Metsästyksen turvallisuus on monen osan summa

Teksti: Kirsi Färm  Valokuvat: Pekka Rousi  12.10.2023
Kivääri on varmuudella turvallinen silloin, kun sen lukko ei ole paikoillaan tai lukko on näkyvästi auki.
Kivääri on varmuudella turvallinen silloin, kun sen lukko ei ole paikoillaan tai lukko on näkyvästi auki, kuten kuvassa.
Kokosimme tähän artikkeliin Jahtimediassa julkaistut artikkelit turvallisuudesta.

Aseen säilytys ja kuljetus

Miten ja missä aseita säilytetään? Saako asetta säilyttää kesämökillä? Onko asekaappi pakollinen? Miten patruunat ja ruudit säilytetään? Kaikkiin kysymyksiin vastaukset löydät tästä Jahtimedian jutusta.

Asetta saa ampuma-aselain mukaan kuljettaa mukana vain vain silloin, kun siihen on hyväksyttävä syy, esimerkiksi matkalla metsälle tai ampumaradalle. Kuljetettavan aseen on aina oltava suojattuna pussissa tai suojatussa tilassa, eikä se saa olla ladattu. Ampuma-aseen tai sen osan on oltava luvanhaltijan, tai muun kyseisen aseen hallussapitoon oikeutetun henkilön, välittömässä valvonnassa. Tästä jutusta löydät kaikki, mitä aseen kuljetuksesta täytyy tietää.

Aseturvallisuus selkärankaan

Ennen aseen hankintaa on perehdyttävä neljään aseturvallisuussuääntöön. Jokainen aseiden kanssa tapahtunut tapaturma tai läheltä piti -tilanne on liikaa, ja metsästäjien onkin tehtävä kaikki voitavissa oleva niiden ehkäisemiseksi. Metsästäjillä on oltava hyvät tiedot ja taidot turvallisesta aseenkäsittelystä. Lue tästä 4 ehdotonta aseturvallisuussääntöä.

Vinkit ampumaharjoitteluun

Metsästysturvallisuus on jokaisen metsästäjän asia. Ampumaharjoittelun merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Harjoittelun määrällä on suora yhteys turvalliseen aseenkäsittelyyn ja tarkkoihin riistalaukauksiin. Nappaa ampumakouluttajan vinkit parempaan harjoitteluun.

Ampuja tarvitsee muutamia oleellisia varusteita, jotta harjoittelu olisi turvallista. Niistä oleellisimmat ovat kuulosuojaimet sekä suojalasit. Aseen äänet voivat ylittää helposti 85 desibelin rajan, mikä voi aiheuttaa kuulovaurion. Siksi kuulon suojaaminen on tärkeää. Myös suojalasit ovat halpa vakuutus, kunhan niitä muistaa aina käyttää. Lue lisää varusteista, jotka ainakin kannattaa hankkia.

Pienois- tai ilmakiväärillä harjoittelu on tehokas ja edullinen tapa lisätä ampumaharjoittelua. Selkärangasta lähtevä toisto varmistaa eettisen riistalaukauksen. Pienoiskiväärillä on helppo harjoitella toistoja. Lue tästä: Pienoiskiväärillä paremmaksi ampujaksi.

Turvallisuus ampumaradalla

Ensimmäistä kertaa ampumaradalle meneminen voi jännittää. Parhaiten ampumaratakulttuurin pääsee jonkun kokeneemman seurassa. Kysyjäkään ei tieltä eksy. Jokaisella ampumaradalla on omat käytäntönsä ja sääntönsä, joihin kannattaa tutustua huolella etukäteen. Jahtimedia pehmentää laskua ensikertalaisen vinkein.

Turvallisuusvinkit metsälle

Turvalippu pulttilukkokivääriin

Metsästäjäliiton kanssa kehitetty pulttilukkokivääriin asetettava turvalippu lukitsee kiväärin lukon auki ja varmistaa, ettei patruunapesään pääse patruunaa. Kirkkaan värinen turvalippu viestii muille aseen lataamattomuudesta.

Katselukiikarit

Turvallisen aseenkäsittelyn perussäännön mukaan aseella ei koskaan pidä osoittaa kohti kohdetta, jota ei ole tarkoitus ampua. Aseen tähtäinkiikarin käyttäminen metsästettävän kohteen tunnistamiseen ei siis ole lainkaan suositeltavaa. Katselukiikarit ovat oivallinen apuväline kaikkeen metsästykseen ja riistan tarkkailuun. Kunnollisen kiikarin avulla saalis havaitaan ja tunnistetaan aikaisemmin ja varmemmin.

