Saaliin käsittely - Nylkeminen ja elinten poisto

Teksti ja kuvat: Sauli Laaksonen  07.04.2023
Taljan poisto tehdään mahdollisimman pian kaadon jälkeen. Nylkemisen jälkeen se suolataan kauttaaltaan säilymisen parantamiseksi ennen nahkamuokkaamoon lähettämistä. Kuva: Jussi Laine.
Taljan poisto tehdään mahdollisimman pian kaadon jälkeen. Nylkemisen jälkeen se suolataan kauttaaltaan säilymisen parantamiseksi ennen nahkamuokkaamoon lähettämistä. Kuva: Jussi Laine.
Nylkemisen aikana ruho voi saastua eläimen taljasta, nylkemiseen käytettävistä välineistä ja nylkijän käsistä sekä ulosteperäisillä, maaperän ja ihon bakteereilla. Niinpä työvaatteiden, veitsien ja lihakoukkujen puhtauteen tulee kiinnittää huomiota.

Tässä artikkelissa:

 

Taljan poisto tehdään mahdollisimman pian kaadon jälkeen, varsinkin, jos sää on lämmin eikä ruhoa voida tehokkaasti jäähdyttää välivarastossa.  Nylkemistä myös helpottaa, jos ruho on vielä lämmin.

Tärkeä hygieniasääntö on, että taljan ulkopinta, sitä koskeneet välineet tai kädet eivät missään vaiheessa saa koskea ruhon ulkopintaan. Kädet ja työvälineet pestään kuumalla vedellä huolellisesti ennen nylkemiseen ryhtymistä ja aina niiden likaannuttua. Veitset puhdistetaan ja steriloidaan vähintään 82-asteisessa vedessä tai vesihöyryssä.

Lue myös: Saaliin käsittely - Nämä kaikki vaikuttavat lihan laatuun

 

Piirtäminen

Suurten saaliseläinten nylkeminen aloitetaan taljan piirtämisellä, jolloin iho halkaistaan tiettyjä linjoja pitkin.  Nahkaa leikattaessa veitsen tulee aina viiltää sisältä ulospäin, jolloin iholla ja karvoissa olevat epäpuhtaudet eivät joudu ruhoon. Tekniikka vähentää myös karvan katkeilua ja irtokarvan joutumista nyljetylle pinnalle. Tämä onnistuu parhaiten pyöreäpäisellä avausveitsellä.

Piirto aloitetaan halkaisemalla nahka vatsanpuolelta ruhon keskiviivaa pitkin kaulasta lantioon asti. Tämän jälkeen avataan raajat keskiviiltoon ulottuvilla viilloilla. 

Nylkeminen aloitetaan piirtämisellä. Talja halkaistaan ensin kaulasta peräaukkoon jonka jälkeen avataan raajat kuvan esittämien linjojen mukaan. Puukko viiltää aina nahasta ulospäin. Nylkypukki helpottaa työskentelyä.

Nylkeminen

Nylkemistä jatketaan raajoista alkaen etu- ja takasäärten puolivälistä. Etupolven ja kinnernivelen paljastuttua, katkaistaan jalat koipiluiden ja nivelten yhtymäkohdasta.

Nylkemistä jatketaan korkeussuunnassa vatsa- ja rintaontelon alueen puoleenväliin. Tämä alue on helpompi nylkeä ruhon ollessa vaaka-asennossa. Takapää nyljetään peräaukon ja hännän alapuolelle ja häntä katkaistaan.

Raajojen nylkeminen aloitetaan säären puolesta välistä. Koko ajan varotaan, etteivät taljan karvapuoli tai kädet, jotka ovat koskeneet siihen, kosketa ruhon pintaa.

Peräsuolen poisto

Peräsuoli poistetaan ennen eläimen nostoa. Se irrotetaan veitsellä lantio-ontelon seinämästä ja peräaukkoa ympäröivästä kudoksesta ja poistetaan.

Penis katkaistaan tyvestä. Virtsarakko ja sukuelimet poistetaan samassa yhteydessä.

On huolehdittava, että peräsuolen tai virtsarakon sisältöä ei pääse vatsaonteloon. Peräaukon irrottamisen jälkeen käytettävä puukko ja työskentelijän kädet on puhdistettava ja steriloitava huolella ennen työskentelyn jatkamista.

Peräaukon irrottamisen jälkeen käytettävä puukko ja työskentelijän kädet on puhdistettava ja steriloitava huolella ennen työskentelyn jatkamista.

Lue myös: Saaliin käsittely - Suoliston ja ruoansulatuskanavan poisto

 

Pään irrotus

Ruhon nostamisen yhteydessä nylky jatkuu ylhäältä alaspäin. Veitsen käyttöä on vältettävä aina, jos nahka on mahdollista irrottaa vetämällä, esimerkiksi taljan avulla tai nylkykirvestä käyttämällä.

Nylkevä veitsi tulee kohdistaa ruhosta poispäin nahkaa vasten varoen lihaskalvojen rikkomista tai nahan puhkaisemista. Nahan vetäminen samanaikaisesti alaspäin helpottaa nylkemisen tekniikkaa. Työskentelyn yhteydessä tulee koko ajan varoa koskettelemasta paljasta ruhon pintaa käsin, työvälinein tai vaattein.

