Mitä mieltä metsästyksestä, ministeri?

Teksti: Anna Grenfors  Valokuvat: Sakari Röyskö  10.08.2023
–Yhdessä tekeminen ja talkootyö ovat suomalaisen metsästyskulttuurin kovinta ydintä, tietää maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.
–Yhdessä tekeminen ja talkootyö ovat suomalaisen metsästyskulttuurin kovinta ydintä, tietää maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.
Kristillisdemokraattien Sari Essayah on uusi maa- ja metsätalousministeri. Jahtimedia selvitti, mitä hän tuumaa metsästysasioista.

Sari Essayah (kd.) on uuden hallituksen tuore maa- ja metsätalousministeri. Metsästykseen liittyvät asiat ovat osa hänen hallinnonalaansa.

Essayahilla itsellään ei ole metsästyskorttia, mutta hän kertoo aikoneensa suorittaa sen eduskunnassa viime kaudella. Korona kuitenkin sekoitti suunnitelmat.

– Pyrin löytämään kalenteristani aikaa tutkinnon suorittamiseen, ministeri lupaa.

– Lähipiirissäni on metsästyksen harrastajia, ja maanomistuksen kautta osallistuimme lapsuudessani aina koko kylän hirvipeijaisiin ja rokalle. Mummoni valmisti usein myös metsälinnuista ruokaa ja riistaruokaa oli tarjolla muutoinkin, hän kertoo.

Toimintakenttä ja haasteet tiedossa

Uusi hallitusohjelma suhtautuu metsästykseen hyvin positiivisesti. Essayah aikoo ministerinä edistää sen tavoitteita.

– Metsästäjillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli riistakantojen suojelun, säätelyn, vahinkojen ja elinympäristöjen hoidon toimijana. Tätä roolia tuemme hallitusohjelman kirjausten sekä hallinnonalan ja sidosryhmien välisen yhteistyön kautta monin eri tavoin. 

Erityisesti suurpedot, niiden poikkeusluvista tehdyt valitukset ja oikeuden kielteiset päätökset ovat puhuttaneet Suomessa. Samaan aikaan Ruotsissa suurpetoja on voitu kuitenkin pyytää. 

– Hallitus tunnistaa hyvin suomalaisen suurpetopolitiikan kokonaisuuden ja siihen liittyvät haasteet. Suomen sitoutuminen suurpetojen suojeluun, suurpetojen aiheuttamat vahingot sekä suomalaisen metsästyskulttuurin ylläpito ovat kokonaisuus, jonka yhteensovittamiseen ei ole yhtä ainoaa keinoa. Hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisessa korostuu erityisesti kansainvälinen yhteistyö suojeludirektiivien liitteiden muuttamiseksi. Yhdistämällä tämä niihin kansallisiin keinoihin, jotka ovat vain omissa käsissämme, meillä on hyvät edellytykset toteuttaa menestyksellisesti hallitusohjelmaa, Essayah rauhoittelee.

Kun häneltä kysytään, mihin eränkäyntiin liittyviin asioihin hän haluaisi tutustua tarkemmin, Essayah nimeää riistanhoidollisen hankkeen:

– Mielenkiintoista voisi olla tutustua esimerkiksi vesilintujen levähdysaluehankkeeseen, jota Metsästäjäliitto toteuttaa yhteistyössä Birdlife'n kanssa osana Sotka-hanketta.

Ministeri tunnistaa hyvin metsästysseurojen ja Metsästäjäliiton tärkeän aseman yhteiskunnassa.

– Yhdessä tekeminen ja talkootyö ovat suomalaisen metsästyskulttuurin kovinta ydintä. Ilman sitä nykyisen kaltainen riistahallinto ja riistanhoitotyö, kokonaiskestävän metsästyksen edistäminen ja elinympäristöjen hyväksi tehtävä työ ei voisi toimia. Metsästäjäliitolla on metsästäjien etujärjestönä tärkeä rooli tässä kokonaisuudessa, joka täydentää valtiollisten toimijoiden, riistahallinnon ja riistantutkimuksen työtä.

– Valtava työmäärä tehdään metsästysseuroissa, joiden tukemisessa Suomen Metsästäjäliitolla on erityinen rooli, Essayah kiittää.

 

Artikkeli on laadittu ministeri Sari Essayah’n haastattelusta, joka julkaistiin Metsästäjäliiton Jahti-lehdessä numero 3/2023. Lehti ilmestyi heinäkuun lopulla.

Info
Metsästäjäliitto on tyytyväinen hallitusohjelmaan

Uusi hallitusohjelma toteaa, että hallitus on metsästysmyönteinen ja että metsästys on arvokas osa suomalaista elämänmuotoa. Ohjelman mukaan metsästyksen yhteiskunnallinen merkitys tunnustetaan ja sen tulevaisuus turvataan.

– Metsästäjäliitto kiittää hallituksen muodostaneita puolueita metsästysmyönteisestä hallitusohjelmasta. Se sisältää useita metsästäjien toivomia asioita, joita Metsästäjäliitto on vuosien ajan pyrkinyt edistämään omalla tavoiteohjelmallaan, iloitsee Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.