Miten valita lintukoira? Erilaisten rotujen erot

Teksti: Erja Pekkala  10.05.2022
Lintukoirien erot
Lintukoiraa harkitsevan kannattaa miettiä, minkä tyypistä metsästystä haluaa harrastaa, onko tarkoitus vain linnustaa vai metsästää myös jotain muuta riistaa. Kuvassa englanninsetteri Bean noutonäyte.
Kevät ja kesä on aikaa, jolloin moni metsästäjä miettii, olisiko aika hankkia metsästyskoira avuksi syksyn lintujahtiin. Mieltä saattaa kaivella joku löytymättä jäänyt pudotus tai kaverin lintukoira, jonka tehokas työskentely auttoi saaliin talteen noutamisessa ja yleensäkin aran riistan pyynnissä. Jos mielessä on lintukoiran hankinta, saat tästä jutusta arvokkaita vinkkejä rodun valintaan.

Tässä artikkelissa:

 

Suomesta löytyy todella laaja rotukirjo metsästyskoiria erityyppisiin linnustusmuotoihin.

Metsäkanalintuja pyydetään useimmiten meidän pohjoismaalaisten oman erityisaarteen eli lintua puuhun haukkuvan pystykorvan kanssa. Peltokanalintujen pyyntiin ovat erikoistuneet seisojat sekä ylösajavat rodut ja vesilintujen noutoon nimensä mukaisesti erityyppiset noutajat.

Tätä voidaan pitää karkeana jakona, jonka perusteella voi parhaiten päätyä itselle toimivaan rotuun, mutta valintaa kannattaa Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijä Hannu Liedeksen mukaan lähestyä laajemmalla näkökulmalla.

 

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijä Hannu Liedes.

Mieti ensin, mihin tarvitset koiraa ja missä aiot metsästää

Lintukoiraa harkitsevan kannattaa miettiä, minkä tyypistä metsästystä haluaa harrastaa, onko tarkoitus vain linnustaa vai metsästää myös jotain muuta riistaa.

– Lisäksi on hyvä huomioida, minkälaisissa maastoissa metsästää – pieniin puroihin ja metsälampiin ei ehkä noutajaa tarvita.

– Myös sillä on merkitystä missä asuu, sillä pystykorvat viihtyvät usein mielellään ulkotarhassa, kun taas noutajat, spanielit ja seisojat ovat tupakoiria, Liedes neuvoo.

Pystykorva paikallistaa linnun ja ilmoittaa haukkumalla sen paikan. Kuva: Raimo Holappa.

Pystykorvaiset lintukoirat

Pystykorva haukkuu puussa istuvaa lintua ja ilmaisee näin riistan sijainnin.

Koira seuraa pakenevaa lintua useita satoja metrejä ja linnun jäädessä puuhun, aloittaa haukun uudelleen pyrkien pitämään linnun aloillaan metsästäjän hiipiessä ampumisetäisyydelle.

Pystykorvista lintukoirana käytetään eniten suomenpystykorvia sekä pohjanpystykorvia. Suomalaisille punaisen pikinokan kanssa riistan pyynti edustaa hyvin perinteistä metsästyskulttuuria – kansalliskoira on tuonut ruokaa pöytään ja turkiksia lämmikkeeksi jopa satoja vuosia.

Lisäksi linnunhaukkukokeisiin on osallistumisoikeus karjalankarhukoiralla ja kaikilla laikoilla, vaikkakin nämä rodut ovat tyypillisimmillään suurriistan pyynnissä.

Lue lisää: Metsäkanalintuja haukkuva laika

Laika on kaiken riistan koira, jolle kelpaa iso ja pieni riista. Kausi alkaa sorsatuksesta, jonka jälkeen siirrytään kanalinnustukseen ja hirvestykseen. Se soveltuu myös pienpetojen, esimerkiksi näädän pyyntiin. Kuva: Marko Kolmonen.
Pohjoisiin oloihin sopeutuneet pikinokat ovat olleet esi-isiemme kumppaneina todennäköisesti jopa tuhansia vuosia. Kuva: Sakari Kauppi.

Suomenpystykorva on itsenäisen samoilijan koira

Suomenpystykorvat kuten myös pohjanpystykorvat ovat monipuolisia, ns. kaikenriistan metsästyskoiria, jotka ovat nykyään myös kaupungistuneet ja karistaneet hartioiltaan ikuisen räksyttäjän maineen.

Linnunhakun lisäksi molempia käytetään pienpetojen pyynnissä sekä myös hirvellä ja karhulla. Yksittäisillä koirilla on innostusta myös vesilintujen noutoon.

