Metsästäjäliitto jakaa tukea hyville hankkeille - esimerkiksi näille:

Teksti: Jyrki Puupponen  08.06.2021
Liitto kannustaa seuroja hakemaan rahoitusta hyvin suunniteltuihin projekteihin. Kuva: Nina
Liitto kannustaa seuroja hakemaan rahoitusta hyvin suunniteltuihin projekteihin. Kuva: Nina Mönkkönen.
Metsästäjäliiton jäsenseurat voivat hakea liitolta rahallista tukea hankkeilleen. Tuen avulla on muun muassa pelastettu saaristolintuja supikoirilta, tehty nuorisotyötä ja rakennettu pienoishirvirata.

Metsästäjäliitto on vuodesta 2014 kerännyt rahalahjoituksia jakaakseen jäsenseuroilleen rahallista tukea riistanhoitoon, riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin, nuorisotyöhön sekä metsästysammuntaan liittyviin hankkeisiin.

Liitto kannustaa seuroja hakemaan rahoitusta hyvin suunniteltuihin projekteihin.

 

Nuorisotyötä Forssassa

Forssassa on metsästäjäliiton avustuksella polkaistu käyntiin metsästyksen imagoa kohottavia ja kansalaisten tietämystä lisääviä hankkeita – siis tehty nuorisotyötä.

Nuorisohankkeet on toteutettu yhteistyössä luonnonsuojelijoiden kanssa, koska on haluttu poistaa vastakkainasettelua. 

– Olemme saaneet kahdelle hankkeelle Metsästäjäliiton tukea. Tuki on ollut erittäin tärkeää ja avustuksilla olemme voineet perustaa kivijalan, josta ponnistaa eteenpäin. Koemme, että liitto kannustaa tuen muodossa jatkamaan, ylläpitämään ja kehittämään seurapohjaista nuorisotyötä, Jukka Roisko Forssasta kertoo.

Hankkeiden perimmäinen tarkoitus on lisätä tietoa metsästyksestä, riistanhoidosta ja metsästäjien tekemästä luonnonsuojelutyöstä.

Ensimmäisessä Hyvä erä -hankkeessa ideana oli rakentaa koulutuspaketti ala- ja yläkoululaisille sekä käydä kertomassa oppilaille metsästyksestä ja riistanhoidosta.

– Monelle oppilaalle on ollut yllätys, että metsästys on muutakin kuin tappamista, ja kuinka tärkeää metsästäjille on luonnon monimuotoisuus ja ympäristön säilyminen terveenä.

Toisessa hankkeessa on kehitetty pienpetoryhmäkoulutuspakettia. Tavoitteena on kouluttaa metsästysseuroihin pienpetoryhmät, jotka käyvät poistamassa kansalaisten pyynnöstä ongelmia aiheuttavia pienpetoja esimerkiksi loukuttamalla.

Koulutusten pitäminen alkaa heti, kun koronatilanne sen sallii.

Tukea on haettu Forssan Metsästysseuran kautta seuran jäseninä. Koulutushankkeissa ja niiden kehittämisessä ovat olleet mukana myös Markku Paavilainen ja Heikki Heino

Metsästäjäliiton tuki on saatu tarvike- ja kulukustannuksiin, ja kaikki työ tehdään talkoilla.

– Rahallisen tuen lisäksi Metsästäjäliiton moraalinen ja henkinen tuki on tärkeää. Koemme, että toimintamme huomioidaan. Molemmat hankkeemme edesauttavat luomaan hyvää imagoa metsästäjäkunnalle, Roisko jatkaa.

Forssassa avustusta käytettiin nuorisotyöhön Hyvä erä -hankkeessa. Kuva: Jukka Roisko.

Pienoishirvirata Joensuuhun

Ampumataito on yksi metsästäjän tärkeimmistä taidoista. Taito pysyy ja kehittyy vain aktiivisella harjoittelulla. Ampumaratojen olemassaolo on metsästyksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Pyhäselän Metsästäjät sai Metsästäjäliiton hankeavustusta heikkokuntoisen pienoishirviradan uusimiseen osana laajempaa ampumaradan kunnostusta.

Pienoishirviradalla varsinkin nuorempien metsästäjien on hyvä harjoitella ampumista kustannustehokkaasti.

– Metsästysammuntataitojen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi radat ovat erittäin tärkeitä. Pienoishirviradalle oli kova kysyntä, eikä lähialueilla ole muita vastaavia ratoja. Heikkoon kuntoon päässyt rata laitteineen piti kokonaan uusia, Jarmo Tanninen Pyhäselän Metsästäjistä kertoo. 

