnas i bilen under tiden ska till exempel lås och patroner tas med på promenaden eller gömmas på andra ställen i bilen. Vapnet, vapenfodralet, vapenlådan eller vapendelarna får inte synas utifrån, utan ska vara täckta.

Medan jägarna tar en paus kring brasan eller äter sin matsäck under jaktdagen kan vapnet lämnas i bilen, förutsatt att bilen är parkerad inom synhåll. Om inte, ska vapnets lås och patroner tas med och stommen lämnas i en låst bil, så att den inte syns utifrån.

”Förvaring, transport och tillfällig förvaring av patroner och särskilt farliga projektiler ska ordnas så att dessa och skjutvapen inte är lättillgängliga tillsammans, och att det inte finns någon risk för att de ska komma i obehörigas besittning.”

Det ovan nämnda tillägget till skjutvapenlagen ur vapendirektivet har orsakat ovisshet hos jägarna. Enligt myndigheternas nuvarande tolkning kan vapen transporteras till exempel under jaktresor på samma sätt som tidigare, det vill säga oladdade i skyddsfodral. Patronerna kan finnas i magasinet, men det får inte finnas någon patron i patronläget.

I dessa situationer står vapnen och patronerna under uppsikt och det finns ingen risk för att de kommer i obehörigas besittning. Det är tillåtet att tanka bilen och ta kaffepaus med vapnen och patronerna inne i den låsta bilen. Vapnen får inte vara synliga för förbipasserande.

En skidbox på bilens takställning kan också betraktas som ett låst utrymme, om både takställningen och själva boxen kan låsas.

Artikeln grundar sig på en intervju med en tjänsteman vid Polisstyrelsen. Texten har granskats av en tjänsteman vid inrikesministeriets polisavdelning.