Metsästäjäliitto on harrastajien etujärjestö. Liity jäseneksi!

Teksti: Johanna Koskiahde  14.05.2021
Metsästäjäliitto on harrastajien etujärjestö. Kuva: Pekka Rousi.
Metsästäjäliiton jäsenet ovat oikeutettuja palveluihin, joita on tarjolla koulutuksesta Jahti-lehteen ja neuvonnasta yhteistyökumppaneiden alennuksiin. Kuva: Pekka Rousi.
Metsästäjäliiton jäsenyys avaa mahdollisuuden hyödyntää koulutuksia, asiantuntijaneuvontaa ja yhteistyökumppaneiden rahanarvoisia etuja. Harrastuksesta saa enemmän irti, kun osaa hyödyntää kaikki palvelut. Yhteiskunnallisesti liiton merkittävin palvelu on metsästyksen edunvalvonta.

Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenilleen ja jäsenseuroilleen monenlaista palvelua. MetsoRekisteri ja sen käyttäjätuki lienevät seuroille suunnatuista palveluista tutuin. Kauhajoen tuhatjäsenisessä metsästysseurassa jäsenrekisterin toimintavarmuus on tullut testattua vaativassa käytössä.

– Koska me kaikki käyttäjät emme ole it-nörttejä, on todella tärkeää, että rekisterin käyttöön saadaan liitolta nopeasti asiantunteva apu. Lukuisten kysymysten kanssa olen neuvontaa lähestynyt, ja aina meidät on tosissaan otettu. Myös kentän kehitysideat on otettu positiivisesti vastaan, kiittää Jarmo Itäluoma, joka toimii Kauhajoen metsästysseuran Aro-Toivakan kyläosaston puheenjohtajana. 

Liiton puhelinneuvonta palvelee jäsenistöä yleisesti ja lisäksi Hukka Help -puhelinpalvelu avustaa seuroja susien poikkeuslupahakemusten laatimisessa. Tavoitteena on helpottaa hakuprosessia ja parantaa hakemusten laatua. Kurikkalainen Polven metsästysseuran aktiivi Pasi Huhtanen kääntyi liiton puoleen piirin puheenjohtaja Jukka Hautalan ohjaamana, riistakeskuksen annettua hylkäävän päätöksen poikkeuslupahakemukseen. 

– Liiton tarjoamaa apua oikeusturvaa koskevissa asioissa kannattaa hyödyntää. Meidän tapauksemme oli pilottikokeilu, jossa liitto hoiti kaiken: hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen paperityöt, kustannukset ja tiedottamisen. Liiton asiantuntemus on näissä taistoissa todella tarpeen, korostaa Huhtanen.

Liity jäseneksi >> 

Metsästäjäliiton nuorisovakuutus on automaattisesti voimassa kaikissa liiton piirien ja jäsenseurojen järjestämissä nuorisotapahtumissa. Kuva: Nina Mönkkönen.

Turvaa vakuutuksista

Metsästäjäliitto tarjoaa seuroille jäsenetuna talkoovakuutuksen, seuratoiminnan vastuuvakuutuksen ja nuorisovakuutuksen. Puheenjohtaja Pertti Oksanen Orimattilan Eränkävijöistä tietää, että vakuutus tuo vapautta tekemiseen silloin, kun on otettava vastuu alaikäisistä metsästäjänaluista. 

– Olen ollut järjestämässä Salusjärven maastoissa 26 Metso-leiriä, joissa vastuullamme on vuosien saatossa touhunnut 1 500 nuorta. Aina sattuu, onneksi yleensä vain pieniä haavereita, joten turvallisuusasiat on huomioitava. On iso asia, että liitto huolehtii vakuutukset toiminnan turvaksi, toteaa Oksanen. 

Turvaa lajin harrastamiseen liitto pyrkii tuomaan myös työskentelemällä harrastuksen edellytysten puolesta alati kiristyvien vaatimusten paineessa. Liitto on muun muassa mukana Suomen Ampumaurheiluliiton vetämässä ampumaratojen ympäristölupahankkeessa. Tavoitteena on saada ympäristölupa vähintään 150 ampumaradalle ympäri maan ja estää nykyisen rataverkoston harveneminen. 

– Hankkeesta saatu asiantuntija-apu oli edellytys ympäristölupahakemuksen liitenivaskan kokoamiselle. Yksityiskohtaisten perusteluiden kokoaminen tapauksessamme, jossa lupaa haettiin taajaman liepeillä sijaitsevalle, aiempia lupia omaamattomalle suojeluskunnan vanhalle ampumaradalle, vaati asiantuntijuutta, kertoo toiminnanjohtaja Tapio J. Laine Puumalan riistanhoitoyhdistyksestä. 

Hyvien neuvojen lisäksi liitto jakaa myös rahaa. Piirit ja jäsenseurat voivat hakea liitolta tukea riistanhoitoon, riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin, nuorisotyöhön tai metsästysammuntaan liittyviin hankkeisiin. 

Liity jäseneksi >> 

Metsästysammunnan kilpailut ja ampumakoulutukset kuuluvat Metsästäjäliiton tarjoamiin palveluihin. Kuva: Pekka Rousi.