Rahoitusta haettiin ja saatiin paikallisilta yrityksiltä ja Metsästäjäliitolta. Seura käytti myös omia rahojaan hankkeen toteuttamiseen. Kaikki työt tehtiin talkoilla.

– Metsästäjäliiton avustus oli mukava tuen osoitus metsästysammuntaharrastusta kohtaan Joensuun alueelle.

Tanninen vetoaa myös lahjoittajiin, jotta ampumaratatoimintaan suunnattaisiin lisää varoja.

– Metsästysammuntarahastoon olisi enemmänkin tarvetta. Ammuntataitojen ylläpitämiseksi radat ovat erittäin tärkeitä, joten ratojen ylläpitoon on hienoa saada rahoitusta.

Metsästäjäliitto tuki Pyhäselän Metsästäjiä pienoishirviradan uusimisessa. Kuva: Jarmo Tanninen.

Vieraslajit pois saaristosta

Haitalliset vieraspedot minkki ja supikoira aiheuttavat merkittävää tuhoa pesivälle linnustolle. Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys päätti aloittaa tehopyyntihankkeen petojen poistamiseksi herkästä saaristolaisluonnosta.

Metsästäjäliitolta haettiin tukea supikoirille laitettaville GPS-pannoille. 

– Metsästäjäliiton avustus oli erittäin tärkeää, koska sillä käynnistettiin hankkeen pantaseuranta. Pystyimme seuramaan aikuisten supikoiranaaraiden liikkeitä koko ensimmäisen syksyn, hankkeen puuhamies Tommy Arfman kertoo.

Ennen varsinaista pyyntiä supikoiria seurattiin vuosi pannoitettuina, jotta saatiin kartoitettua niiden elinpiirit. Alueelle tehtiin myös linnustoselvitys keväällä 2020, jotta myöhemmin voidaan todentaa pyyntihankkeen vaikutukset linnustolle.

Pienpetojen pyynti aloitettiin loppukesästä 2020 ja koko alue, noin 30 saarta, tyhjennettiin supikoirista koirien avulla.

– Metsästäjäliiton avustus mahdollisti hankkeen tehokkaan ja nopean aloituksen. Sittemmin Sotka-hanke on ottanut laajemmassa mittakaavassa yksityismaiden osalta työtä haltuunsa.

Saariston linnusto ei ole tottunut uiviin vieraspetoihin. Vieraspetojen poistaminen maassa pesivien lintujen pesimäalueilta on kustannustehokasta luonnonhoitoa.

– Luonnonhoitoon kannattaa hakea tukea silloin, kun on sellainen alue, jolle voi kohdentaa esimerkiksi vieraspetopyyntiä. Arfman kannustaa.

Metsästäjäliiton avustuksella pannoitettiin saaristossa supikoiria, jotta niiden elinpiiri saatiin kartoitettua ennen tehopyyntiä. Kuva: Tommy Arfman.

Liity jäseneksi metsästäjän omaan etujärjestöön

Liity jäseneksi

Metsästäjäliitto on suomalaisen metsästyksen tietotaidon koti. Sen ovet ovat auki kaikille metsästäjille, metsästyksestä kiinnostuneille ja suomalaista eräkulttuuria arvostaville.

Metsästäjäliitto tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen tekemiseen, uuden harrastuksen aloittamiseen sekä luonnonläheiseen elämäntapaan. Jäsenenä saat tietoa, taitoa ja edunvalvontaa sekä yhteisöllistä toimintaa samanhenkisten ihmisten kesken.

Liity sinäkin jäseneksi >>

Metsästäjäliiton hankeavustus
Tukea voi saada:
  • Riistanhoitoon eli riistakantojen kestävän verotuksen ja riistanhoidon edistämiseen sekä asennekasvatukseen metsästystä ja riistanhoitoa käsittelevään viestintään. 
  • Siirtoistutuksiin ja riistan suojeluun, kuten merihanhien siirtoistutusten tekemiseen.
  • Nuorisotyöhön esimerkiksi nuorten leiritoimintaan ja koulutukseen liittyvän materiaalin ja videotuotannon kustannuksiin sekä metsästystä harrastamattomien nuorten valistamiseen.
  • Metsästysammuntaan ja ampumaradoille ampumaharrastustoiminnan tukemiseen ja ampumaratahankkeisiin, eli ratojen kunnostamiseen, ja siten ampurataverkoston ylläpitämiseen.

Metsästäjäliitto myöntää rahoitusta vain toteutuneita kustannuksia vastaan. Myönnettyä tukea saa käyttää vain hakemuksessa esitettyihin kustannuksiin ja niiden kattamiseen. Toteutuneet kustannukset osoitetaan erillisellä loppuselvityksellä, joka on tehtävä ennen maksatusta. 


Lisätietoa metsastajaliitto.fi/hae-rahoitusta