Jägarens telefonapplikationer

Teksti: Jyrki Puupponen  30.03.2021
I smarttelefonen kan du ladda ner många olika telefonappar med anknytning till jakt, från spel till terrängkartor och från hundpejlappar till ballistikprogram.
I smarttelefonen kan du ladda ner många olika telefonappar med anknytning till jakt, från spel till terrängkartor och från hundpejlappar till ballistikprogram.
Nästan alla jägare har en smarttelefon där de kan ladda ner telefonapplikationer som stöder jakten. Numera kan du behändigt följa var hunden rör sig, hålla kontakt med jaktkamraterna och göra fångstanmälningar mobilt.

Telefonapplikationerna är dagens verklighet också inom jakten. Via Jägarförbundets kanaler i sociala medier frågade vi vilka applikationer jägarna använder i samband med jakt.

”Oma riista som jaktdagbok, Ultracom + positionering för att följa hunden, Norma ballistics och Vihtavuori program för laddata för egna jaktpatroner samt Whatsapp för kommunikation”, kommenterar Matti Westerlund på Facebook.

I nästan alla svar listades hundpejlappar, Oma riista och WhatsApp som de mest använda mobilapplikationerna. Utöver dessa framgick det av de enskilda svaren att jägarna använder bland annat ballistikprogram, laddningsappar för patroner och viltkameraappar.

 

Hundpejlarna röjde vägen

År 2000 avskaffade Förenta staterna den avsiktliga försämringen av GPS-systemet, vilket ledde till att positioneringsprecisionen förbättrades till ett par meter. Förändringen ledde till en enorm utveckling i realtid av hundpejlar och pejlappar baserade på GPS-systemet. För första gången gick det att bygga ett system som gjorde det möjligt att noggrant följa hundens rörelser i realtid.

På tjugo år har hundpejlar, mobila enheter och positioneringsappar utvecklats enormt. Numera är det mycket få jakthundar som rör sig i terrängen utan hundpejl. Pejlarna förbättrar hundarnas säkerhet och gör jakten mer meningsfull.

Finländska hundpejlappar är bland annat Ultracom och Tracker. Hundens satellitpositionerare skickar i realtid hundens position via GSM-nätet eller VHF-radion till mobilappen. Det är också möjligt att se jaktkamraterna i apparna. Hundens rörelser följs på ett kartunderlag och appen anger den rutt som hunden rör sig, dess hastighet, skalltäthet och många andra uppgifter med anknytning till säkerhet och arbete.

”Tracker kan användas till hundar och med hjälp av gruppfunktionen även för att lokalisera jaktkamraterna vid sällskapsjakt. Säkerhet framför allt. Ultracoms halsband syns med hjälp av positionering”, skriver Markus Ahponen.

Pejlapparna för hundar var föregångare inom digitaliseringen av jägarkåren. Utan dem skulle tröskeln vara mycket högre för många av oss att ta i bruk mobilappar för jakt.

Hundens satellitpositionerare skickar i realtid hundens position via GSM-nätet eller VHF-radion till mobilappen.

Oma riista har accepterats

Oma riista är en tjänst för crowdsourcing av viltdata, som Finlands viltcentral utvecklade och lanserade 2014. Det handlar om en webbtjänst och en mobilapplikation som är synkroniserade sinsemellan. Mobilappen fungerar i smarttelefoner och är avsedd för registrering av byten och observationer i realtid i terrängen.

I nästan alla kommentarer listas Oma riista som en mobilapp i aktiv användning.

”Oma riista för registrering av byte och naturligtvis för att betala viltvårdsavgiften samt avlägga älgprov”, kommenterar Kristiina Parkkila.

Oma riista är en veritabel verktygslåda för den finländska jägaren. Appen fungerar som licensplånbok, viltdagbok, mobilkarta över jaktområdena och kommunikationsmedel. I Oma riista mobilappen kan du snabbt registrera en observation, ett byte eller ett uppdrag inom storviltsassistans direkt på platsen för händelsen.

Nu när folk har lärt sig att använda Oma riista skulle knappast någon längre gå med på att återvända till det stenålders papperskrig som tidigare krävdes för att ansöka om licenser och registrera byten.

Många registrerar utöver de lagstadgade fångstanmälningarna också alla sina andra byten i applikationen. På så sätt fungerar Oma riista som jaktdagbok. Andra uppgifter om byten än de lagstadgade fångstanmälningarna används endast av jägaren själv. Informationen om bytena förmedlas anonymt till jaktföreningens fångststatistik.

Finländska hundpejlappar är bland annat Ultracom och Tracker.

Kommunikation, ballistik och mycket annat

Kommunikationens betydelse framhävs under dagens sällskapsjakter. WhatsApp är ingen jaktapplikation, men som en utmärkt masskommunikationsapp lämpar den sig också för kommunikation mellan jägare.

Flera kartapplikationer används för orientering vid jakt.

”Kartappen Maastokartat, eftersom positioneringsfördelningen (passlinjerna och drevkarlarna) syns väl och det är möjligt att spara rutterna”, skriver Merja Timonen.

Några kommenterar att de använder ballistikappar i sina mobiltelefoner. När man skjuter på långa avstånd måste man beakta flera faktorer som påverkar skottens flygbana. Ballistikens betydelse framhävs vid säljakt, toppjakt och jakt i bergstrakter utomlands.

”Burrel control för viltkameror, Zeiss Hunting för att utnyttja siktets ballistiska torn, b-bark som kartprogram. Moon pro uppföljning av månfaser (för planering av kvällar på pass)”, förklarar Anton om de appar han använder.

Ballistikappen används till att beräkna hur mycket över eller på sidan om objektet man måste sikta under rådande förhållanden. De mest avancerade avståndsmätarna kommunicerar med ballistikapparna, så att uppgifter om avståndet automatiskt överförs till programmet.

Det finns också ett stort antal andra appar som stöder jakten att ladda ned i mobilen. Viltkameror och viltutfodringsautomater sköts med hjälp av mobilapplikationer.

Månkalenderapparna visar månfaserna samt tiderna för månens upp- och nedgång, och informationen används till att fastställa en gynnsam tidpunkt för vaktjakt.

I Forststyrelsens app Eräluvat kan du köpa björnlicenser och gästtillstånd för älgjakt på statens marker. I appen Eräluvat kan du inte köpa noggrant kvoterade tillstånd, såsom tillstånd för jakt på hönsfågel.

Info
Många olika appar

Hundpejlar

 • B-bark
 • Tracker hunter
 • Ultracom och Ultracom NEXT

Kartprogram

 • B-bark (jaktområden via systemet Reviiri)
 • Jahtikartta Pro
 • Maastokartat
 • Mapitare

Producerade av den offentliga förvaltningen

 • Eräluvat
 • Oma riista

För kommunikation

 • WhatsApp
 • Zello PTT Walkie Talkie (i stället för radiotelefon)

Ballistik

 • Lapua Ballistics
 • Norma Ballistics
 • Sako Ballistics Calculator
 • Zeiss Hunting

Övriga

 • Hunting Clash (jaktsimulatorspel)
 • Moon Phase Calendar (för månfaser)
 • The Moon Pro (för månfaser)
 • Realistic Shooting (spel där man övar sig i framförhållning vid duvjakt)
 • Vihtavuori reload (laddning av patroner)

Du kan leta efter och ladda ner appar i sin smarttelefon från din egen appbutik, till exempel App Store eller Google Play.