Saaliin käsittely - Suoliston ja ruoansulatuskanavan poisto

Teksti ja kuvat: Sauli Laaksonen  Valokuvat: Petri Kangasniemi   30.06.2022
hirven avaaminen maatossa
Perusperiaate on, että eläintä avataan maastossa mahdollisimman vähän likaantumisen välttämiseksi. Kuva: Petri Kangasniemi.
Sorkkaeläinten suolten poistaminen tulee tehdä mahdollisimman pian kaadon jälkeen, viimeistään tunnin kuluessa. Suolisto-osuman saanut eläin on suolistettava välittömästi.  Suolten poistossa rauhallisuus ja varovaisuus sekä käsien että välineiden puhtaus ovat hyväksi.

Tässä artikkelissa:

 

Suoliston poiston ja nylkemisen yhteydessä tapahtuu merkittävin osa riistan lihan saastumisesta. Enin osa ruokamyrkytyksiä aiheuttavista bakteereista ovat suolistoperäisiä ja niiden löytyminen lihasta on seurausta teurastusvirheistä ja osoitus ulostesaastumisesta. 

Ruoansulatuskanavan puhkeamista tulee varoa kaikin keinoin, eikä viiltoja saa tulla muihinkaan elimiin, kuten kohtuun tai virtsarakkoon tai maitoa tihkuviin utareisiin. Perusperiaate on, että eläintä avataan maastossa mahdollisimman vähän likaantumisen välttämiseksi.

Katso myös: Näin käsittelet hirven - selkeät videot

 

Vatsanahan avaus

Toimenpide aloitetaan tekemällä lyhyt ihoviilto heti rintalastan kärjen taakse. Tämän jälkeen lävistetään vatsanpeitteet vatsan keskiviivasta aina vatsaontelon puolelle. Seuraavaksi viilletään, terää sormilla suojaten, iho ja vatsanpeitteet auki samalla yhtenäisellä viillolla lantion etupuolelle asti.

Tarkoitukseen soveltuu hyvin pyöreäpäinen teuraspuukko. Tekniikka paljastaa mahdollisimman vähän vatsanpeitteitä, jotka ovat alttiita kuljetuksen aikaiselle likaantumiselle.

Vatsanpeitteet ja nahka halkaistaan yhdellä yhtenäisellä viillolla terää sormenpäillä suojaten.

Kalvojen ratkominen

Eläimen ollessa selällään hieman oikealla kyljellä aloitetaan ruoansulatuskanavan vatsaontelon kattoon kiinnittävien kalvojen ratkominen sormenpäillä. Avustajan käyttö helpottaa ja parantaa näkyvyyttä. Vanhempien eläinten sitkeissä kalvoissa käytetään varovasti puukkoa, taas sormenpäillä suojaten.

Kun pallean lävistävä ruokatorvi paljastuu, sidotaan se kahdella sidoksella noin kymmenen sentin välein. Nippusiteet tai narun pätkät soveltuvat tarkoitukseen erittäin hyvin, mutta älä jätä nippusiteitä tai narua luontoon.

Peräsuoli lypsetään tyhjäksi ulosteesta ja sidotaan vastaavasti. Sidokset estävät ruokatorven ja peräsuolen sisältöä pääsemästä vatsaonteloon.

Kun ruoansulatuskanavaa vatsaontelon kattoon kannattelevat kalvot on ratkottu, sidotaan ruokatorvi ja peräsuoli kahdella, toisistaan noin 10 senttimerin etäisyydellä olevalla sidoksella.

Sisäelinten poisto

Ruokatorvi ja peräsuoli katkaistaan sidosten välistä ja ruoansulatuselimet vyörytetään pois. Tekniikassa keuhkot, sydän, maksa ja munuaiset jäävät, ehkä pernaa lukuun ottamatta, ruhoon kiinni. Näin ne kulkevat puhtaina ruhon sisällä nylkypaikalle, jossa ne poistetaan ennen tai jälkeen nylkemisen.

Rintaonteloon vuotanut veri poistetaan pallean reunaan tehtävällä viillolla jolloin veri ja verihyytymät ammennetaan ulos vatsaontelosta.  Jos eläimen ruoansulatuskanava on puhjennut, voidaan suoliston sisältö poistaa vatsaontelosta mekaanisesti, esimerkiksi käsin kertakäyttökäsineitä käyttämällä.

Eläintä ei tule koskaan kääntää vatsalleen maastossa, koska maaperäbakteerit likaavat avattua ruhoa.

Luonnon vesiä ei tule käyttää puhdistukseen.

Jos eläin voidaan kuljettaa nylkypaikalle viivytyksettä, voidaan ruoansulatuskanavan poisto suorittaa siellä. Pienemmiltä hirvieläinlajeilta voidaan suolisto poistaa myös vasta nylkemiseen jälkeen.

Huonoin vaihtoehto on kaulan, rintakehän ja lantion halkaiseminen maastossa. Jälkisaastumista ei voi välttää ja saastumispinta-ala ja hukkaprosentti ovat suuria.

Lue myös edellinen osa: Nämä kaikki vaikuttavat lihan laatuun

 

Kouluttaudu lisää

Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus verkossa on kaikille metsästäjille hyödyllinen verkkokoulutus riistan sairauksista ja ravinnoksi käytettävästä lihasta. erityisesti silloin, jos seura aikoo myydä lihaa eteenpäin, on porukassa hyvä olla koulutuksen käynyt henkilö

Koulutus sisältää riistaeläinten anatomiaa, fysiologiaa ja riistaeläinten sairauksia, sekä tietopaketin metsästäjän terveyteen vaikuttavista muutoksista riistanlihassa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi asiaan liittyviä  säädöksiä ja määräyksiä.

On tärkeää, että metsästäjä osaa itse arvioida riistalihan laadun ja turvallisuuden. Koulutettu metsästäjä osaa todeta, mikäli liha sisältää ihmiselle vaarallisia muutoksia. 

Koulutus antaa oppeja lihan taitavampaan ja hygieenisempään käsittelyyn. Riistalihan laatuun vaikuttavat metsästyskäytännöt, teurastustekniikat, suolistus, kuljetus, nylky, viimeistely, jäähdytys sekä lahtivajojen hygienia. Myös riistanlihan raakakypsytys ja kylmäsäilytys käydään koulutuksessa läpi. Koulutettu metsästäjä hallitsee myös trikiininäytteen ottamiseen liittyvät vaatimukset.

Koulutus on erityisen hyödyllinen metsästäjille, tarkastavat ammutut hirvieläimet, joista haetaan uutta pyyntilupaa eläimen sairauden tai vahingoittumisen vuoksi.

 Jos edellisestä koulutuksestasi on aikaa, voit käydä myös kertauskurssin, jolloin saat koulutuksen puoleen hintaan.

Koulutusohjelma on Ruokaviraston hyväksymä. Metsästäjäliiton jäsenille kurssin hinta on 100 €, muille 150 €.

Ilmoittaudu metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutukseen >> 

Koulutuksessa käytetään Sauli Laaksosen kirjaa Metsästäjän terveysoppi, jonka voi hankkia Eräkontista.