Munarosvoille kyytiä – mökkiläisillä avainrooli vieraspetotalkoissa

Teksti: Tiina Saario-Kuikko  31.03.2023
Minkit viihtyvät rantojen läheisyydessä ja jopa Helinin mökkilaiturilla. Minkkien kuva: Tanja Hunnakko, Helinin kuva: Markku Kymäläinen.
Minkit viihtyvät rantojen läheisyydessä ja jopa Helinin mökkilaiturilla. Minkkien kuva: Tanja Hunnakko, Helinin kuva: Markku Kymäläinen.
Kevät on tärkeää haitallisten vieraspetojen pyyntiaikaa, sillä yksikin pyydetty minkki tai supikoira helpottaa vesilintujen pesintöjen onnistumista. Tässä etenkin mökkiläisillä on merkittävä rooli, jossa apua saa lähimmältä metsästäjältä.

Hyvinkääläinen Erkki Helin on yksi aktiivisista mökkiläisistä, joka haluaa omalla esimerkillään innostaa muitakin mökkiläisiä ja rantojen läheisyydessä asuvia osallistumaan tahoillaan vieraspetotalkoisiin.

Huoli vesilinnuista aktivoi Heliniä

Iiittalan Äimäjärven Sääksniemessä mökkeilevällä Erkki Helinillä on huoli hupenevista vesilintukannoista, sillä lintujen ahdinkoon ovat syynä etenkin rantojen läheisyydessä viihtyvien minkin ja supikoiran aikaansaama kova saalistuspaine. Niinpä toimelias eläkeläinen aikoo nyt panostaa omalta osaltaan yhä tarmokkaammin näiden vieraspetojen poistoon.

Hän kertoo saaneensa viime kesänä avukseen lähistöllä asuvan metsästäjä Alex Arponevan, joka kävi silloin hoitelemassa pyydystetyt minkit asianmukaisesti pois päiviltä ja on luvannut jatkaa sen parissa edelleen.

– Tänä kesänä pienpetopyynti voidaankin ottaa mökkiniemessämme vähän totisemmin laajemmalla rintamalla, kun saamme metsästäjiltä lainapyydyksiä ja petojen lopettajina toimivat ammattilaiset, metsästäjät, Helin sanoo tyytyväisenä.

Itse metsästän vain kameralla, hän kuvailee ja myöntää seuraavansa mielellään mökillä riistakameran tallentamia vieraspetojen vierailuja.

Supi- ja minkkipyydykset hankin kuitenkin jo vuonna 2015, mutta aluksi homma oli sellaista ”catch and release” -touhua, ja toivoin, että saaliiksi jääneet pedot pysyisivät poissa. Eipä tällaiseen toimintaan kaupunkilaiselle omakotitaloasujalle ole ollut tarvetta eikä mahdollisuuttakaan muuten kuin mökillä, jossa näitä pienpetoja näyttää olevan, Helin kertoo.

Ponnistelut eivät ole turhia, sillä jo yksikin minkki pystyy tuhoamaan kokonaisen alueen vesilintujen poikastuotannon.

– Kun havaitsin, että joitakin vesi- ja muita lintulajeja hävisi ja häviää liki kokonaan ja toisaalta rannoilla vilisti päivin ja öin luonnolle vahingollisia vieraslajeja, niin ajattelin, että jotain pitäisi minunkin tehdä ja yrittää poistaa niitä luontoa tuhoamasta, mies pohtii selvästi huolestuneena.

 

Alex Arponeva on metsästäjänä käynyt mielellään paikan päällä auttamassa lähellä mökkeilevää Heliniä.

Metsästäjiltä apua

Aktiivisen mökkiläis-metsästäjä -työparin merkitys korostuu vieraspetojen poistamisessa.  Näin vieraslajeja päästään pyydystämään myös paikoista, joihin metsästäjillä ei ole muuten mitään asiaa, kuten mökkien ja laiturien alustoille, joissa erityisesti minkit viihtyvät.

