Jägare, känner du till alla förbundets tjänster?

Teksti: Johanna Koskiahde  25.07.2021
Jägarförbundets ungdomsförsäkring gäller automatiskt vid alla ungdomsevenemang som ordnas av förbundets distrikt och medlemsföreningar.
Jägarförbundets ungdomsförsäkring gäller automatiskt vid alla ungdomsevenemang som ordnas av förbundets distrikt och medlemsföreningar. Bild: Nina Mönkkönen.
Medlemskap i Jägarförbundet ger möjlighet att dra nytta av utbildningar, expertrådgivning och värdefulla förmåner hos förbundets samarbetspartner. Du får ut mer av din hobby när du kan utnyttja alla tjänster. I samhället är intressebevakningen av jakt den viktigaste tjänsten som förbundet erbjuder.

Jägarförbundet erbjuder sina medlemmar och medlemsföreningar många slags tjänster. MetsoRegistret och dess användarstöd torde vara den mest kända av de tjänster som är riktade till föreningarna. I jaktföreningen i Kauhajoki, som har ett tusental medlemmar, har medlemsregistrets funktionssäkerhet testats i krävande användning.

– Eftersom alla användare inte är IT-nördar är det mycket viktigt att förbundet snabbt kan erbjuda sakkunnig hjälp med att använda registret. Jag har kontaktat rådgivningen med många frågor och har alltid tagits på allvar. Även förslagen till utveckling från fältet har tagits emot positivt, berättar Jarmo Itäluoma tacksamt. Itäluoma är ordförande för Aro-Toivakka byavdelning inom jaktföreningen i Kauhajoki.

Förbundets telefonrådgivning betjänar medlemskåren i allmänhet och telefontjänsten Hukka Help hjälper föreningarna med att utarbeta ansökningar om dispens för vargjakt. Målet är att underlätta ansökningsprocessen och förbättra kvaliteten på ansökningarna. Pasi Huhtanen är en aktiv medlem i jaktföreningen Polven Metsästysseura i Kurikka. Han kontaktade förbundets rådgivning på uppmaning av distriktets ordförande Jukka Hautala, efter att viltcentralen hade gett avslag på ansökan om dispens.

– Det lönar sig att utnyttja den hjälp förbundet erbjuder i ärenden som gäller rättsskydd. Vårt fall var ett pilotförsök där förbundet skötte allting – pappersarbetet, kostnaderna och informationen i samband med besvärsprocessen vid förvaltningsdomstolen. Förbundets sakkunskap är verkligen nödvändig i dessa strider, betonar Huhtanen.

Jägarförbundet erbjuder föreningarna möjlighet att teckna talkoförsäkring, ansvarsförsäkring för föreningsverksamhet och ungdomsförsäkring som medlemsförmån. Bild: Pekka Rousi.

Trygghet från försäkringar

Jägarförbundet erbjuder föreningarna möjlighet att teckna talkoförsäkring, ansvarsförsäkring för föreningsverksamhet och ungdomsförsäkring som medlemsförmån. Ordförande Pertti Oksanen vid jaktföreningen Orimattilan Eränkävijät vet att försäkringen medför möjlighet till fler aktiviteter, när man måste ta ansvar för minderåriga nybörjarjägare.

– Jag har varit med och ordnat 26 Tjäderläger i terrängen kring Salusjärvi, med cirka 1 500 unga deltagare under årens lopp. Det händer en hel del – lyckligtvis i allmänhet bara små olycksfall – så säkerhetsaspekterna är viktiga. För oss är det stort att förbundet tar hand om försäkringarna för att trygga verksamheten, konstaterar Oksanen.

Förbundet strävar efter att fritidssysselsättningen också genom att arbeta för förutsättningarna för hobbyverksamheten trots de allt strängare kraven. Förbundet deltar bland annat i Suomen Ampumaurheiluliittos miljötillståndsprojekt för skjutbanor. Målet är att skaffa miljötillstånd för minst 150 skjutbanor runt om i landet och förhindra att det nätverket av skjutbanor blir glesare.

