Riistalihaa voi ostaa suoraan metsästysseuralta

Teksti: Johanna Koskiahde  Valokuvat: Jussi Laine  01.12.2020
Kouran metsästysseuran uusi lahtivaja korkattiin käyttöön syksyn ensimmäisen hirvisonnin nylkemisen myötä. Työssä Esa Laitila (vasemmalla), Kyösti Nevala ja Ari-Pekka Laine.
Kouran metsästysseuran uusi lahtivaja korkattiin käyttöön syksyn ensimmäisen hirvisonnin nylkemisen myötä. Työssä Esa Laitila (vasemmalla), Kyösti Nevala ja Ari-Pekka Laine.
Lahtivaja on tila, jossa riistaeläin nyljetään, jäähdytetään ja leikataan. Elintarvikehuoneistoksi ilmoitetun lahtivajan kautta metsästysseuralle avautuu mahdollisuus myydä ja kuluttajalle mahdollisuus ostaa riistaeläimen lihaa ilman välikäsiä.

Seinäjoen Nurmossa toimivalla Kouran metsästysseuralla on komea uusi lahtivaja riistan loppuunteurastusta, eli nylkemistä ja jäähdytystä, sekä lihan leikkaamista varten. Edellisvuosien lämpimät syksyt olivat viivästyttäneet hirvijahdin aloittamista ja jäähdytyslaitteiston uudistamisen tarve pitkään palvelleissa lahtivajan tiloissa oli ilmeinen. Uusi lahtivaja rakennettiin elintarvikehuoneiston vaatimuksia vastaavaksi ja hankkeelle haettiin EU:n Leader-rahoitusta. 

‒ Elintarvikehuoneisto on iso mahdollisuus seuroille, etenkin alueilla, joilla sorkkaeläinten kanta on vahva, ja lihaa riittää myyntiin saakka. Meillä odotetaan pikkusorkkakantojen kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina ja siten lihan myynnin ajankohtaistuvan, kertoo varapuheenjohtaja Timo Haapasalmi Kouran metsästysseurasta.

Kuusituhatta talkootuntia, ja komea on lopputulos! Kouran hirviporukka seuraa uuden lahtivajan käyttöönottoa. Vaja on liitetty hankkeen yhteydessä remontoituun majarakennukseen. Riittävä korkeus takaa hygieenisen ja vaivattoman ruhojen käsittelyn.

Elintarvikehygieniaan huomio

Hygienia on elintarvikehuoneistona toimivan lahtivajan ja siellä käsiteltävän lihan kohdalla ykkösasia. Teurastamista varten on oltava asianmukaiset tilat ja välineet, jotka on pestävä ja desinfioitava riittävän usein hygienian varmistamiseksi. Se toteutuu, kun rakennetaan omat eriytetyt tilat loppuunteurastamisen eri toiminnoille. 

Tarkimmat viranomaismääräykset koskevat elintarvikehuoneiston viemäröintiratkaisuja. Rakennuksen likaveden on poistuttava tehokkaasti ja puhdistukseen on oltava käytettävissä kyllin kuumaa vettä, noin 85 asteista. Kouralaiset asensivat lahtivajaan kuumapainepesurilinjan, jolloin puhdistus on tehokasta, helppoa ja hygieenistä, kun letkuja ei pyöri lattioilla. Vesipisteitä on kaikissa niissä tiloissa, joissa sotkua syntyy. 

‒ Kaikki pinnat ovat painepesun ja desinfiointiaineen kestäviä. Metalliosat ovat rosteria ja leikkuulevyt elintarvikemuovia, kertoo Haapasalmi. 

Lahtivajassa työskentelyn on oltava paitsi hygieenistä, myös turvallista. Lattiapinnoitteiden pitävyys, jäätymisen ehkäiseminen ja nylkylaitteiden toimintavarmuus ovat osa työturvallisuutta. Ruhojen käsittelyn sujuvuus on myös osaltaan turvallisuuskysymys. 

