Metsässä liikkuminen elvyttää mieltä

Teksti: Eija Vallinheimo  Valokuvat: Pekka Rousi  23.01.2020
Nainen metsässä
Luonnossa liikkumisella ja mielen hyvinvoinninilla on selkeä yhteys.
Luontoympäristöjen läheisyys voi vähentää stressiä ja kannustaa liikkumaan. Nämä tekijät puolestaan ovat yhteydessä pidempiaikaiseen hyvinvointiin.

Lause on kiteytys tohtoriksi väitelleen Tytti Pasasen väitöstutkimuksen tuloksista, jotka tukevat myös aiempia tutkimustuloksia luonnossa liikkumisen ja mielen hyvinvoinnin yhteydestä. Tutkimuksessa mielialaa ja hyvinvointia selvitettiin kyselytutkimuksella ja kenttäkokeilla, joissa osallistujat kävelivät noin viisi kilometriä sekä kaupunkipuistossa että metsässä.

Aiempien tutkimustulosten mukaan luontoympäristö tuo pienen lisäarvon liikunnan tunnettuihin hyvinvointivaikutuksiin. Ympäristöpsykologian alaan pohjautuva tutkimus painottaa juuri metsässä liikkumisen merkitystä. Säännöllinen luonnossa liikkuminen vaikuttaa mm.  tarkkaavuuden elpymiseen ja stressin vähenemiseen.  Mielenkiintoinen oli myös Pasasen tekemä havainto siitä, että mitä suurempi tarve stressin vähenemiselle oli, sitä suuremman hyödyn siitä metsässä kävelystä koettiin saatavan. Luonnossa liikkuminen rauhoitti mieltä, kirkasti ajatuksia ja muutti mielen positiiviseksi. 

Metsässä kävelleiden mieliala koheni riippumatta siitä, millaisiin asioihin he kiinnittivät siellä liikkuessaan huomionsa.

– Luonnossa liikkuessa voi keskittyä jonkin asian tekemiseen, omiin ajatuksiinsa tai ympäristön tarkkailuun. Sillä mitä metsässä tekee, ei ole juuri merkitystä, Pasanen sanoo.