Metsästäjät ovatkin tyytyväisiä vieraspetohankkeen saamaan jatkoon, jossa on nyt mukana koko Suomi. Jo pelkän pilottihankkeen aikana vieraspetoja saatiin saaliiksi 357:n minkin ja 400:n supikoiran verran.

– Kun kuulin hankkeesta ensimmäisen kerran ja minulle ehdotettiin siinä mukana oloa, se oli ilman muuta selvää, sillä koin metsästäjän ja mökkiläisten välisen yhteistyön erittäin tärkeäksi. Nyt ollaan hankkeen ytimessä. Minun silmissäni metsästäjät ovat Suomen suurin luonnonsuojelijaryhmä, huomauttaa Mika Laine Hämeenläänin metsästysseurasta.

– Haasteellisinta on löytää oikeat henkilöt, mutta kun sellaiset löytää, niin homma lähtee nopeasti rullaamaan, hän toteaa.

Laine
kertoo vieneensä Helinille ensin pyydykset ja sitä kautta antavansa apua, kun taas petojen lopettamisessa Erkkiä auttaa Alex Arponeva Länsi-Hattulan metsästysseurasta.

Kun Helin on tarvinnut loukkuun jääneen vieraslajin lopetusapua, niin hän on soittanut Alexille.


– Minulle on ollut hyvin vaivatonta käydä paikan päällä auttamassa. Ja jos itse en ole aina ehtinyt, niin poikani on käynyt tarkistamassa loukut, kun Erkki on sitä pyytänyt, Arponeva sanoo.

Oikean työparin löytäminen on haaste, mutta kun oikeat henkilöt löytyvät, niin homma lähtee nopeasti rullaamaan, Mika Laine vakuuttaa kädessään Jalmarin laatikkorauta. Kuva: Katariina Laine.

”Kulmahampaiset kiinnostaneet aina”

– Olen aina ollut sellainen, jota on kiinnostanut kulmahampaiset ja pienpetopyynti sekä se, että tänne kuulumattomien lajien, kuten supien ja minkkien, poistaminen näkyy riistakannoissa, Arponeva tunnustaa.

– Erkin kanssa myös yhteistyökuvio on toiminut oikein hyvin jo sijainninkin puolesta ja hän on ollut aktiivinen puhumaan muitakin mökkiläisiä vieraspetojen poistotalkoisiin, Alex huomaa ilahtuneena.

– Hyvin olen apua saanutkin, nyt ja tulevaisuudessa,
kun metsästäjät ovat mukana remmissä, Helin myöntää tyytyväisenä.

Rohkeasti mukaan

– Uskon, että ensi kesänä useampikin mökkiläinen niemessämme kiinnostuu ja lähtee jollain tapaa mukaan pienpetopyyntiin rannoillaan – ja onhan siihen syytäkin, Helin kannustaa.

Mutta miten sitten pitäisi toimia, kun mökkiläinen haluaa kantaa kortensa kekoon valtakunnallisissa vieraspetotalkoissa?

Metsästäjäliitolla on käynnissä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella toimiva Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke, jonka tarkoituksena on aktivoida mökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua alueen metsästäjiltä.

Info
Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke

logo

Hankkeen tavoitteena on saada mökkiläiset ymmärtämään vieraspetojen haitallinen vaikutus alkuperäiselle kotimaiselle linnustolle ja näkemään oma tärkeä roolinsa vieraspetokantojen kurissa pitämisessä sekä erityisesti vesilintukantojen parantamisessa. Ymmärrys ja tieto on tärkeää, jotta pienpetoja saadaan vähennettyä.

Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Hankkeessa luodaan maakunnalliset ja paikalliset verkostot avun löytämiseen loukkujen sijoittamiseksi ja pyynnin järjestämiseksi. Hankkeessa luodaan myös paikallisille metsästysseuroille ja alueen metsästäjille valmiudet tarjota apua mökkiläisille minkkien ja supikoirien pyytämiseen.

Hankkeesta voit lukea lisää hankesivuilta. Sivulta löydät myös lähimmnän yhteyshenkilösi tiedot.