Mitä ovat metsästyksen trendit vuonna 2023?

Teksti ja kuvat: Antti Saarenmaa  10.01.2023
metsästäjät nuotiolla
Tulistelu ja ulkona kokkaaminen eivät mene koskaan pois muodista.
Metsästyksen perusteemat pysyvät samana kutakuinkin vuosikymmeniä. Metsästyskulttuuri muuttuu kuitenkin yhteiskunnan mukana ja tietyt trendit nousevat ja laskevat vuosittain. Vuonna 2023 metsästyksessä trendaavat muun muassa haastava aktiivinen metsästys, elinympäristöt ja kunnioittava somepuhe.

Metsästyksen trendit 2023

Paljasjalkakengät - äänettömästi metsällä

Paljasjalkakengät ovat olleet liikkujien, vaeltajien ja metsästäjien käytössä pitkään marginaalissa. Paljasjalkakengät vaativat käyttäjiensä jaloilta totuttelua verrattuna perinteisiin, tuettuihin jalkineisiin, mutta tarjoavat vastineena runsaasti terveyshyötyjä.

Terveyshyötyjen lisäksi paljasjalkakengät toimivat loistavasti liikkuvan metsästäjän jalkineina hiipimisessä, alkukauden lämpimämmillä säillä ja kevyempää varustusta arvostavien valintana.

Paljasjalkakenkien valmistusmateriaalit vaihtelevat synteettisistä ratkaisuista kierrätystekstiiliin ja nahkaan, osan ollessa varustettu erillisellä vedenpitävällä kalvolla. Paljasjalkakengät istuvat jalkaan kuin jalkaan. Lue lisää: Paljasjaloin eräretkelle? Paljasjalkakengät testissä

Paljasjalkakengillä hiipiminen sujuu äänettömästi.

Houkuttelupyynti - pillit, kaaveet, tuoksut

Houkuttelupyynti vaatii riistaeläintiedon, teknisen houkutteluosaamisen ja paikkatuntemuksen lisäksi usein myös houkutteluvälineitä. Houkuttelupillivalikoima eri lajeille runsastuu jatkuvasti ja kattaa riistaeläimet ketusta kanadanhanheen.

Houkutuspillit ja kaaveet toimivat loistavana vaihtoehtona esimerkiksi ruokinnalle. Houkutteluruokintaa tähän asti ylläpitäneet vesilintumetsästäjät voivat ottaa tavoitteekseen kokeilla vesilinnustusta myös kaaveilla ja houkutuspillillä, mikäli aihe on vielä kokeilematta.

Linnustus kaaveilla ja pillittäen niiden luontaisilta kulkureiteiltä, lepopaikoilta ja ruokailualueilta haastaa metsästäjän sekä paikkatiedon, että houkutteluvälineiden teknisen osaamisen osalta.

 

Katselukiikarit - lisää turvallisuutta jahtiin

Katselukiikarit roikkuvat jokaisen lintuharrastajan kaulassa, mutta ovat myös jokaiselle metsästäjälle tärkeä työkalu!

Lajintunnistus, valikoiva pyynti, turvallisuusseikat ja hämärässä tapahtuva havainnointi hyötyvät kaikki hyvistä katselukiikareista. Osalle kiikarit ovat kasvaneet jo näköaistin luontaiseksi jatkeeksi, osa ehkä kamppailee vielä vastaan. Vankka suositus erityisesti aktiiviselle metsästäjälle - käy kokeilemassa ja investoi. Laadukas optiikka kestää vuosikymmeniä.

Katseklukiikarit lisäävät metsästyksen turvallisuutta.

Patruunat - biohajoavat välitulpat

Jokainen haulikon laukaus sylkäisee haulilastin perässä ulos ruutipanoksen ja haulien lisäksi myös niiden välissä olevan muovisen tulpan.

Perinteisesti haulipatruunoissa käytetyt huopaiset välitulpat ovat vähentymään päin teräshauleihin siirtymisen johdosta. Tämä on saanut vastuulliset patruunanvalmistajat pohtimaan välitulppiin soveltuvia biohajoavia materiaaleja.

Biohajoavia patruunoita tarjoaa muun muassa Metsästäjäliiton yhteistyökumppaninakin tunnettu BioAmmo.

Sadat maanomistajat ovat viimeisen muutaman vuoden aikana rakentaneet mailleen kosteikkoja vesilintujen poikue-elinympäristöiksi.

Elinympäristöt - Aidot poikue-elinympäristöt vesilintujen tukena

Elinympäristökunnostukset ovat tehneet huikeaa tulosta vesilintujen poikuemäärissä ja tarjoavat pesintä- ja levähdyspaikkojen lisäksi myös luonnonmukaisia ravinnonlähteitä. Elinympäristökunnostukset ovat täydellinen ratkaisu taantuviin vesilintukantoihin, luontokatoon ja harkiten metsästettynä kosteikot tarjoavat myös upeita jahtielämyksiä.

