Kaikki vieraspetopyynnistä

Koonnut: Kirsi Färm  Valokuvat: IIta Ala-Ikkelä  26.05.2022
Minkkien pyytäminen hetitappavilla rautaloukuilla on tehokas keino vähentää minkkikantaa ja suojata vesilintuja.
Minkkien pyytäminen hetitappavilla rautaloukuilla on tehokas keino vähentää minkkikantaa ja suojata vesilintuja.
Vieraspetopyynti jakaa mielipiteitä ja siitä liikkuu paljon paikkaansapitämätöntä tietoa. Kokosimme tähän artikkeliin kaikki tähän mennessä julkaistut Jahtimedian jutut vieraspeto- ja rautapyynnistä.

Tässä artikkelissa:

 

Miksi vieraspetoja pyydetään?

Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut, rantojen läheisyydessä asuvat supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta ja alkuperäislajeja.

Vieraslajien on arvioitu olevan maailmalla toiseksi suurin luonnon monimuotoisuuden hupenemisen syy. Vieraspetojen lisäksi vesilintukantojen taantumiseen vaikuttavat useat tekijät, joista monet liittyvät vesien liialliseen rehevöitymiseen. Lue lisää, miten vieraspedot kurittavat vesilintukantoja.

Tehokkaalla rautapyynnillä pystytään tarjoamaan paremmat edellytykset onnistuneeseen pesintään eri lintulajeille. Haitallisia vieraspetoja saa lain mukaan pyytää ympäri vuoden, mutta lisääntymiskaudella eli touko-heinäkuussa emäsupin tai -minkin pyytämistä pyritään eettisistä syistä välttämään. Hankkeessa kesäaikainen pyynti tehdäänkin pelkästään elävinä pyytävillä loukuilla.

Vieraspetojen poistopyynti vaikuttaa etenkin vesirajassa ja maassa pesivien lintukantojen säilymiseen. Lue mitä tapahtuisi, jos vieraspetoja ei poistettaisi, vaan minkit ja supikoirat leviäisivät vapaasti.

Miksi rautapyynti?

Suomessa ei ole vuosikymmeniin saanut pyytää pienpetoja avonaisilla raudoilla eikä jalkaraudoilla. Ainoa laillinen rautatyyppi on hetitappavat raudat, jotka tulee olla suojattu laatikolla niin, että muiden lajien pääsy niihin on estetty.

Pienpetojen rautapyynti on tehokas ja helppo keino vieraspetojen poistamiseksi, sillä saaliin ei tarvitse odottaa kohtaloaan eikä pyytäjän kokea pyydyksiään joka päivä. 

Turvallisessa pyyntiraudassa rauta on kiinteästi kiinni suojakotelossa ja kotelossa hetitappava rauta, jonka teho perustuu kovaan iskuun. Hetitappavat raudat taittavat minkin niskan välittömästi hiirenloukun tapaan, eikä eläin ehdi kärsiä.

Jalmarin laatikkoraudan kehittäjä Janne Ala-Ikkelä kertoo pyyntirautojen turvallisesta käytöstä.

– Raudan iskusanka puristaa tietyllä voimalla, mutta joustaa tarvittaessa, joten siitä saa käpälänsä irti, toisin kuin vanhanmallinen karhun käpälään lukkiutuneen pyyntirautamallin, joiden käyttö on jo kauan sitten kielletty. Laatikkoraudan kulkuaukot ovat 8 senttimetriä, ja sen herkkyys on säädetty minkille sopivaksi, Janne kuvailee.

Pienpedoille asianmukaisesti ja oikein viritetyt raudat ovat turvallisia, eikä niistä pitäisi aiheutua vaaraa ihmisille, lemmikeille eikä rauhoitetuille eläimille. Näin käytät pienpetorautoja turvallisesti ja oikein - katso video.

Tutustu sallittuihin pienpetojen pyyntivälineisiin

Jahtimediassa tutustutaan erilaisiin nykyisin käytössä oleviin pienpetojen pyyntivälineisiin kuvien avulla. Suomessa ei ole enää vuosikymmeniin saanut pyytää pienpetoja avonaisilla raudoilla tai jalkaraudoilla, joten rautoihin astumista ei tarvitse pelätä.

Miksi minkki on haitallinen?

Monella lintulajilla ei ole luontaisesti kehittynyt suojautumiskeinoja minkkiä vastaan. Lue miksi jokainen pyydetty minkki on luonnonsuojeluteko.

Tästä jutusta opit miten minkki pyydystetään eettisesti.

Miksi supikoira on haitallinen?

Supikoiran pyynti on luonnonsuojelullisesti erittäin tärkeää. Supikoirat uhkaavatkin villiminkkien ohella luonnon monimuotoisuutta tuhoamalla tehokkaasti alkuperäislajeja, etenkin vesirajassa ja maassa pesiviä lintujen munia ja poikasia.

Jo yksi supikoira saattaa tuhota kokonaisia vesilintuyhdyskuntia. Lue, miten huoli vesilinnuista motivoi Kristiina Parkkilaa supikoirien loukuttamiseen.

Supikoira toimii myös tehokkaana trikiinin, rabieksen ja ekinokokki-loisen levittäjänä, jotka voivat kaikki tarttua koiriin tai ihmisiin. On oletettu, että ilman supikoiran runsautta rabies ei olisi voinut Suomen kettutiheyksillä muodostua eteneväksi epidemiaksi.

Tästä jutusta opit, miten pyytää supikoira eettisesti.

Mikä on Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke?

Metsästäjäliitto aktivoi mökkiläisiä yhdessä metsästäjien kanssa vieraspetopyyntiin.  Mökkiläisillä ja rantatonteilla asuvilla on erittäin tärkeä roolin vieraspetokannan kurissa pitämisessä.

Huoli vesiluonnon tilasta sai esimerkiksi mökkiläisen Tiina Asikaisen ryhtymään esimerkillisesti suojelutyöhön.

Mikäli joka kymmenes Suomen mökkiläinen pyydystäisi yhden minkin vuodessa, vuotuinen minkkisaalis tuplaantuisi. Suomessa on n. 510 000 kesämökkiä ja vuotuinen minkkisaalis oli vuonna 2020 n.  50 000 kpl. Lue koko juttu: Yhteistyön voimalla vieraspetoja vastaan.

Mitä luolapyynti on ja miten se pidetään eettisenä?

Supikoira on arka ja varovainen, joten sitä on haastavaa pyytää kytikseltä, eli hiljaa pellon laidassa istuen ja odottaen. Supikoiraa voidaan myös loukuttaa, mutta oppivaisena eläimenä varsinkin vanhemmat yksilöt karttavat loukkuja helposti.

Kytistä ja loukuttamista tehokkaammin supikoiraa voidaan poistaa luolapyynnillä, sillä se on enemmän kohdennettua: supikoirat vetäytyvät lumien tultua luolastoihin ja rakennusten alle. Lue tästä artikkelista perusteet, mitä luolametsästyksessä tapahtuu.

Artikkelista löydät myös Metsästäjäliiton, Riistakeskuksen ja luolakoirajärjestöjen eettiset ohjeet luolametsästykseen.