Ulkomaalaiset jahtikaverit Suomeen?

Teksti: Eija Vallinheimo  Valokuvat: Sara Seppälä  13.05.2020
Lupaprosessi ulkomaalaisen metsästäjän kanssa kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.
Lupaprosessi ulkomaalaisen metsästäjän kanssa kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.
Suomessa käy vuosittain parisen tuhatta ulkomaalaista metsästäjää. Erityisesti valkohäntäpeura- ja hirvijahti sekä kanalinnustus tuovat metsästäviä turisteja Suomeen. Lupien hankinnassa suomalaisen jahdin järjestäjän kannattaa auttaa vierastaan, sillä ulkomaalaiset metsästäjät tarvitsevat käytännössä samat luvat kuin suomalaisetkin.

 

Me suomalaiset olemme moniin muihin maihin verrattuna metsästyskansaa. Metsästyksellä on maassamme pitkä historia, ja puhtaan, kotimaisen riistalihan hankkiminen metsästyksen avulla on yleinen ja arvostettu tapa.

Metsästyskulttuuriamme voi siis ylpeänä esitellä myös ulkomaalaisille metsästäjille.

Metsästys Suomessa edellyttää neljän asian hoitamista kuntoon hyvissä ajoin ennen suunniteltua jahtimatkaa. Siksi jahtien suunnittelussa kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

 

Metsästyskortin hankinta

− Ulkomaan kansalainen voi saada kaudeksi kerrallaan suomalaisen metsästyskortin, mikäli hänellä on kotimaassaan oikeus metsästää. Samoin ampumakokeen vastaavuustodistuksen voi saada, mikäli henkilöllä on kotimaassaan oikeus metsästää ”vastaavan kokoista riistaa”, kertoo Helsingin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Paula Laukkanen.

− Molemmat, sekä metsästyskortti, että ampumakokeen vastaavuustodistus maksavat ulkomaalaiselle saman kuin suomalaisen kortti.

Paula Laukkanen

Metsästyskorttihakemus osoitetaan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle, joiden yhteystiedot löytyvät Riista.fi-sivuilta

− Hakemukseen on liitettävä kopio metsästyskortista tai vastaava selvitys henkilön oikeudesta metsästää kotimaassaan, sekä selvitys kansalaisuudesta.

Mikäli tarvitaan ampumakokeen vastaavuustodistus, mukaan liitetään myös todistus ampumakokeesta ja/tai selvitys oikeudesta metsästää ”vastaavan kokoista riistaa” henkilön kotimaassaan.

Muut luvat ja todistukset

Ulkomaalaisella metsästäjällä tulee olla myös metsästyslupa jollekin alueelle. Metsästyslupia myyvät tai antavat metsästysoikeuden haltijat, kuten maanomistajat, metsästysseurat ja valtion maille Metsähallitus.

Ampumakoetodistuksen voi hankkia samalla, kun vieraalle tilataan suomalainen metsästyskortti.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle toimitetaan voimassa oleva todistus muussa maassa hyväksytysti suoritetusta ampumakokeesta tarvittaessa käännöksineen tai selvitys vieraan oikeudesta metsästää kotimaassaan vastaavankokoisia riistaeläimiä.

Jos metsästäjällä ei ole ampumakoetodistusta, tai hän ei pysty antamaan hyväksyttävää selvitystä, hänen on suoritettava suomalainen ampumakoe voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Ampumakokeita järjestävät riistanhoitoyhdistykset erityisesti kesäisin ja alkusyksyisin.

Info
Ulkomaan kansalainen voi metsästää, jos hänellä on kunnossa seuraavat luvat ja dokumentit:

• suomalainen metsästyskortti
• metsästysoikeus tai maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan myöntämä metsästyslupa
• oikeus pitää hallussa ampuma-asetta

 

Lisäksi metsästyksessä tulee huomioida metsästysajat ja tiettyjen riistaeläinten osalta pyynti- tai poikkeusluvat.

Suomi riistamaana -esite löytyy eri kielillä linkistä https://riista.fi/julkaisut/esitteet/

Helsingin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Paula Laukkanen kertoo Tulilla-podcastissa lisää lupien hankinnasta ja Suomesta riistamaana.