Susialoite vauhdilla eduskuntaan – nyt odotetaan päättäjien toimia

Teksti: Erja Pekkala  Valokuvat: Niko Pekonen  06.10.2020
Susialoite vauhdilla eduskuntaan
Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista ja susivahinkojen estämistä vaativa kansalaisaloite sai hetkessä kymmeniä tuhansia kannattajia.

Kansalaisaloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta ja susivahinkojen estämisestä keräsi vajaassa viikossa vaadittavat 50 000 nimeä.

Aloitteen vastuuhenkilöinä ovat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK), ruotsinkielisen tuottajajärjestön (SLC), Suomen Metsästäjäliiton, Suomen Pystykorvajärjestön ja Suomen Harmaahirvikoirajärjestön edustajat. Lisäksi aloitetta on ollut valmistelemassa ja tukemassa suuri joukko muita metsästyskoirajärjestöjä ja kansalaisia. 

– Haluan esittää kiitokset kaikille toimijoille, niin allekirjoittajille kuin yhteistyöjärjestöille. Päättäjien on huomioitava aloite, joka sai näin voimakkaan kannatuksen, ja joka on hengeltään rakentava, mutta toimia edellyttävä, sanoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola
 

Pian eduskuntaan

Nimien keruu on päättynyt 21. syyskuuta, sillä järjestöissä haluttiin saada aloite mahdollisimman pian eduskunnan käsittelyyn. Aloitteessa lueteltuja toimia tarvitaan kipeästi, sillä kuluvalla jahtikaudella sudet ovat tappaneet jo kolme metsästyskoiraa ja raadelleet viittä.

Tänä kesänä Kalajoella on koettu suurimmat tuhot, joita sudet ovat koskaan lampaisiin yhdellä kertaa kohdistaneet. Nyt saman tilallisen aitauksessa susi tai sudet ovat vierailleet kolme kertaa. Arvokasta perinnebiotooppia laiduntavan 76 lampaan laumasta on enää 25 hengissä. Uutiset susien läsnäolosta huolestuttavat etenkin pienten lasten vanhempia.

– Kansalaisaloitteessa on otettu kantaa vahinkoa ja uhkaa aiheuttaviin susiin. Meille pitää saada suden kannanhoitosuunnitelmassa määritelty yhtenäinen käytäntö poliisin käyttöön koko maahan, Silpola painottaa. 

Viime vuosina susien kaatoon myönnettyihin poikkeuslupiin on liittynyt varsin usein valituksia, joilla on saatu kumottua myös sellaisia lupia, jotka on lopulta todettu oikeusistuimessa perustelluiksi. Lupa on kuitenkin jäänyt käyttämättä määräajan umpeutuessa. Aloitteessa halutaan kiinnittää huomiota myös tähän. 

– Valituskäytäntöön on saatava muutos. Jos myönnetystä luvasta valitetaan, on valitus käsiteltävä niin nopeasti, että lupa-aikaa jää jäljelle, mikäli valitus hylätään. 


 

Läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä

Aloitteen selkeä viesti on, että susi kuuluu Suomen luontoon. Sitä ei haluta hävittää, vaan se halutaan nähdä arvokkaana riistaeläimenä, joka ei kuitenkaan majaile ihmisasutuksen liepeillä. 

– Metsästys perustuu aina kestävään riistakantojen hoitoon. Suden tavoin karhu ja ilves kuuluivat aiemmin uhanalaisten eläinten joukkoon. Vaikka niitä on metsästetty pitkään, niiden kannat ovat vahvistuneet ja ne luokitellaan nyt silmälläpidettäviksi. Samoin voi tapahtua suden kohdalla edellyttäen, että niiden ihmis- ja koira-arkuus kasvaa nykyisestä, sanoo toiminnanjohtaja.

Susialoitteessa esitetään myös yhteistyön tiivistämistä Luonnonvarakeskuksen kanssa niin, että kannanarviointi olisi läpinäkyvää ja tavallisen kansalaisen olisi helpompaa ymmärtää, kuinka susien määrää arvioidaan. 

– Kanta-arviointiprosessiin tulee saada mukaan havainnoitsijoiden ja tutkimuslaitoksen lisäksi kolmas, ulkopuolinen taho todentamaan kaikkien varmistettujen susihavaintotietojen päätyminen osaksi kanta-arviota, Silpola toteaa. 

Järjestöissä katsotaan, että aloitteelle annettu vahva tuki antaa kansalaisaloitteen taustajärjestöille perustelut käydä keskustelua susiasioista eduskuntaryhmien, maa- ja metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen kanssa hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. 

Myöhemmin syksyllä kannatusilmoitusten tarkistuksen jälkeen kansalaisaloite toimitetaan eduskunnan käsiteltäväksi.

Info
Aloitteella halutaan arjesta turvallinen

Susialoitteen yksi tärkeimmistä tavoitteista on turvata sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella asuvien ihmisten arki ja elinkeinot. Metsästyskoirien ohella suurta huolta kannetaan kotieläinten ja tuotantoeläinten turvallisuudesta.

Lue lisää Metsästäjäliiton Ajankohtaisu sudesta -osiosta