Metsästyksen julkisuuskuva on myönteinen

Teksti: Kirsi Färm  Valokuvat: Pekka Rousi  28.03.2023
Metsästyksen julkisuuskuva on myönteinen
Metsästäjäliitto teetätti media-analyysin sekä metsästyksen että liiton julkisuuskuvasta. Myönteisinä aiheina erottuivat etenkin elämäntapaa ja harrastusta käsitelleet artikkelit, seuratoiminta ja nuorisotyö, hyvät tulokset metsästysvalvonnasta ja poliitikkojen kannanotot metsästämisen ja luvituksen puolesta.

Analyysin pohjana toimi kotimainen toimituksellinen media eli verkkojutut, printtimedia sekä keskeiset tv- ja radio-ohjelmat.

Aineistoiksi valittiin kaikki mediauutisointi, joissa mainittiin Metsästäjäliitto tai metsästys. Avaintermeihin sisältyi lisäksi muun muassa metsästysonnettomuudet, kannanhoidollinen metsästys, lyijykielto ja susi.

Metsästysteeman julkisuudessa viranomaiset oli ylivoimaisesti suurin yksittäinen toimijaluokka. Se oli hallitsevana toimijana yli kolmanneksessa osumia. Luokassa nousee esiin etenkin riistakeskus, metsähallitus, KHO ja poliisi.

Metsästyksestä uutisoivat eniten YLE (vuonna 2022 juttuja 279 kpl), Maaseudun Tulevaisuus (228 kpl), Lapin Kansa (226 kpl) sekä Helsingin Sanomat (221 kpl). Myös muissa maakuntalehdissä artikkelien määrät nousivat satoihin.

Metsästysteeman julkisuus käsitti kaikkiaan 7 640 juttua vuonna 2022. Tämän laskennallinen tavoittavuus oli 590 miljoonaa mediankuluttajaa.

Metsästäjäliiton julkisuuden määrä käsitti puolestaan 872 uutisjuttua kotimaisessa toimituksellisessa mediassa. Julkisuuden potentiaalinen tavoittavuus nousi 55,8 miljoonaan mediankuluttajaan.

Metsästäjäliitto oli vahva toimija omassa julkisuudessaan

Tulokset julkisuuden sävyn suhteen olivat hyvät sekä Metsästäjäliiton että metsästysteeman kohdalla. Julkisuuden sävy oli valtaosin neutraalia (89%) liittoa kohtaan. Joka kymmenes juttu oli myönteinen, ja kielteistä näkyvyyttä (1%) oli todella vähän. Sävyä arvioitiin satunnaisotoksen (500 juttua) kautta.

Metsästysteeman julkisuus oli huomattavasti liiton julkisuutta sävyttyneempää: hyvää oli, että myönteistä sävyä (17%) oli selvästi enemmän kuin kielteistä (8%).

Metsästäjäliitto oli vahva toimija omassa julkisuudessaan. Liitto onnistui ottamaan hallitsevan toimijan roolin jopa reilussa neljänneksessä (26%) julkisuutta. Vastaavasti, metsästysteeman julkisuudessa liiton toimijuus jäi pieneksi (2%).

Liiton julkisuudessa myönteisiä aiheita olivat etenkin vieraspetohankkeen edistäminen, panostus nuorisotyöhön, tapahtumat ja koulutukset, vastuullisen metsästyksen puolesta puhuminen ja ministeriön tunnustus hyvästä työstä. Kielteiset jutut koskivat esimerkiksi susikeskustelua sekä roolia suurpetoluvituksessa.

Analyysin toteutti Retriever.