Vastauksia somessa esitettyihin susikysymyksiin

Koonnut: Suomen Metsästäjäliitto  03.09.2020
susi aloite

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors sekä liittohallituksen puheenjohtaja Tuomas Hallenberg vastaavat somessa esitettyihin kysymyksiin sudesta ja kannanhoidollisesta metsästyksestä.

00:10 Mihin susia tarvitaan?
00:45 Miksi vuosittain 40-50 koiraa joutuu suden suuhun?
01:30 Miten aloite sopii yhteen suden uhanalaisuuden kanssa?
03:24 Miksi susia tulisi suojella? / Miksi susia tulisi voida metsästää?
06:23 Kuinka paljon tai miten susia tulisi metsästää jotta ne oppisivat ihmisaroiksi?
08:50 Väheneekö susien salatappaminen kun niitä saa laillisesti metsästää?

Info
Allekirjoita kansalaisaloite!

Kansalaisaloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta ja susivahinkojen estämisestä on avautunut Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on susikannan säätely yhteiskunnallisesti siedettävälle tasolle. Kannanhoidollisen metsästyksen avulla voidaan vähentää susien aiheuttamia vahinkoja ja pitää sudet ihmisarkoina, poissa ihmisasutuksesta. 

Tavoitteena on turvata suomalainen, ainutlaatuinen metsästyskulttuuri, johon olennaisena osana kuuluu etäällä ohjaajasta itsenäisesti työskentelevien metsästyskoirien avulla metsästäminen.

Mikäli haluat tukea Metsästäjäliiton tavoitetta, voit allekirjoittaa aloitteen sähköisesti tai tulostaa allekirjoitettavan lomakkeen kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7047 -sivuilta ja täyttää sen huolellisesti.

Också på svenska: Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador