Yhteistyön voimalla vieraspetoja vastaan

Teksti: Kirsi Färm  Valokuvat: Jyrki Puupponen  27.09.2021
Ilman mökkiläisten ja metsästäjien yhteistyötä mökkirannoissa luuhaavat minkit jäävät usein pyytämättä.
Ilman mökkiläisten ja metsästäjien yhteistyötä mökkirannoissa luuhaavat minkit jäävät usein pyytämättä.
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman ”Mökkiläiset vieraspetopyyntiin” -hankkeen tarkoituksena on aktivoida mökkiläisiä joko pyytämään vieraspetoja itse tai lainaamaan maansa pyyntitarkoituksiin. Aktiivisella vieraspetojen poistolla turvataan kotoperäisten lajien lisääntyminen. Hankkeen ensimmäinen kesä 2021 alkaa olla ohi.

Mökkipaikkakunnilla on monesti laajoja alueita hirvieläinten metsästykseen, mutta yksittäiset vapaa-ajan asuntojen tontit puuttuvat yleensä metsästysalueilta. Näin ollen näillä tonteilla ei harrasteta haitallisten vieraslajien pyyntiäkään, ellei tontin omistaja ole itse asiasta kiinnostunut.

1.6.2019 minkki, piisami, rämemajava ja supikoira lisättiin rauhoittamattomien eläinten listalle. Tämä tarkoittaa, ettei näiden lajien pyyntiin tarvitse suorittaa metsästäjätutkintoa. Pyyntiin tarvitaan kuitenkin aina maanomistajan lupa, ja pyytäjän täytyy osata eläimen oikea lopetustapa.

EU-rahoitteisen hankkeen ideana oli aktivoida mökkiläiset mukaan vieraspetojen poistotalkoisiin.

Lue lisää: Metsästäjäliitto aktivoi mökkiläisiä yhdessä metsästäjien kanssa vieraspetopyyntiin

 

Padasjoen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Markus Niemi kouluttaa mökkiläistä laatikkoraudan käyttöön. Niemi on tyytyväinen hankkeen saamasta positiivisesta vastaanotosta. Kuva: Jyrki Puupponen.

Ranta-asukkaiden apu tärkeää minkin ja supikoiran poistoon

Vuoden 2021 hankealueeksi valikoitui supikoiran suuremman levinneisyyden mukaan Metsästäjäliiton 10 eteläisintä piiriä. Hankkeessa ovat mukana Svenska-Österbotten, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Suur-Savo, Kymi, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Etelä-Häme ja Pohjois-Häme.

Ensimmäinen ”Mökkiläiset vieraspetopyyntiin” -hanke eteni pilottina aluevastaavien ja hankevetäjän voimin. Hanketiimi välitti valittujen kohdealueiden seuroille ja pyytäjille loukut. Loukut viritettiin joko kiinnostuneen mökkiläisen toimesta tai metsästysseuran aktiivien puolesta.

Heinäkuun 20 ensimmäistä päivää olivat kiireistä aikaa, hankevastaava Petri Passila muistelee.

– Kilometrejä kertyi pakettiautolla peräkärryn kanssa kaikkiaan 2 715. Tänä aikana jaettiin 480 loukkua mukana oleville piireille.

Loukkupakettiin kuului 40 minkkiloukkua, sekä neljä mäyrä- ja Ka-Nu-loukkua, minkkihajusteita ja selkeät ohjeet.

Hankealueet valittiin vesilintujen lisääntymisen kannalta tärkeistä vesistöistä, joissa on runsaasti ranta-asutusta.

– Molemmat vieraspetolajit viihtyvät ja asuvat samoilla alueilla vesilintujen kanssa, joten ranta-asukkaiden apuja kaivataan minkin ja supikoiran poistoon, Passila tietää.

Mikäli joka kymmenes Suomen mökkiläinen pyydystäisi yhden minkin vuodessa, vuotuinen minkkisaalis tuplaantuisi

Mikäli joka kymmenes Suomen mökkiläinen pyydystäisi yhden minkin vuodessa, vuotuinen minkkisaalis tuplaantuisi. Suomessa on n. 510 000 kesämökkiä ja vuotuinen minkkisaalis oli vuonna 2020 n.  50 000 kpl.

Hankkeen aluevastaavat tiedustelivat omista piireistään halukkaita metsästysseuroja tärkeiden vesilintujen lisääntymisvesistöjen läheltä. Kiinnostus oli runsasta, ja kaikilla piireillä olikin alueet ja yhteyshenkilöt valmiina heti hankkeen alkaessa.

– Ensimmäiset vapaaehtoiset ilmoitukset tavoitelluista saaliseläimistä tulivatkin heti elokuun alussa, joten nopeasta reagoinnista kiitokset mukana oleville, hankevastaava Passila iloitsee.

 

Ensimmäisen kesän tuloksia odotellessa

Varsinainen ”vedenpitävä” saalistilasto saadaan selville tämän vuoden loppuun mennessä, jolloin aluevastaavat palauttavat sekä piiriensä saalistilastot, että mökkiläisiltä saamansa palautteet.

Kentältä kuuluvien puheiden mukaan loukuilla on kuitenkin saatu jo saalista, huolimatta siitä, että loukut eivät tämän kesän helteissä kauaa ehtineet rannoilla hajustumaan.

– Meillä Pohjois-Hämeessä on minkkien määrä tänä kesänä yllättänyt totaalisesti. Onko syynä ennätyskuiva kesä ja sen aiheuttamat ongelmat muulle luonnolle poikaskuolemineen, mutta omalla kohdalla tämän kesän minkkisaalis on tuplasti suurempi aiempien vuosien keskiarvoon, Passila summaa.

Lue lisää: Jokainen pyydetty minkki on luonnosuojeluteko

Info
Pienpetohanke käynnistynyt

 

logo

Metsästäjäliitolla on käynnissä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella toimiva Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke, jonka tarkoituksena on aktivoida mökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua alueen metsästäjiltä.

Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Hankkeesta voit lukea lisää hankesivuilta. Sivulta löydät myös lähimmnän yhteyshenkilösi tiedot.