Koulutustarjonta kattaa kaiken

Liitto ja piirit tarjoavat koulutuksia Metso-leireistä metsästysammunnan ABC-koulutuksiin ja riistamakkarakursseista ammunnan tuomarikoulutukseen. On virallista metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutusta, on seurojen sihteerikoulutusta. Tarjonta kattaa lähes kaiken, mitä metsästys pitää sisällään. 

Koulutuksella haetaan muun muassa turvallisia käytäntöjä aseiden käsittelyyn. ”Erittäin hyvä koulutus, iso kiitos kouluttajille. Mielestäni tällainen koulutus tulisi olla pakollinen jokaiselle aloittavalle metsästäjälle”, tuumasi ampumakoulutukseen osallistunut jäsen koulutuspalautteessaan. 

Metsästys kohtaa tässä ajassa ennakkoluuloja ja vastustusta. Näihin metsästävien kansalaisten yhteisö voi vastata vastuullisilla toimintavoilla, joita voidaan koulutusten kautta välittää koko jäsenistölle.

 

Alennuksia ostoksista

Jäsenyys tuo mukanaan monia rahassa laskettavia etuja. Liiton yhteistyökumppaneiden kautta voi harrastaa edullisesti mutta laadukkaasti. 

Yksi edullisesti jäsenyyden kautta hankittavista palveluista on metsästysalueiden hallintajärjestelmä Reviiri. Se auttaa metsästysseurojen toimihenkilöitä pitämään seuran metsästysalueiden vuokrasopimukset järjestyksessä ja kartalla. 

– Metsästäjien kannalta paras osa Reviiriä on se, että ajan tasalla oleva metsästysalueet sisältävä kartta ja sinne itse merkitsemämme passipaikat löytyvät sieltä helposti, vinkkaa sihteeri Jouni Riipinen Pohjois-Juvan Erästä.

Liity jäseneksi >> 

Liiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola ojentaa eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovedelle 50 000 ihmisen allekirjoittaman kansalaisaloitteen suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseksi. Kuva: Hanne Salonen/ Eduskunta.

Edunvalvontaa ja tiedonjakoa

Metsästäjäliiton yhteiskunnallisesti merkittävin tehtävä on metsästysharrastuksen edunvalvontatyö viranomaisten ja päättäjien suuntaan. Liitto ei ole riistahallintoviranomainen, vaan harrastajien etujärjestö. 

Medianäkyvyyttä niittänyttä edunvalvontaa Metsästäjäliitto teki vuonna 2021 susien kannanhoidollista metsästystä koskevan kansalaisaloitteen järjestämisessä. Toinen iso työmaa on ollut lyijyhaulikielto, jonka EU:n komissio runnoi läpi, vaikka vastaan pistettiin.

– Asioita viedään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa eteenpäin olemalla rakentava mutta määrätietoinen. Tällaisena liitto on esiintynyt lyijyhauli- ja susiasiassa. Liitto on selvästi aktivoitunut ja tehnyt näkyvää työtä sen eteen, että metsästys säilyy järkevällä tasolla jatkossakin, arvioi vuosikymmeniä jäsenen roolissa Metsästäjäliiton toimintaa seurannut Pertti Kallio Savonlinnasta. 

– Näen, että valistustyö on osa edunvalvontaa. Liitto jakaa tietoa ja tuo jäsenten tietoisuuteen päätösten vaikutukset, Kallio jatkaa. 

Tietoa liitto jakaa monipuolisesti eri kanavien, kuten sosiaalisen median ja Jahtimedia.fi-verkkojulkaisun, kautta. Arvostettu ja pidetty tietopaketti on jäsenlehti Jahti. Tuore ulkopuolinen lukijatutkimus arvioi Jahdin olevan järjestölehtien kentässä poikkeuksellisen vahva. Kiinnostavuus, selkeys ja asiantunteva ote saavat jäsenistöltä kiitosta. 

Kiinnostavimmaksi lukijat nostavat eri metsästystapoja, koiria, laintulkintaa ja henkilöitä koskevat jutut – koko metsästysharrastuksen kirjon. 

 

Liity jäseneksi metsästäjän omaan etujärjestöön

Liity jäseneksi

Metsästäjäliitto on suomalaisen metsästyksen tietotaidon koti. Sen ovet ovat auki kaikille metsästäjille, metsästyksestä kiinnostuneille ja suomalaista eräkulttuuria arvostaville.

Metsästäjäliitto tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen tekemiseen, uuden harrastuksen aloittamiseen sekä luonnonläheiseen elämäntapaan. Jäsenenä saat tietoa, taitoa ja edunvalvontaa sekä yhteisöllistä toimintaa samanhenkisten ihmisten kesken.

Liity sinäkin jäseneksi >>

Info
Satavuotias Metsästäjäliittomme palvelee
  • Metsästyksen kansallisena edunvalvojana
  • Seuroja jäsenrekisterin, neuvonnan, vakuutusten ja hankerahoituksen kautta
  • Jäseniä jäsenlehden, koulutusten, kilpailutoiminnan, neuvonnan ja yhteistyökumppaneiden alennusten muodossa

Tutustu kaikkiin etuihin metsastajaliitto.fi/jasenedut