– Koulutuksellisesti pystykorvat ovat hyvin vaistojensa varassa toimivia koiria, eivätkä ne varsinaisesti tarvitse koulutusta vaan omistajan, jolla saapas kuluu eli koira saa metsässä mahdollisuuksia nuoresta lähtien. Metsäkanalinnun pyynti pystykorvalla sopii ihmiselle, joka tykkää samoilla koiransa kanssa kahdestaan, sillä kyseinen metsästysmuoto on enemmänkin yksinään pyyntiä, kuin seuruejahtia, kuvailee Liedes.

Lue lisää: Suomenpystykorvan koulutus metsästyskoiraksi

 

Mannermaiset kanakoirat seisovat lintuja

Toinen hyvin monipuoliseen metsästykseen sopiva lintukoiraryhmä ovat seisojista mannermaiset kanakoirat, joista meillä yleisimpiä rotuja ovat sekä lyhytkarvaiset että karkeakarvaiset saksanseisojat. Molempia on rekisteröity parina viime vuonna kolmensadan molemmin puolin.

Katso video: Monipuolinen saksanseisoja työssään

Seuraavana ryhmässä rekisteröintimäärällään tulevat bretoni, stabijhoun, lyhytkarvainen unkarinvizsla, weimarinseisojat sekä münsterinseisojat. Seisojia käytetään metsä- ja peltokanalintujen pyynnin lisäksi myös vesilintujen ja kyyhkyjen metsästyksessä.

Havaittuaan riistan seisoja jää paikoilleen kiinteänä ja jännittyneenä ja ilmaisee näin ohjaajalleen riistan sijainnin. Koulutettu koira odottaa liikkumatta, kunnes ohjaaja tulee sen vierelle ja antaa koiralle luvan linnun karkottamiseen.

– Kun lintu lähtee lentoon, koiran kuuluu pysähtyä ja odottaa lupaa pudotetun linnun noutoon. Myös vesilintujen ja kyyhkyjen pyynnissä koiran kuuluu odottaa noutolupa, itsekin saksanseisojia harrastava Hannu Liedes kertoo.

Lue lisää rodusta: Saksanseisojan koulutus metsästyskoiraksi

Saksanseisojan koulutus vaatii omistajalta johdonmukaisuutta ja sitoutumista. Kuva: Jari Salonen.

Seisojilla on pitkä ja monipuolinen kausi

Liedeksen mukaan seisojia käytetään linnunmetsästyksen lisäksi muun muassa pienpetopyynnissä ja verijäljellä.

– Seisojan käyttökausi on pitkä. Se alkaa elokuun kymmenes kyyhkyjahdilla ja päättyy maaliskuun lopussa tunturissa riekonpyynnissä. Seisojaa käytetään yleisesti myös pienpetopyynnissä hyvinkin tulosellisesti. Hirvieläinten jahdissa seisojia käytetään haavakoiden jäljittämisessä ja onpa Ruotsissa ammuttu eräälle seisojalle parikymmentä hirveäkin, tietää Liedes.

Seisojien roturyhmään kuuluvat myös englantilaisten kanakoirat, joita ovat englanninsetteri, gordoninsetteri, pointteri ja punainen sekä punavalkoinen irlanninsetteri. Englantilaiset kanakoirat ovat linnunpyynnin spesialisteja ja niiden kaikkien alkuperä juontaa Britteinsaarille.

– Englantilaiset kanakoirat ovat puhtaasti lintukoiria ja niiden käyttökokeissa on yksinomaan linturiista sallittua, kun taas mannermaisten rotujen KAER-kokeessa hyväksytään linnun lisäksi jänis ja arvostellaan myös käyttäytyminen pedoille. Englantilaisilla ei ole myöskään erillisiä noutotehtäviä, eikä vesityötä tai jälkityötä.

– Hyvä seisoja saa linnun painautumaan paikoilleen kaukanakin ohjaajastaan, mutta jos koira jää liian kauas linnusta, se kipittelee seisonnan aikana karkuun, ennen kuin metsästäjä ehtii paikalle.

Englanninsetteri Ailigaslammen Beaivvaš eli Bea, vuoden eräkoira 2019. Kuva: Pekka Rousi.

Noutava koira on ehdoton vesilintujahdissa

– Noutajat noutavat linnun sekä vedestä että maalta. Noutava lintukoira on hyvä apu sorsajahdissa ja itse en edes lähtisi sorsastamaan ilman koiraa. Peitteiseen vesistöön jää ilman koiraa helposti lintuja löytymättä. Myös kyyhkyjahdissa lintujen löytymisen kannalta koira on oleellinen, Liedes neuvoo.

