Saaliin käsittely: näin käsittelet villisian - katso selkeät videot

Videot: Suomen Metsästäjäliitto  06.10.2023
Opi käsittelemään villisika suolistuksesta lihan leikkaukseen ja näytteiden ottoon.
Opi käsittelemään villisika suolistuksesta lihan leikkaukseen ja näytteiden ottoon.
Opi käsittelemään villisika suolistuksesta lihan leikkaukseen ja näytteiden ottoon.

Nylkeminen, suolistus ja paloittelu

ASF- ja kohtunäytteet

Trikiininäytteet

Trikiini

Villisika tulee kypsentää asianmukaisesti. Villisikaa ei syödä raakana ja trikiinitarkastus tulee olla tehtynä.

Trikiini on sukkulamato, joka voi loisia kaikissa lihaa syövissä eläimissä, myös ihmisessä. Vaikka edellinen ihmisen trikinoositapaus on todettu Suomessa 1970-luvulla, on mikroskooppisen pieni trikiini edelleen uhka, sillä trikinellaa on havaittu muun muassa villisioissa ja karhuissa. 

Suomessa on kuitenkin toimiva testausjärjestelmä, ja trikiini kuolee kypsennettäessä. Tutkittua ja läpikypsäksi paistettua lihaa on siis turvallista käyttää. Metsästäjäliiton kumppani Kymen Ympäsristölaboratorio tarjoaa jäsenille -30 % alennuksen trikiinitutkimuksen hinnasta.

Kohtunäyte

Luonnonvarakeskus (Luke) kerää villisikanaaraiden kohtuja villisian porsastuoton selvittämiseksi kannan arviointia varten. Koska villisian porsastuotto vaihtelee ikäluokittain, tarvitaan eläimestä kohdun lisäksi myös alaleuan valokuva, jonka perusteella tehdään Lukessa ikäarvio. Villisikanäytteiden ilmoituslomake Lukeen.

Afrikkalainen sikarutto

Suurimpia uhkia ovat villisian mukana mahdollisesti leviävät eläintaudit, joista vakavin on afrikkalainen sikarutto (ASF), sikaeläimiin tarttuva tappava verenvuotokuume. Tautiin ei ole rokotetta eikä hoitokeinoja.

Afrikkalainen sikarutto uhkaa paitsi villisikakantaa myös siankasvatusta elinkeinona. Yksikin Suomessa havaittu tautitapaus vaarantaisi koko suomalaisen sianlihan viennin ja aiheuttaisi löytöalueelle metsästysrajoituksia.

Koska villisiat saattavat levittää ASF-virusta ja kaikkiruokaisina myös trikiiniä, tulisi kaikista ammutuista ottaa ASF- ja trikiininäytteet. Kuolleena löydetyistä villisioista tulee tehdä aina ilmoitus kunnaneläinlääkärille.  Trikiininäyte leikataan joko pallealihaksesta tai etujalasta ja lähetetään valittuun laboratorioon. ASF-näytteet toimitetaan Ruokavirastoon Helsinkiin tutkittaviksi. Näytteenotosta löytyy ohjevideoita Metsästäjäliiton sivuilta. Näytteidenotossa tarvittava välineet voi tilata etukäteen Ruokavirastolta.

Lue lisää: