Tunnista vesilinnut - metsästä vastuullisesti

Teksti: Suomen Metsästäjäliitto  Piirrokset: Juha Hellström  01.09.2023
Suomen vesilintulajien kannat vähenevät yleisesti, minkä vuoksi metsästys tulee kohdistaa erityisesti sinisorsaan, joka on valtakunnallisten vesilintuseurantojen mukaan ainoa pitkällä aikavälillä runsastunut riistasorsalaji.
Sinisorsan lisäksi myös elinvoimaiseksi luokiteltujen tavin ja telkän kannat ovat olleet varsin vakaat, mutta viimeaikaisen taantuman johdosta niitäkin on syytä metsästää harkiten.
Monet Suomessa pesivät vesilintulajit ovat taantuneet niiden elinympäristöjen heikkenemisen myötä. Erityisen huonosti menee rehevillä kosteikoilla pesivillä lajeilla. Yli puolet vesilintulajeista on luokiteltu kansallisesti uhanalaiseksi ja jotkut, kuten punasotka, ovat myös maailmanlaajuisesti uhanalaisia.

BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto suosittelevat välttämään uhanalaisten riistasorsien metsästystä.

Suomen vesilintulajien kannat vähenevät yleisesti, minkä vuoksi metsästys tulee kohdistaa erityisesti sinisorsaan, joka on valtakunnallisten vesilintuseurantojen mukaan ainoa pitkällä aikavälillä runsastunut riistasorsalaji.

Sinisorsan lisäksi myös elinvoimaiseksi luokiteltujen tavin ja telkän kannat ovat olleet varsin vakaat, mutta viimeaikaisen taantuman johdosta niitäkin on syytä metsästää harkiten.

Lintu on aina tunnistettava ennen laukausta ja ampumamatka on pidettävä lyhyenä haavakoiden välttämiseksi.

Sinisorsa-nimensä heinäsorsa on saanut sinisestä siipipeilistään, joka kuuluu molempien sukupuolien pukuun. Koiraan juhlapuku on helposti tunnistettavan mustavalkoinen, ja sillä on valkea täplä poskessa.
Tavi ja heinätavi on tunnistettava ja erotettava toisistaan ennen sorsastamaan lähtöä. Heinätavi muistuttaa suuresti pienintä sorsaamme tavia.
Haapana on hieman sinisorsaa pienempi. Syksyinen lintu on muista sorsista poiketen yleisväriltään punertavan ruskea. Uivan lapasorsan tunnistaa helposti suhteettoman suuresta, kärjestään latuskamaiseksi levenevästä nokasta.
Punasotka on aavistuksen tukkasotkaa suurempi, luisuotsainen ja pitkänokkainen. Tukkasotka on noin telkän kokoinen.
Jouhisorsa on hieman sinisorsaa pienempi, mutta haapanaa suurempi. Yleisväritykseltään syksyinen jouhisorsa on melko vaalean harmahtavanruskea. Parhaat erot sinisorsaan ovat pitemmän kaulan ja pyrstön ohella yksivärisen tumma nokka a kuvioton pää.

Muista lintuinfluenssa!

Lintuinfluenssa metsästyksessä on huomioitava siten, että niinä aikoina, kun tautia esiintyy, ei käytetä ruokintoja, joilla linnut kerääntyvät pistemäiseen paikkaan. Metsästyksestä pidättäydytään alueilla, joilla akuutteja tautitapauksia tai itsestään kuolleita lintuja on tavattu.

Saaliin käsittelyn hygienia on aina tärkeää ja lintuinfluenssaepidemioiden aikana siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Samat huomiot koskevat koirien käyttöä.