‒ Lahtivajan kylmiö mitoitetaan seuran tarpeen mukaan. Meillä tilat on suunniteltu niin, että ruhot eivät kosketa seiniä tai toisiaan. Lisäksi niiden siirtely kiskoja pitkin on vaivatonta ja punnitus onnistuu ruhokiskoon integroidun vaa’an avulla helposti, selvittää Kouran metsästysseuran puheenjohtaja Kyösti Nevala.

Metsästäjälle: Terveys- ja hygieniakoulutus verkossa antaa valmiudet tunnistaa riistan sairaudet

 

Pintojen valinnassa puhtaanapito on tärkein kriteeri, mahdollisimman vähän likaa kerääviä saumoja ja uria. -Pesupisteitä lahtivajasta löytyy kolme, kaikista niistä tiloista, joissa sotkua syntyy, kertoo Timo Haapasalmi.

Riistalihan myyjäksi ilmoituksella

Elintarvikelainsäädännön mukaisesti lähtökohta on se, että metsästäjä tai metsästysseura saa myydä tai luovuttaa suoraan yksityishenkilölle tämän omaan käyttöön pieniä määriä luonnonvaraisten riistaeläinten tarkastamatonta lihaa. Nylkemättömiä riistaeläimiä voi myydä ilman elintarvikehuoneistonimikettäkin, mutta mittavampi myynti edellyttää ilmoitusta kunnan elintarvikeviranomaiselle. 

Kun riistan tie on kulkenut metsästä hygieenisesti elintarvikehuoneistoksi ilmoitetun lahtivajan tiloihin, se on ilman suurempia paperinpyörittämisiä myytävissä kuluttajalle. Metsästäjän tai metsästysseuran on pidettävä kirjaa myyntiin toimitetusta lihasta. Jänisten, kanien, lintujen ja hirvieläinten lihaa ei kuitenkaan tarvitse tarkastaa, kun myynti on vähäistä.  

‒ Minkäänlaista lihajalostetta emme saa myydä. Toiminta on kokonaisuudessa kuitenkin selkeää ja byrokratia jää oikeastaan siihen, että myydystä lihasta on pidettävä kirjanpitoa ja omavalvontaan on panostettava, selvittää Nevala.

Huolella laadittu omavalvontasuunnitelma toimii samalla lahtivajan käyttäjille ohjeistuksena.  

‒ Viranomaisvalvonnan ja kustannusten osalta elintarvikehuoneisto on melko kevyt hallinnoitava, kunhan toiminta on saatu käyntiin, Haapasalmi toteaa.

Info
Riistalihan myyntiä elintarvikehuoneisto-lahtivajasta

- Lahtivajassa riistaeläin nyljetään, jäähdytetään ja leikataan. 

Metsästysseura voi toimittaa luonnonvaraisen riistan lihaa vähittäismyyntiin leikattuna, pakattuna, tuoreena, jäädytettynä tai pakastettuna lahtivajasta, joka on ilmoitettu elintarvikehuoneistoksi.

- Ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta voi toimittaa vähittäismyyntiin enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vastaavan määrän lihaa vuodessa.

- Elintarvikehuoneiston ilmoitusprosessi on selkeä ja hallinta jatkossa yksinkertaista, kunhan omavalvontaan panostetaan.

- Elintarvikelaki sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta määrittelevät riistamyynnin ehdot.

 

Liity jäseneksi

Metsästäjäliitto on suomalaisen metsästyksen tietotaidon koti. Sen ovet ovat auki kaikille metsästäjille, metsästyksestä kiinnostuneille ja suomalaista eräkulttuuria arvostaville.

Metsästäjäliitto tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen tekemiseen, uuden harrastuksen aloittamiseen sekä luonnonläheiseen elämäntapaan. Jäsenenä saat tietoa, taitoa ja edunvalvontaa sekä yhteisöllistä toimintaa samanhenkisten ihmisten kesken.

Liity sinäkin jäseneksi >>