Lue lisää: Kultaisennoutajan koulutus

Noutavan koiran käyttö kuuluu vastuulliseen metsästykseen, sillä se etsii tehokkaasti mahdolliset haavakot talteen.Kuva: Pekka Rousi.

Spanielin kanssa metsästetään tiiviisti lähekkäin

Hyvin monia rotuja voidaan käyttää ns. ylösajavina, suosittuja ovat spanielit ja viiriäiskoira. Ero seisojiin on siinä, että koira ei merkkaa riistaa seisonnalla, vaan ajaa sen liikkeelle saman tien. Ylösajava liikkuu ”haulikkohollilla”, liian laajahakuisen kanssa metsästys ei onnistu.

– Kokenut ohjaaja näkee koiran työskentelystä, milloin se on havainnut riistaa. Yleisesti karkottavaa koiraa voidaan käyttää metsästyksessä hyvin monipuolisesti myös pienriistan sekä hirvieläinten metsästyksessä. Koira nostaa riistan liikkeelle röyhkeällä karkotuksella, mutta sen ei saa lähteä seuraamaan riistaa liian pitkälle.

Lue lisää rodusta: Spanielinpennusta metsästyskoiraksi

Jyri Mononen metsästää Brunon kanssa myös valtateiden varrella. Spanieli onkin oiva valinta niille, jotka metsästävät pirstoutuneilla metsästysmailla, junaratojen ja teiden läheisyydessä sekä susialueilla. Kuva: Kaisa Huttunen.

Miten päästä alkuun rodun valinnassa?

Aloittelevalle koiraharrastajalle Liedes antaa vielä ohjeeksi sen, että rotua ja yksilöä valitessa kannattaa tutustua tarkasti pentueiden taustoihin ja kysellä kasvattajien lisäksi myös muilta harrastajilta.

– Etenkin noutajissa, spanieleissa ja englantilaisissa kanakoirissa rodut ovat jakaantuneet käyttökoiriin ja näyttelylinjaisiin koiriin. Jos koirasta haluaa toimivan metsästyskoiran, kannattaa se ottaa pentueesta, jolla on taustalla metsästäviä vanhempia useassa polvessa. Käyttökokeet ovat hyvä mittari, sillä tulokset ovat ainoa virallinen todiste vanhempien soveltuvuudesta riistatyöhön.

Lue myös: Miten aloittaa metsästysharrastus koiran kanssa?

Labradorinnoutaja on koko maailman suosituin koirarotu.

Rotu kuin rotu - koulutus on kaiken A ja O

Liedes muistuttaa, että seisojat, noutajat ja ylösajavat koirat vaativat riistatyöskentelyn onnistumisen eteen paljon koulutusta, vaikka koiran vietit olisivatkin kohdallaan.

– Koiran ja ohjaajan yhteistyön pitää toimia. Tottelevaisuus ja ohjattavuus ovat erittäin tärkeässä roolissa. Noutokin on koulutettavissa, vaikka se näille roduille usein on hyvin luontaista.

Kaikki koirarodut on jaettu FCI:n eli kansainvälisen koiranjalostusliiton mukaisiin roturyhmiin. Ryhmän kahdeksan muodostavat noutajat, vesikoirat ja ylösajavat rodut. Rekisteröinneissä ryhmän kärkisijoilla ovat kirkkaasti labradorinnoutaja, joka on koko maailman suosituin koirarotu sekä kultainennoutaja, joka oli viime vuonna Suomessa neljänneksi suosituin rotu. Spanieleista selkeästi suosituin on cockerspanieli ja toisena tulee englanninspringerspanieli.

 

Muista rokotukset!

Rokota pentukoira rokotusohjelman mukaisesti. Lisää tietoa voit lukea tästä Jahtimedian rokotusjutusta.

Liity Metsästäjäliiton jäseneksi

Liity jäseneksi

Metsästäjäliitto on suomalaisen metsästyksen tietotaidon koti. Sen ovet ovat auki kaikille metsästäjille, metsästyksestä kiinnostuneille ja suomalaista eräkulttuuria arvostaville. Metsästäjäliitto tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen tekemiseen, uuden harrastuksen aloittamiseen sekä luonnonläheiseen elämäntapaan. Jäsenenä saat tietoa, taitoa ja edunvalvontaa sekä yhteisöllistä toimintaa samanhenkisten ihmisten kesken.

Liity sinäkin jäseneksi >>