– Den experthjälp som projektet gav var en förutsättning för att sammanställa alla de bilagor som krävs för ansökan om miljötillstånd. Sammanställandet av de detaljerade motiveringarna i vårt fall krävde expertis. Vi ansökte om miljötillstånd för skyddskårens gamla skjutbana i utkanten av en tätort. Skjutbanan hade inga tidigare tillstånd, berättar verksamhetsledare Tapio J. Laine från jaktföreningen Puumalan riistanhoitoyhdistys.

Utöver goda råd delar förbundet också ut pengar. Distrikten och medlemsföreningarna kan ansöka om stöd från förbundet för projekt med anknytning till viltvård, skydd av vilt och utplantering, ungdomsarbete eller jaktskytte. Information om finansieringen av projekt finns på sidorna 72–74 i denna tidning.

 

Utbildningsutbudet täcker allt

Förbundet och distrikten erbjuder kurser från Tjäderläger till ABC för jaktskytte och från korvkurser för jägare till utbildning av skyttedomare. Det finns officiella hälso- och hygienkurser för jägare och kurser för föreningssekreterare. Utbudet täcker nästan allt som ingår i jakten.

Genom utbildning eftersträvas bland annat säker praxis vid hantering av vapen. ”En mycket bra kurs, stort tack till instruktörerna. Jag anser att den här kursen borde vara obligatorisk för alla nya jägare”, sade en medlem som deltagit i en skytteutbildning i sin respons i anslutning till kursen.

Nuförtiden möter jakten många fördomar och motstånd. Vår sammanslutning av jägare kan svara på dessa med ansvarsfulla handlingssätt som kan förmedlas till hela medlemskåren genom utbildning.

 

Rabatt på inköp

Medlemskapet medför många fördelar som räknas i pengar. Hos förbundets samarbetspartner kan du utöva din hobby förmånligt men med hög kvalitet.

En av tjänsterna som tillhandahålls förmånligt genom medlemskap i förbundet är Reviiri-systemet för hantering av jaktområden. Systemet hjälper jaktföreningarnas funktionärer att hålla ordning på föreningens arrendeavtal för jaktområden och uppdatera dem på kartan.

– Det bästa med Reviiri ur jägarnas synvinkel är att en aktuell karta över jaktområdena och de passplatser som vi själva märker ut på kartan är lätta att hitta i systemet, tipsar sekreterare Jouni Riipinen från jaktföreningen Pohjois-Juvan Erä.
 

Intressebevakning och informationsutbyte

Jägarförbundets viktigaste uppgift i samhället är att bevaka jaktens intressen gentemot myndigheter och beslutsfattare. Förbundet är inte en viltförvaltningsmyndighet utan en intresseorganisation för hobbyutövare.

Jägarförbundets intressebevakning fick synlighet i medierna när förbundet startade ett medborgarinitiativ om stamvårdande jakt på varg. Ett annat vidsträckt arbetsfält har varit förbudet mot blyhagel, som EU:s kommission drev igenom trots att många gjorde motstånd.

– Ärenden framskrider i det samhälleliga beslutsfattandet genom att vara konstruktiv men målmedveten. På så sätt har förbundet förhållit sig i blyhagel- och vargärendena. Förbundet har tydligt aktiverat sig och arbetat på ett synligt sätt för att behålla jakten på en ändamålsenlig nivå även i framtiden, bedömer Pertti Kallio från Nyslott. Kallio har i flera årtionden följt Jägarförbundets verksamhet i egenskap av medlem.

– Jag ser upplysningsarbetet som en del av intressebevakningen. Förbundet förmedlar information och informerar medlemmarna om beslutens konsekvenser, fortsätter Kallio.

Förbundet förmedlar information på ett mångsidigt sätt via olika kanaler, såsom sociala medier och webbpublikationen Jahtimedia.fi. Medlemstidningen Jakt är ett uppskattat och omtyckt informationspaket. Enligt en färsk neutral läsarenkät är Jakt exceptionellt stark bland organisationernas tidningar. Intresset, tydligheten och det sakkunniga greppet får beröm av medlemmarna.

Enligt läsarna är artiklar om olika jaktformer, hundar, lagtolkning och personer mest intressanta – i princip allt som berör jakthobbyn.