Vesilinnuille luontainen elinympäristö houkuttelee kevätmuuttajien ja pesijöiden lisäksi vesilintuja myös syksyllä, jolloin riistan hyvinvoinnin eteen kortensa kantanut metsästäjä voi hyvällä omallatunnolla nauttia työnsä hedelmistä. Sadat maanomistajat ovat viimeisen muutaman vuoden aikana rakentaneet mailleen kosteikkoja vesilintujen poikue-elinympäristöiksi, levähdyspaikoiksi ja osa myös metsästyksen mahdollistamiseksi.

Kohtuullista metsästystä harjoittamallakin kosteikon ympäristöhyöty on nettopositiivinen. Lue lisää Metsästäjäliiton ja Birdlifen yhteisestä SOTKA levähdysalueverkosto -hankkeesta.

Houkuttelumetsästyksessä on monta tapaa - peuralle voivat toimia pillit ja erilaiset hajusteet.

Pyyntitavat

Latvalinnustus

Latvalinnustus aloitettiin Lapista, laajennettiin 2021-2022 Pohjois-Pohjanmaalle ja vuonna 2022-2023 viimein myös Pohjois-Savoon metson osalta.

Latvalinnustus liikuttaa metsästäjiä, opettaa perinteisiä erätaitoja ja tuo vaihtelua ja rikkautta kanalinnustukseen. Latvalinnustuksen aiheuttama metsästysverotus ei ole merkittävä, mutta sen tarjoama metsästyksellinen anti ja elämykset huikeita.

Vuoden 2023 tammikuun yhtenä trendinä tarjoilemme nokipannukahveja tervastulilla, lumipuku päällä nautittuna.

Houkuttelumetsästys

Riistaeläinten ruokintakielto nostaa keskusteluissa päätään monen lajin kohdalla. Miten metsästys muovautuisi ruokintakiellon astuessa voimaan?

Houkuttelu, kulkureittien varrelta metsästys ja hiipiminen tarjoavat uusvanhoja ratkaisuja metsästykseen. Vaikka vuonna 2023 ei lainsäädännöllisiä muutoksia tapahtuisikaan, jo keskusteluissa olevat rajoitukset ohjaavat metsästäjiä miettimään uusia ratkaisuja. Aktiivinen metsästys haastaa ja opettaa metsästäjää.

Pienpetojen pintapyynti

Viimeisten kahden vuoden aikana vieraspetojen poistamisen eteen tehty järjestelmällinen työ on tuottanut onnistumisten lisäksi kasvavaa ymmärrystä tehokkaimmista pyyntitavoista.

Supikoiran pintapyynti on aktiivista koirapyyntiä, jonka teho vieraspetojen poistamisessa on kiistaton.

Loukku- ja luolapyynti kantavat oman osansa, mutta pintapyynti on osoittautunut supikoirapyynnissä työkaluista tehokkaimmaksi. Sokerina pohjalla pintapyynti tarjoaa hienoja yhteisiä työskentelymahdollisuuksia metsästäjälle ja koiralle.

Riistaeläimet - valkohäntäpeura

Valkohäntäpeurakantaa on harvennettu voimallisesti muutama vuosi, ja kanta näyttää leikkaantuneen osalla alueista tehokkaasti kohti alueellisten riistaneuvostojen tavoittelemaa tiheyttä.

Entistä antaumuksellisempi valikoiva pyynti, naarasvoittoinen verotus ja potentiaalisten, vielä kehittyvien peurapukkien säästely on tie luonnolliseen kiimakäyttäytymiseen, pitää huolen ajoissa tapahtuvasta astumisesta, vasomisesta ja tasapainoisesta kannan rakenteesta.

Valkohäntäpeura on upea riistaeläin joka tekee Suomesta Euroopan tasolla erityisen riistamaan ja josta on ammennettavissa runsaasti hyvinvointia, virkistysarvoja ja metsästyksellistä antia - nyt on arvostuksen aika!

 

Paremmat sometavat - kunnioittava ja kuunteleva keskustelu

Sosiaalisen median ollessa jokaisen suomalaisen saatavilla on myös keskustelu polarisoitunut radikaalisti eri kanavissa teemalla luonnonsuojelijat vastaan metsästäjät. Suojeluporukka näkee metsästäjät luonnon uhkana, kun taas metsästäjät kokevat kantavansa vastuun luonnonsuojelusta saaden kiitoksen sijaan lokaa.

Keskustelijat valitsevat puolensa ja pommittavat toisiaan mitä pahimmilla loukkauksilla. Huono käytös on ollut nettikeskusteluissa vallalla kauan, ja ilmassa on vahvaa väsymystä vastakkainasetteluun.

Asioita ei ratkaista etsimällä eroja, vaan etsimällä yhteistä. Yhä useampi somen käyttäjä haluaa luoda kunnioittavaa ja vastapuolta kuulevaa keskustelukulttuuria ja rakentaa someen hedelmällisempää vuorovaikutusta.