Nuoret mukaan vieraspetotalkoisiin

Teksti ja kuvat: Eija Vallinheimo  03.12.2021
Nuorten Metso-leireillä tutustutaan usein vieraspetopyyntiin, joka on tärkeää luonnonhoitotyötä. Vieraspetopyynti sopii myös nuorille!
Nuorten Metso-leireillä tutustutaan usein vieraspetopyyntiin, joka on tärkeää luonnonhoitotyötä. Vieraspetopyynti sopii myös nuorille!
Pienpetojen pyynnin perustan muodostavat loukku- ja rautapyynti, jotka ovat myös erinomaisia riistanhoidon muotoja nuorille metsästäjän aluille. Jokainen pyydetty minkki on samalla luonnonsuojelua parhaimmillaan.

Pienpetopyynti on tärkeä riistanhoidollinen toimi. Sillä pyritään turvaamaan monien eläinlajien poikastuotto ja ehkäisemään tautien leviämistä. Vieraslajit ovat vakava uhka etenkin linnustolle.

Pienpetoja metsästettäessä on huomioitava samat eettiset säännöt kuin muussakin metsästyksessä. Pyynti tulisi kohdistaa erityisesti vierasperäisten petojen eli supikoiran ja minkin pyyntiin, koska ne tuhoavat alkuperäislajistoamme. Pienpetopyytäjäksi opetteleminen on samalla linnuston pesinnän ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Metso-leireillä voidaan tutustua jälkimaton avulla eläinten jälkiin.

Miten aloittaa pienpetopyynti?

Minkkejä pyydetään monella tavalla. Suosituinta on loukkujen ja heti tappavien rautojen käyttö. Usein nuoret metsästäjät aloittavat metsästämisen juuri loukkupyynnillä. 

Pienpetopyynti tarjoaa hyvän mahdollisuuden oppia harrastamalla tuntemaan luontoa ja luonnossa liikkuvia eläimiä. Pienpetopyynnissä, kuten kaikessa muussakin metsästyksessä, avain onnistumiseen on tuntea kohdelaji, sen elintavat ja ympäristöt. Niinpä loukku- ja rautapyynnissäkin on tärkeää ottaa huomioon pyydysten sijainti, eläinten liikkuminen ja syötitys. 

Tästä Jahtimedian artikkelista voit lukea lisää vinkkejä minkin pyyntiin.

Supikoiran pyynnistä voit lukea lisää täältä.

Ymmärrys ja tieto on tärkeää, jotta pienpetoja saadaan vähennettyä. Tämän takia tietoa pyyntitavoista ja -taidoista tulee opettaa nuorille. Taitoja opetetaan mm. Metsästäjäliiton Metso-leireillä. Apua saa tarvittaessa metsästysseuroista tai Metsästäjäliiton Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hankkeesta.

 

Vinkit minkkijahtiin

  • Hetitappavia rautoja voi ostaa hyvin varustelluista eräliikkeistä. Suosittu malli on esimerkiksi Jalmarin laatikkorauta. Hetitappavaa rautaa ei tarvitse kokea päivittäin.
  • Loukku asetetaan sellaiselle paikalle, jossa minkki viihtyy eli yleensä lähelle rantaa. Mikäli rannalla on esimerkiksi veteen johtava puunrunko, sen vieressä on hyvä paikka minkkiloukulle.
  • Pyydykseen voi asettaa syötiksi kaloja, kalanperkeitä tai vaikkapa koiranruokaa.  Mieluisimmat syötit oppii löytämään kokeilemalla. 
  • Katso Metsästäjäliiton kattavat ohjevideot, joista opit kaiken tarpeellisen

Metsästyslainsäädäntö muuttui ja vieraslajilaki sekä -asetus säädettiin vuonna 2019 niin, että minkin ja supikoiran pyynti ei enää edellytä suoritettua metsästäjätutkintoa eikä maksettua riistanhoitomaksua.

Pyyntiin pitää kuitenkin olla maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa. Monet maanomistajat kuitenkin antavat mielellään luvan pienpetojen pyyntiin. Pyyntiä voi tehdä joko yksin tai yhdessä kavereiden kanssa.