Pää voidaan irrottaa ennen nylkyä tai vasta viimeisenä. Eläimen riippuessa toimenpide on helpompi suorittaa. Kun nylkeminen on edennyt korvien etupuolelle, katkaistaan nyljetty talja niin, että korvat jäävät taljaan. Pää irrotetaan katkaisemalla kallon ja ensimmäisen nikaman (atlas) väliset nivelsiteet, selkäydin ja kurkunpään kudokset.

 

Elimet poistetaan nylkemisen jälkeen irrottamalla pallea rintakehästä, jolloin elimet putoavat lähes omalla painollaan riippuvasta eläimestä. Työtä helpottaa rintakehän levittäjä.

Sisäelinten poisto

Nylkemisen jälkeen poistetaan rintaontelon elimet, ruoka- ja henkitorvi sekä munuaiset ja perna yhtenä elinnippuna. Rintalastan päällä olevat pehmeät kudokset viilletään puhtaalla puukolla rintalastaan asti ja rintakehä halkaistaan sahaamalla rintalasta viiltoa pitkin alas rinta-aukkoon asti.

Munuaiset irrotetaan vatsaontelon katosta, pallea leikataan irti rintakehää seuraten ja sydänpussin kiinnikkeet rintalastaan katkaistaan. Elinnippu putoaa lähes omalla painollaan ja irtoamista avustetaan tarvittaessa vetämällä ja samalla halkaisemalla kaulan lihaskudosta, jolloin ruoka- ja henkitorvi irtoavat. Sydän halkaistaan veren poistamiseksi kammioista.

Tämän jälkeen elinnippu ripustetaan telineeseen ja viedään kylmäsäilytystiloihin. Elimet voidaan poistaa myös ennen nylkemistä, mutta tällöin on varottava, ettei ruokatorven sisältöä pääse ruhoon.

 

Ruho viimeistellään poistamalla näkyvä lika veitsellä. Vettä ei saa käyttää.

Viimeistely

Ruho viimeistellään poistamalla näkyvä lika veitsellä leikaten ja nyppimällä irtokarvat. Saastuneet kaula- ja kuvelihat poistetaan. On varottava koskemasta ruhoa käsillä. Mahdolliset jäljelle jääneet sukupuolielimet tai niiden osat poistetaan.  

Vettä ei saa käyttää koskaan ruhon puhdistukseen. Tarvittaessa irrotetaan likaantunut vatsa- tai rintakalvo.  Pyyhkimistä paperilla, kankaalla tai muulla huokoisella materiaalilla ei saa tehdä.

Viimeiseksi poistetaan huolellisesti ruhossa ampumisen takia syntyneet vertymät. Poistoalueen on ulotuttava niin laajalle, että noin 5 -10 senttimetriä vaurioitumatonta kudosta poistetaan, jotta mahdolliset lyijyjäämät saadaan poistettua. Älä anna koirille ampumajälkien siivousjätettä.

 

Kouluttaudu lisää

Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus verkossa on kaikille metsästäjille hyödyllinen verkkokoulutus riistan sairauksista ja ravinnoksi käytettävästä lihasta. erityisesti silloin, jos seura aikoo myydä lihaa eteenpäin, on porukassa hyvä olla koulutuksen käynyt henkilö

Koulutus sisältää riistaeläinten anatomiaa, fysiologiaa ja riistaeläinten sairauksia, sekä tietopaketin metsästäjän terveyteen vaikuttavista muutoksista riistanlihassa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi asiaan liittyviä  säädöksiä ja määräyksiä.

On tärkeää, että metsästäjä osaa itse arvioida riistalihan laadun ja turvallisuuden. Koulutettu metsästäjä osaa todeta, mikäli liha sisältää ihmiselle vaarallisia muutoksia. 

Koulutus antaa oppeja lihan taitavampaan ja hygieenisempään käsittelyyn. Riistalihan laatuun vaikuttavat metsästyskäytännöt, teurastustekniikat, suolistus, kuljetus, nylky, viimeistely, jäähdytys sekä lahtivajojen hygienia. Myös riistanlihan raakakypsytys ja kylmäsäilytys käydään koulutuksessa läpi. Koulutettu metsästäjä hallitsee myös trikiininäytteen ottamiseen liittyvät vaatimukset.

Koulutus on erityisen hyödyllinen metsästäjille, tarkastavat ammutut hirvieläimet, joista haetaan uutta pyyntilupaa eläimen sairauden tai vahingoittumisen vuoksi.

 Jos edellisestä koulutuksestasi on aikaa, voit käydä myös kertauskurssin, jolloin saat koulutuksen puoleen hintaan.

Koulutusohjelma on Ruokaviraston hyväksymä. Metsästäjäliiton jäsenille kurssin hinta on 100 €, muille 150 €.

Ilmoittaudu metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutukseen >> 

Koulutuksessa käytetään Sauli Laaksosen kirjaa Metsästäjän terveysoppi, jonka voi hankkia Eräkontista