Säkerhetsflaggan visar att vapnet är oladdat

Teksti ja kuvat: Ira Honkonen  19.04.2024
Säkerhetsflaggan visar att vapnet är oladdat
En tydligt synlig säkerhetsflagga förs in i vapnets patronläge för att visa att vapnet är oladdat. Från och med början av 2024 blir det obligatoriskt att använda säkerhetsflagga vid Jägarförbundets skyttetävlingar.
Från och med början av 2024 blir det obligatoriskt att använda säkerhetsflagga på vapen vid Jägarförbundets skyttetävlingar. Flaggan är ett bra sätt att öka vapensäkerheten även i övrigt.

Säkerhetsflagga på vapen är ingen ny uppfinning. Den har använts ute i världen vid skyttetävlingar och även vid Suomen Ampumaurheiluliittos tävlingar i flera år. Främjandet av säker vapenhantering finns också på Jägarförbundets agenda. Därför blir det obligatoriskt att använda säkerhetsflagga vid förbundets skyttetävlingar från och med 2024.

– Vi har till exempel många skyttar på banan samtidigt under FM-tävlingarna och då ökar alltid olycksrisken. Vi hoppas naturligtvis att säkerhetsflaggan tas i bruk i alla situationer där vapen hanteras – inte bara under tävlingar där det är obligatoriskt, konstaterar Jussi Partanen, chef för jaktskytte vid Finlands Jägarförbund.

Aleksi Hännikäinen, som har lett ABC-utbildningar i jaktskytte i Jorois och sysslar med både jakt och Jägarförbundets kulgrenar, anser att säkerhetsflaggan är nödvändig.

– Tävlingsskyttar förstår i regel hur vapnet ska hanteras, men i så kallade bytävlingar ser man slarvig vapenhantering. Det händer alldeles för många skador och tillbud, konstaterar Hännikäinen.

Aleksi Hännikäinen, som sysslar med Jägarförbundets kulgrenar, anser att en säkerhetsflagga behövs.
Det lönar sig att ha en säkerhetsflagga i vapnet även när man övar på att lyfta vapnet. När man själv ser flaggan behöver man inte fundera på vad som finns i patronläget.

Färdig flagga som är lätt att använda

En säkerhetsflagga utrustad med fjäder har utvecklats av halvprofessionella skytten och produktutvecklingsingenjören Jaakko Viitala.

– Säkerhetsflaggor som hittills funnits på marknaden har inte varit användbara för vapen med bultlås. Målet var en förmånlig och lättanvänd säkerhetsflagga som inte skadade vapnet. Delarna som vidrör vapnet är av teknisk plast som inte repar vapnets pipa. Trots plastdelarna kan säkerhetsflaggan placeras i patronläget genast efter skjutning, berättar Viitala.

Viitala var världsmästare i practical-skytte för fem år sedan och skjuter tiotusentals skott varje år. 

– I internationella tävlingar har säkerhetsflaggor varit vardag redan länge. Practical har de strängaste säkerhetsreglerna för skyttegrenar. Om du inte har en säkerhetsflagga utanför tävlingsprestationen eller siktar med vapnet i fel riktning, underkänns du.

Viitala har en säkerhetsflagga i sitt vapen även när han övar på att lyfta vapnet. När man själv ser flaggan behöver man inte fundera på vad som finns i patronläget. I tävlingsmiljöer och vid andra evenemang där vapen hanteras räcker det inte att man själv vet att man kan hantera vapnet på ett säkert sätt. Genom att använda en säkerhetsflagga får även andra denna information.

En säkerhetsflagga som placeras i ett bultlåsgevär låser upp gevärets lås och säkerställer att ingen patron kommer in i patronläget. Den färgglada säkerhetsflaggan signalerar till andra om att vapnet inte är laddat.
Info
Kom också ihåg följande

1. Hantera alltid vapnet som om det vore laddat

Anta aldrig att ett vapen är oladdat. Varje gång du tar ett skjutvapen i dina händer ska du först försäkra dig om att det är oladdat genom att bryta vapnet eller öppna låset. 

2. Rikta inte vapnet mot något

Rikta aldrig mynningen mot något som du inte är beredd att skjuta på. Vapnet får endast riktas mot objekt: lerduva, måltavla eller vilt, som du är färdig att skjuta mentalt, även om det inte är meningen att skjuta objektet. Situationen förändras inte ens av att vapnet skulle vara oladdat. Vapenmynningens säkra riktningar är mot marken eller mot himlen.

3. Håll fingret borta från avtryckaren 

Håll fingret utanför varbygeln ända tills du ser målet genom siktet. Vid jakt läggs fingret på avtryckaren först när vapnet är mot kinden, viltarten har identifierats, vapnet har osäkrats och skjutbeslutet har fattats.

4. Var säker på objektet

Skjut inte ett objekt som du inte har identifierat. Skjut inte mot en skugga, ett ljud eller en silhuett om du inte är helt säker på vad objektet är. Säkerställ också bakgrunden så att en kula som genomborrar objektet i sin helhet eller hagel som inte träffar objektet inte orsakar fara.