Eettisen riistalaukauksen etäisyydet

Etäisyyksien arviointi voi olla aloittelevalle metsästäjälle vaikeaa. Hämärässä se on vaikeaa kokeneemmallekin. Kaikki ampumatilanteet on osattava suhteuttaa aina omaan realistiseen ampumataitoon. Ampumataitosi ja metsästyskokemuksesi vaikuttavat siihen, mikä sinulle on eettinen etäisyys eläimen ampumiseen. Ammu aina vain sellaiselta etäisyydeltä ja sellaisessa tilanteessa, johon oma ampumataitosi on varmasti riittävä! Tässä jutussa keskitymme etäisyyksiin. On tärkeää osata arvioida, milloin riista on liian kaukana.

Latvalinnustuksen turvallisuus

Talvinen latvalinnustus vaatii metsästäjältä syksyisestä jahdista poikkeavaa valmistautumista. Tästä jutusta löydät vinkkejä metsästäjälle latvalinnustukseen valmistautumiseen ja erityisesti turvalliseen linnustukseen.

Pienpetoraudat

Pienpetojen rautapyynti on tehokas ja helppo keino vieraspetojen poistamiseksi, sillä saaliin ei tarvitse odottaa kohtaloaan eikä pyytäjän kokea pyydyksiään joka päivä. Pienpedoille asianmukaisesti ja oikein viritetyt raudat ovat turvallisia, eikä niistä pitäisi aiheutua vaaraa ihmisille, lemmikeille eikä rauhoitetuille eläimille. Lue tästä, miten raudoilla pyydetään turvallisesti ja oikeaoppisesti.

Lapsen tai nuoren kanssa metsässä

Nuorille on tärkeää tarjota positiivisia kokemuksia, jotta kiinnostus säilyy ja kasvaa oppimisen myötä. Turvallinen aseenkäsittely yhdessä turvallisen aikuisen kanssa luo pohjaa fiksulle käyttäytymiselle kypsemmälläkin iällä. Vanhemman metsästäjän kanssa metsällä käyvä nuori saa turvallisen aloituksen harrastukseen. Yhteinen harrastus lähentää, ja metsä rauhoittaa myös teini-iän tunnemyrskyjä. Ampumakouluttaja kertoo niksit ja vinkit nuorten kanssa toimimiseen.

Lue myös: Metsässä on turvallista myös metsästyskauden aikana

Info
Lue lisää turvallisuudesta

Riistalaukaussimulaattori

Riistalaukaussimulaattorin avulla voi tutustua eri riistalajien anatomiaan ja ampua näin parempia riistalaukauksia.

Turvallinen metsästysammunta ja aseenkäsittely

Metsästyksessä ja aseenkäsittelyssä turvallisuus ja huolellisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä perusasioita malttia unohtamatta. Turvallisuus on myös asennekysymys: syövytä turvallinen aseenkäsittely selkäytimeen toistoilla ja harjoitteilla. Lue lisää turvallisesta aseen hallinnasta.

Hyvät metsästystavat

Suomen Metsästäjäliitto on määritellyt vuonna 1999 hyvät metsästystavat kaikkien metsästäjien ohjenuoraksi.

Aloittelevan metsästäjän opas

Oppaasta löydät metsästykseen tarvittavat perustiedot harrastuksen alkutaipaleelle. Opas koostuu kahdeksasta askeleesta. Jokaiselle askeleelle sinut opastaa kokenut metsästäjä. 

Metsästysammunnan ABC -opas

Metsästysammunnan ABC -koulutus on kehitetty juuri tutkinnon suorittaneille tai muuten vähän ampuneille metsästäjille. Koulutuksessa opit ampumisen perusasiat heti oikein. Siitä on hyvä jatkaa kohti itsenäistä rataharjoittelua. Ennen varsinaista koulutusta voit tutustua ennakkoon sähköisiin materiaaleihin.

Turvallista hirvijahtia -opas

Lue turvallisen hirvijahdin ohjesäännöt, löydät täältä ohjeet sekä metsästäjälle että metsästyksen johtajalle. Voit ladata ja tulostaa Turvallista hirvijahtia -esitteen vaikka koko seurueen käyttöön.