Kikare ökar säkerheten

Teksti ja kuvat: Jyrki Puupponen  24.03.2024
Enligt grundregeln för säker vapenhantering ska ett vapen aldrig riktas mot ett objekt som inte är avsett att skjutas. Det rekommenderas alltså inte alls att vapnets kikarsikte används för att identifiera jaktobjektet.
Enligt grundregeln för säker vapenhantering ska ett vapen aldrig riktas mot ett objekt som inte är avsett att skjutas. Det rekommenderas alltså inte alls att vapnets kikarsikte används för att identifiera jaktobjektet.
Kikare är ett utmärkt hjälpmedel vid all jakt och viltobservation. Med hjälp av en ordentlig kikare upptäcks och identifieras bytet tidigare och säkrare. Även säkerheten förbättras genom att använda kikare.

En kikare är - eller borde åtminstone vara - en del av jägarens grundläggande utrustning. Med kikare letar man efter en hönsfågel som en fågelhund skällt på samt kontrollerar könet, åldern och ofta också hornen på klövdjur som dyker upp på passplatsen. 

Kikare förbättrar jaktsäkerheten och gör jakten mer etisk.

Kikare ökar säkerheten

Enligt grundregeln för säker vapenhantering ska ett vapen aldrig riktas mot ett objekt som inte är avsett att skjutas. Det rekommenderas alltså inte alls att vapnets kikarsikte används för att identifiera jaktobjektet.

Tyvärr finns det tragiska exempel från de senaste åren på skottlossningar som delvis berott på att man har siktat innan man har säkrat målet. 

Om jaktobjektet ligger så långt borta att det inte med säkerhet kan identifieras tillförlitligt utan optik, säkras objektet med kikare. Det tar en sekund att lyfta en kikare i kikarsele till ögonen, och därmed endast ett ögonblick att identifiera objektet. 

Det är egentligen till nytta att använda kikare vid nästan all jakt med gevär. En kikare ökar jaktens meningsfullhet och effektivitet. Till exempel förblir en räv som snabbt besöker en åtel inte oupptäckt för att jägaren inte lägger märke till den.

Kikare för passjakt

Människans båda ögon tittar på ett objekt från lite olika vinkel, vilket innebär att vi ser världen i stereo, dvs. tredimensionellt. Genom ett kikarsikte tittar vi å sin sida med endast ett öga, och då går stereosynen förlorad. Inte ens den mest högklassiga siktoptiken uppnår samma observationsförmåga som en motsvarande kikare. 

När man tittar i en kikare av hög kvalitet kan man observera betydligt noggrannare och i större omfattning än med enbart enokulär siktoptik. Det är också naturligt att två ögon ser betydligt mer och bättre än ett öga. Vid observation genom vapnets kikare orsakar kikaranvändningen också betydligt mer rörelse än vid observation med enbart fristående kikare.

– För observation av djur som anländer till en passplats och för selektiv jakt av det djur som ska fällas är en kikare ett oumbärligt hjälpmedel. Det är trevligt att observera vilt med en ordentlig kikare och ögonen blir inte heller trötta. Jag anser att kikare hör till den grundläggande utrustningen för passjägare, säger Jägarförbundets chef för jaktskytte Jussi Partanen.

Fördelarna med kikare framhävs när förhållanden blir mer utmanande, till exempel på grund av avstånd, skymning eller tät växtlighet. Utan optik kan människoögat inte urskilja ens ett stort objekt som rör sig lugnt i skymning. Det är förnuftigt att överblicka passområdet med kikare nästan utan avbrott när det är sannolikt att vilt kommer till området.

Grundläggande utrustning för dem som jagar med spets

Tjädern, för att inte tala om tjäderhonan, vet hur man smälter in i trädkronan. Det är ofta mycket utmanande att hitta en fågel i ett träd som spetsen har skällt på. Med en kikare ökar sannolikheten att hitta en hönsfågel avsevärt.

Det är inte bråttom när spetsen skäller. Fågeln lyssnar i allmänhet på skallet, om den överhuvudtaget har blivit skälld på. Trädet genomsöks med kikare gren för gren från flera olika riktningar tills fågeln som blivit skälld på hittas. 

Älgar som fastnar i en älghunds skall söker sig ofta till tät växtlighet och ungskog. Ju längre det är möjligt att observera älgar som hunden gett skall om, desto större är förutsättningarna att lyckas.

Med en högklassig kikare ser man till och med en bit in i ett buskage. Om man med kikaren upptäcker att skallet gäller en individ som är lämplig att fälla, kan förberedelserna för en skjutsituation inledas.

Fördelarna med kikare är obestridliga vid all smygjakt, till vilken man brett kan klassificera såväl toppjakt på hönsfågel som smygjakt på råbock – och all rörlig jakt däremellan.

Rätt storlek enligt användning

Jaktoptiken är dyr, oavsett om det är fråga om siktkikare eller handkikare. Å andra sidan får man långsiktig valuta för pengarna när man investerar i högkvalitativ optik. Kikare gör jakten och naturobservationen mer meningsfull. Många jägare har efter att ha skaffat kikare undrat hur de tidigare har klarat sig utan. 

– Jag rekommenderar att du skaffar en högklassig kikare. Själv har jag nästan alltid kikare med mig. Med kikare är det trevligt att observera naturen och djuren året runt. I en jaktsituation är en kikare till hjälp när det gäller att välja den individ som ska jagas, uppmuntrar Partanen.

Kikare är utrustade med fast förstoring. I allmänhet väljer en finländsk jägare en åttafaldig förstoring. Förstoringen i fråga är tillräcklig för de flesta ändamål och vid användning på fri hand är bilden stabil. Om avsikten är att jaga på särskilt långa avstånd, till exempel i berg eller på havet, kan en större förstoring väljas.

 • De standardkikare som rekommenderas för finländska jägare är kikare av medelstorlek med en främre lins på 42 millimeter. Kikare av storleken 8 x 42 lämpar sig väl för vaktjakt, men är på grund av sin storlek fortfarande så lätta att man orkar ha dem med sig även under dagsjakt. 
 • Om kikarens enda användningsändamål är att vara till hjälp vid vaktjakt och man vill uppnå maximalt mörkerseende, lönar det sig att välja en 8 x 56-kikare med en så stor främre lins som möjligt, t.ex. 56 millimeter. Sådana skymningskikare är ganska stora och tunga.
 • Om kikare används endast på dagen, och liten storlek och lätthet är ett viktigt kriterium, lönar det sig att välja en mindre 8 x 32-kikare med en främre lins på 32 millimeter.

När det gäller jaktoptik är produktens fysiska egenskaper ingen garanti för att produkten är bra. Skillnaderna mellan högklassiga kikare syns i bildens djupskärpa, synfältets omfattning och användbarheten i olika förhållanden. Det kan rekommenderas att minst samma summa används till kikare som till siktoptik.

Info
Kikare vid jakt
 • Lämpar sig för all gevärsjakt och viltobservation
 • Hjälper till att hitta objektet
 • Hjälper till att identifiera bytet och välja rätt individ
 • Ökar säkerheten – rikta inte vapnet mot något med användning av siktoptik!
 • En biokulär kikare är effektivare än en siktkikare av högsta kvalitet.
 • Att titta genom två okular anstränger inte ögonen.
 • Tumregler för storleksval:
  • 8 x 42 standardkikare för all jakt
  • 8 x 56 passar i skymning, tyngre kikare för vaktjägare
  • 8 x 32 lätt liten kikare som är enkel att ta med sig