Metsäjäniskanta elpymässä Joensuussa

Teksti: Tiina Saario-Kuikko  Valokuvat: Natalia Kollegova  17.03.2020
Metsäjänis lumessa
Riistakantojen kestävä käyttö ja metsästyksen oikea mitoittaminen edellyttää hyvää ja luotettavaa tietoa riistakantojen koosta ja kehityksestä. Pyhäselän Metsästäjien havaintojen mukaan metsäjäniskanta näyttäisi olevan kasvussa Joensuun seudulla. Muiden riistanisäkkäiden kannat ovat pysyneet jokseenkin ennallaan.

Metsästysseurat tekevät alueensa kolmiolaskentoja, jolla seurataan metsäriistan runsautta ja tarkkaillaan riistakantojen monimuotoisuutta kaksi kertaa vuodessa. Riistakolmioilta saadun tiedon perusteella voidaan määrittää saaliskiintiöt. Kolmiot kertovat myös elinympäristöjen muutoksista ja petojen vaikutuksista saaliseläinkantoihin sekä metsästyksen ekologisesta kestävyydestä.

Riistan lumijälkilaskenta on ollut tänä talvena haasteellista, koska lunta on ollut poikkeuksellisen vähän. Näin myös Joensuussa entisen Pyhäselän kunnan itä- ja eteläpuolen alueilla, jossa Pyhäselän Metsästäjien seuralla on metsästysmaita noin 14 000 hehtaaria.

 

Ilvesten ja metsäkanalintujen määrä vähäisempi

− Metsäjäniskanta näyttäisi kolmiolaskennan mukaan elpyvän, mutta hirvien määrä on pysynyt ennallaan. Ilveksiä ei ole havaittu yhtään, kun aiempina vuosina niitä on ollut muutama. Myös metsäkanalintujen määrä on hieman vähentynyt, kertoo puheenjohtaja Jarmo Tanninen.

− Mitään lajia ei ole laskettujen havaintojen perusteella liikaa Joensuun seudulla, joskin susikanta on päästetty liian suureksi valtiovallan toimesta kaikkialla Suomessa Lappia lukuun ottamatta, Tanninen sanoo.

 

Verkkopalvelu helpottaa raportointia

Riistakolmio kartalla
Riistakolmio kartalla.

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Tasasivuisen kolmion sivu on 4 kilometriä ja laskentalinjan kokonaispituus 12 kilometriä.

Lumijälkien lukumäärä lasketaan etupäässä seuraavista lajeista: metsäjänis, rusakko, orava, kettu, kärppä, lumikko, minkki, näätä, saukko, ilves, villisika, valkohäntäpeura, hirvi, metsäpeura ja metsäkauris.

Lisäksi kirjataan näköhavainnot metsosta, teerestä, pyystä, riekosta, peltopyystä, fasaanista, kanahaukasta ja korpista, mutta metsäkanalinnut lasketaan kesällä.

Pyhäselän Metsästäjät ry:lle sähköinen riistakolmiot.fi-palvelu on tullut tutuksi. Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen, Metsähallituksen ja Metsästäjäliiton kehittämä verkkopalvelu on helpottanut laskentatietojen raportointia.

− Se on käytännöllinen ja jättää turhan paperien käsittelyn ja lähettämisen pois, Tanninen toteaa.